Temiz Sayfa Modeli Nedir?

İSTATİSTİKSEL GÜVENİLİRLİK – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

İSTATİSTİKSEL GÜVENİLİRLİK İkinci kriter olan istatistiksel güvenilirlik, kullanılan ölçme araçlarının yeterliliğini değerlendirir. Bu kriterin boyutları, sonuçların zaman içinde tekrarlanabilir olup olmadığı ve farklı örnekler ile teorik yapının istatistiksel olarak sağlam temsilidir. Bir ölçek çeşitli zamanlarda uygulandığında aynı veya benzer sonuçlara yol açıyorsa ölçeğin güvenirliği varsayılabilir. Ampirik veriler, uygun güvenilirlik ölçümleriyle test edilirse, bir ölçeğin geliştirilmesinin…
Devamı


11 Kasım 2022 0