Modelleme Türleri

Enstitü İnceleme Kurulu – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Enstitü İnceleme Kurulu ve Etik Kurul Onayı  Anahtar noktaları • Gerekli belgelerle birlikte araştırma protokolünün onay için Kurumsal Etik Kurulu’na (IEC) sunulması. • İnvaziv ve/veya invaziv olmayan prosedürlerin gerçekleştirildiği minimum riskten daha fazlasına sahip teklifler, tam Etik Kurul İncelemesine sunulmalıdır. • Hasta bilgi formu ve yazılı bilgilendirilmiş onam formları, etik kurul incelemesi için hem İngilizce…
Devamı


9 Ağustos 2022 0