Kaynak Sütunu

Piyasalaştırma – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Piyasalaştırma Piyasalaştırma, politika yapıcıların isteklerinin bir metaforu olarak da önemli bir rol oynamakla birlikte, yasal düzenlemelerin halen yürürlükte olduğu da akılda tutulmalıdır. Çoğu zaman, genel sistem doğrudan bakanlıklar ve devlet dairelerinden gelen yasa ve yönetmeliklerle düzenlenir. Bazen sistem üzerinde olumsuz etkileri olabilecek çelişen kurallar bile uygulanabilir. Örneğin, Avusturya’da hükümet üniversiteler için açık erişim politikasına bağlı…
Devamı


1 Aralık 2022 0