Kavramsal Veri Modeli ile Karşılaştırma

Meta Servisleri

Meta Servisleri Meta seviyesinde oldukça soyut hale geliyoruz. Meta-meta verileri, meta veriler hakkında tanımlayıcı bilgi ise, meta-meta-meta verileri, meta-meta verileri hakkında tanımlayıcı bilgilerdir. Meta-meta verileri Tanım diyebilir; oysa meta-meta-meta verileri, iyi bir tanımın ne olduğu, bir tanımın maksimum uzunluğu, içinde bulunduğu dil vb. dahil olmak üzere tanımla ilgili bilgileri içerebilir. Aşağıda listelenen meta-meta-meta verileri örnekleri…
Devamı


30 Mayıs 2023 0