UYGULAYICI MODEL

Bilgi Gereksinimleri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ulusal Kültürel Farklılıkların Bilgi Gereksinimlerine Etkisi Kullanıcıların bilgi gereksinimleri üzerindeki kültürel etkilere ilişkin niteliksel bir çapraz ulus çalışması yürüttü. Hofstede tarafından önerilen iki kültürel boyutu benimsediler ve üç ülkede 24 kişiyle görüştüler: Kore, Japonya ve Finlandiya. Araştırma sonuçları, aynı ülkedeki insanların bilgi gereksinimleri konusundaki tercihler açısından benzer kültürel özellikler gösterdiğini ortaya koymuştur. Hofstede’ye göre, Kore…
Devamı


29 Aralık 2022 0