Araştırma Çıktılarının Sunumu – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Araştırma Çıktılarının Sunumu – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

24 Kasım 2022 Geriye dönük araştırma nedir Kesitsel araştırma yöntemi nedir Tanımlayıcı Kesitsel araştırma nedir 0
UYGULAYICI MODEL

 FELSEFİ YORUMU VE DEĞİŞİM TEORİSİ

Son otuz yılda fenomenografi, araştırmacıların farklı felsefi görüşleriyle uyumlu olacak şekilde farklı şekillerde yorumlanmaya başlandı. Birkaç yazar, fenomenografiyi farklı felsefi merceklerle eleştirmiştir.

Örneğin, fenomenografik araştırmayı dört yorumlayıcı paradigmaya yerleştirdi: pozitivist/post-pozitivist, yapılandırmacı/yorumlayıcı, eleştirel ve feminist/post-yapısal.

Benzer şekilde, fenomenografinin pozitivizmi, post-pozitivizmi, eleştirel teoriyi ve yapılandırmacılığı içerecek şekilde geliştiğini kaydetti. Bu daha önceki çalışmaları kabul ederek, fenomenografiye yönelik farklı yaklaşımların bir yanda “pozitivist-objektivist” yaklaşımlardan diğer yanda “yorumlayıcı-öznelci” yaklaşımlara uzanan bir sürekliliğe ait olduğu öne sürüldü.

Bilgi okuryazarlığı konusundaki çalışmalarını, sonuçların akademisyenleri ve politika yapıcıları etkilemesi niyetiyle, müfredat uygulamalarını vurgulamak için yürütmüştür.

Bu, fenomenografik araştırmanın, dünyanın işleyiş biçiminde bir değişiklik meydana getirmek gibi bir şeyi başarmak için açık bir girişimde üstlenildiği ve bilgi için bir amacın olduğu bağlamları tanımlamak için kullandığı gelişimsel fenomenografi ile tutarlıdır. 

Burada daha sonra açıklanan örnek durumda, araştırma çalışması için hedeflenen kitlenin büyük çoğunluğunun nicel bir araştırma paradigması kullanarak kendi teknolojiyle ilgili araştırmalarını yayınlaması ve bu nedenle genellikle özcü/temelci bir ontolojiye ve mantıksal bir mantıksal düşünceye sahip olduğu düşünülebilir. ampirist epistemoloji.

Bunun, Lupton’ın fenomenografiye pozitivist-objektivist yaklaşımı tanımlamasıyla örtüştüğüne inanıyoruz. Benzer şekilde, temelcilik karşıtı bir ontolojiye bağlı kalan personel, Lupton’ın yorumcu-öznelci yaklaşımlarıyla aynı çizgide olabilir. Sonuç olarak, Lupton’ın sürekliliğini, bu bölümün ilerleyen kısımlarında bir örnek olarak sunulan fenomenografik çalışma hakkında yazarlar tarafından alınan farklı felsefi duruşları ve yaklaşımları göstermek için faydalı bir çerçeve olarak kullanıyoruz.

TEKNOLOJİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA TOPLULUĞU

Bu bölümün odak noktası göz önüne alındığında, akademinin teknolojiyle ilgili alanlardaki tipik felsefi duruşlarını daha fazla araştırmak gerekiyor. Genelleme yapmak zor olsa da, nicel yönelimli olanların genellikle özcü/temelci bir ontolojiyi ve ampirist bir epistemolojiyi yansıttığı düşünülebilir.

Öte yandan, nitel paradigmayı benimseyen araştırmacılar, genellikle temelcilik karşıtı bir ontolojiye ve gerçekçi veya idealist bir epistemolojiye (doğrudan veya eleştirel gerçekçilik) bağlı kalabilirler.

O halde, katı bir nicel araştırma paradigmasına bağlı olanlara fenomenografik bir çalışmanın sonuçları sunulduğunda bir miktar gerilimin ortaya çıkabileceği açıktır.

Genellikle nicel araştırmayla ilişkilendirilen mantıksal ampirist (pozitivist) epistemoloji, geleneksel olarak baskın araştırma paradigması olarak görülmüş, nitel araştırma biraz daha az prestijli olarak görülmüştür.

Ve bu, mühendislik camiasını da içeren teknoloji disiplinlerinde hâlâ yaygın bir durumdur. Bu disiplinlerde, istatistiksel analiz genellikle tercih edilen araştırma aracıdır ve görünüşe göre bu uzun süredir devam eden durumu yansıtıyor, çünkü ‘her yerde bulunan sayılara saygıları’ nedeniyle onlar ‘ampirik bilimi ve nicel ölçümü görüyorlar. 

Bu durumun birkaç gelişim aşamasından geçmesine rağmen devam ettiğini kaydetti. Bu zamanlardan itibaren, en azından kısmen mantıksal ampirizm ve mantıksal pozitivizmin epistemolojisine meydan okuyan yayınlar nedeniyle, nicel araştırmanın hakimiyetinde bir miktar zayıflama kaydetti.

Bununla birlikte, mühendislik gibi teknoloji ile ilgili alanlarda çalışan meslektaşlar gibi, araştırmayı pozitivist bir dünya görüşüyle ​​yargılayacak kişilere, nitel araştırma bulgularını inandırıcı bir şekilde sunmak zordur.

Bu felsefi duruş hakkında bir yargıya varmak niyetinde değiliz, bunu sadece farklı bir felsefi duruştan kaynaklanan sonuçları sunmanın olası zorluklarını açıklamak için belirtiyoruz.

Daha önce ima edildiği gibi, fenomenografik bir çalışmadan elde edilen nitel araştırma bulgularını, teknolojiyle ilgili disiplinlerdeki meslektaşlarımız tarafından geçerli ve kabul edilebilir olarak görülme olasılığının daha yüksek olduğu bir şekilde sunmanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu, sonuçların kendi araştırma alanlarında geleneksel kabul edilen pozitivist-objektivist bir üslupla sunulmasıyla yapılabilir. Bu şimdi ampirik bir örnekle açıklanmaktadır.


Tanımlayıcı araştırma nedir
Araştırma tipleri
Geriye dönük araştırma nedir
Araştırma ve Sunum Teknikleri Ders Notları
Tanımlayıcı Kesitsel araştırma nedir
Kesitsel araştırma yöntemi nedir
Araştırma ve Sunum Teknikleri pdf
Retrospektif çalışma örnekleri


Araştırma Çıktılarının Sunumu

İlk yazarın meslektaşlarının büyük çoğunluğu (Avustralya’daki bölgesel bir üniversiteden) nicel araştırma paradigmasını kullanarak yayın yapıyor. Bu mantıksal ampirizmin bir sonucu olarak, özellikle üst düzey personel arasında, herhangi bir araştırmanın (eğitim araştırmaları dahil) doğruluk, geçerlilik ve güvenilirlik standardının kendi ana disiplinlerindeki bilimsel araştırma ile aynı olduğu hissi var gibi görünmektedir. Alanlar: Bu, geleneksel mantıksal ampirist epistemolojiye dayanan iyi bilimin standardıdır.

Bu gerilimin üstesinden gelmek için fenomenografik araştırma yöntemi, birkaç açıdan alışılmadık bir şekilde kullanıldı. Temel bir özellik, nitel fenomenografik sürecin, fenomenografik çalışmanın sonucunun bir parçası olan her bir açıklama kategorisine düşen öğrenci yanıtlarının sayısının öncesi ve sonrası nicel frekans analizi ile birleştirilmesiydi.

Bazı literatürde gözlemlenebilmesine ve öğrenme çalışmalarıyla ilişkilendirilmesine rağmen, bir sıklık analizinin keşfedilen tanımlama kategorileri üzerine bindirilmesi yaygın bir uygulama değildir.

Bazı araştırmacıların geçmişte fenomenografiyi niceliksel yaklaşımlarla başarılı bir şekilde birleştirdikleri kaydedilmiştir; bunun klasik bir örneği, tanım kategorileri üzerinde bir frekans dağılımının üst üste bindirilmesini içerir.

Örneğin öğretme kavramları ile öğrenme kavramları arasında korelasyonlar kurmak için bir tür frekans analizi gerçekleştirmiş olmaktadır.

Bunu daha da ileri götürdü ve bir hedef gruptaki kavramların bir karşılaştırma grubuyla karşılaştırıldığında dağılımını kullandı ve her bir kategorideki (veya kavramlardaki) oluşumların sayılarını ve yüzdelerini bildirdi. Bir çalışmada, fenomenografik bir çalışmanın açıklama kategorileri oluşturulduktan sonra, öğrencilerin yanıtları tek bir kelime, bir dizi kelime veya bir ifade ile ifade edildi ve ardından geniş tanımlayıcı kategorilere yerleştirildi.

Bunlar daha sonra sayıldı ve ön testler ile son testler arasında karşılaştırma yapmak için bir frekans dağılımı kullanıldı. Bu durumda, sıklık dağılımı kelime, kelime öbeği veya ifade sayısına dayalıydı ve tam yanıttan anlaşılan en yüksek kategoriyi aramak için hiçbir girişimde de bulunulmadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir