UYGULAYICI MODEL

Araştırma Çıktılarının Sunumu – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

 FELSEFİ YORUMU VE DEĞİŞİM TEORİSİ Son otuz yılda fenomenografi, araştırmacıların farklı felsefi görüşleriyle uyumlu olacak şekilde farklı şekillerde yorumlanmaya başlandı. Birkaç yazar, fenomenografiyi farklı felsefi merceklerle eleştirmiştir. Örneğin, fenomenografik araştırmayı dört yorumlayıcı paradigmaya yerleştirdi: pozitivist/post-pozitivist, yapılandırmacı/yorumlayıcı, eleştirel ve feminist/post-yapısal. Benzer şekilde, fenomenografinin pozitivizmi, post-pozitivizmi, eleştirel teoriyi ve yapılandırmacılığı içerecek şekilde geliştiğini kaydetti. Bu daha önceki…
Devamı


24 Kasım 2022 0