Kaynak Sütunu

Yoğunluk Dağılım Fonksiyonu

Yoğunluk Dağılım Fonksiyonu Çeşitli örneklemlerden elde edilebilecek ortalama x dağılımını sorguladığımız gibi, varyansların dağılımının ne olabileceğini de sorabiliriz. Bazı verilere en küçük kareler uyumunun ortalama karesel hatasının bir ölçüsü olarak χ2 parametresini tanıttık. Mevcut kullanımı göz önünde bulundurarak bu sembolü seçtik. Burada σ2j, tek bir gözlemin varyansıdır. χ2 miktarı o halde normalize edilmiş bir kare…
Devamı


22 Mayıs 2023 0