Veri Toplama – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Veri Toplama Veri toplama beş bileşenden oluşuyordu: 1. Öğretmen günlükleri (İngilizce dil sınıf verileri) 2. Öğretmen görüşmeleri 3. Ders gözlemleri 4. Arka plan bilgi anketleri 5. Ülke raporları (dil eğitimi için mevcut duruma genel bakış) Öğretmen Günlükleri Katılan tüm öğretmenler İngilizce dil sınıfı verileri sağladı. Öğretmenlerden, İngilizce öğrenimlerinin dördüncü yılında bir sınıf öğrenci için bir…
Devamı


30 Eylül 2022 0