Data Element

Araştırma Sonuçları – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Araştırma Sonuçları Yazarların araştırma sonuçlarına dayalı olarak iddialarda bulunduklarını veya genellemeler yaptıklarını gösterebilir. Ayrıca sadece sonuçları sunmakla kalmadılar, sonuçlara göre fikirlerini de açıkladılar. Dobakhti (2011), sonuçların yorumlanmasının, bulguların ne anlama geldiği hakkında bir spekülasyon sağlamak için kullanıldığını ortaya koymuştur. Yazarlar bulguları anlamlandırmak için kendi bakış açılarını ve anlayışlarını kullandılar. Adım B: Sonuçların literatürle karşılaştırılması ve…
Devamı


21 Aralık 2021 0