Kullanımdaki Tanım Kontrol Listesi

HEDEF KİTLE – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

HEDEF KİTLE Bu çalışmanın birincil hedef kitlesi, eğitim araştırmacıları ve onları destekleyen kurumlar, üniversiteler, federal kurumlar, meslek odaları ve vakıflardır. Odak noktası eğitimde bilimsel araştırmayı ilerletmek olduğu için, komitenin önerdiği tavsiyelerin etkili bir şekilde uygulanmasında en önemli kişiler ve kuruluşlar bunlardır. Müzakerelerimiz sırasında bulduk ve kendi çalışmalarımızdan ve deneyimlerimizden biliyoruz ki, eğitim araştırması alanındaki reform…
Devamı


11 Aralık 2022 0