Kavramsal Veri Modeli ile Karşılaştırma

Temel Fonksiyonlar – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Temel Fonksiyonlar Polinomun temel fonksiyonlarını seçtikten sonra katsayıları belirlemeye geçilir. n’inci dereceden bir polinomun, (n+1) serbestlik derecesi olarak kabul edilebilecek (n+1) katsayılara veya tablo giriş noktalarına en iyi uyumu sağlayacak şekilde ayarlanacak n+1 serbest parametreye sahip olduğunu zaten gözlemledik.  Bununla birlikte, herhangi bir zamanda masanın ne kadarının sığacağını seçme şansı yine de vardır. Enterpolasyon veya…
Devamı


30 Mart 2023 0