Kavramsal Veri Modeli ile Karşılaştırma

Bilgi Üretimi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Bilgi Üretimi  Bilgi üretiminin temel mekanizmaları, ister dahili ister harici araştırmaya dayalı olsun, temelde bir konfigürasyon süreci veya belki de daha doğrusu yeniden konfigürasyondur. Yeni bilgi olarak kabul edilebilecek dahili veya harici mevcut bilginin yapı taşlarının yeni bir konfigürasyonudur. Bu yaklaşımların, yalnızca kesinlik, nesnellik ve kodlanabilirlik çağrışımları varsa, bilginin değerli olduğu varsayımına dayandığına dikkat edilmelidir.…
Devamı


21 Aralık 2022 0