Modelleme Türleri

Bilgi Tartışmaları – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Bilgi Tartışmaları Bilgi üzerine çok sayıda, savunulabilir felsefi pozisyona dayalı pek çok tartışma olmuştur. Bunlar çözülmedi. Tartışma, ontoloji ve epistemoloji arasındaki etkileşim ve dolayısıyla gerçeklik ile bu gerçekliğin bilgisi arasındaki ilişki etrafında döner. Kişinin felsefi bakış açısına bağlı olarak, kişinin bilgiye bakış açısı farklı olacaktır. Örneğin, pozitivist bir bilgi teorisinin “her zaman ve her yerde…
Devamı


21 Aralık 2022 0