Veri Unsurlarını Belirlemek

Veri Modelleme Aşaması

Tahmin Aracı Good Estimating Tool’un iki bölümü vardır. Konu Alanı Çaba Aralığı, uygulama türüne göre veri modelleme aşamasının tüm projenin yüzde kaçının tüketilmesi gerektiğini tanımlar. Görev Çaba Aracı, Aşamadan Göreve ve Araçlara bölümünde tanımlanan görevlerin her birini alır ve bunların tüm veri modeli çıktıları kümesinin yüzde kaçının olması gerektiğini listeler. Bu iki bölümün birleşimi, proje…
Devamı


9 Haziran 2023 0