HEDEF KİTLE – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

HEDEF KİTLE – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

11 Aralık 2022 Hedef kitle analizi Hedef kitle Nasıl Belirlenir Hedef kitle Örnekleri 0
Kullanımdaki Tanım Kontrol Listesi

HEDEF KİTLE

Bu çalışmanın birincil hedef kitlesi, eğitim araştırmacıları ve onları destekleyen kurumlar, üniversiteler, federal kurumlar, meslek odaları ve vakıflardır. Odak noktası eğitimde bilimsel araştırmayı ilerletmek olduğu için, komitenin önerdiği tavsiyelerin etkili bir şekilde uygulanmasında en önemli kişiler ve kuruluşlar bunlardır.

Müzakerelerimiz sırasında bulduk ve kendi çalışmalarımızdan ve deneyimlerimizden biliyoruz ki, eğitim araştırması alanındaki reform çabalarını nereye yönlendireceğimiz genellikle belirsizdir. Çok sayıda katılımcı ve karar verici, yetkileri, sorumlulukları ve güçleri bakımından örtüşür ve mevcut teşvikler genellikle değişimin aleyhine çalışır.

Önerileri başlıca kurumsal kaldıraç noktalarına odaklamaya çalıştık ve son bölümde, dinleyicilere göre kategorize edilmiş bu önerilerin bir özetini sunuyoruz.

Ayrıca, kanıta dayalı reformların uygulanmasında yer alan eğitim politika yapıcılarının ve araştırma çalışmalarında yer alan veya bu tür çalışmaların sonuçlarını kullanan uygulayıcıların bu rapordaki bazı konuları kendi çalışmaları ile ilgili bulacaklarını düşünüyoruz.

STRATEJİK HEDEFLER

Çalıştay dizisinde ele alınan konu alanlarında, eğitimde bilimsel araştırmayı ilerletmek için üç stratejik hedef belirledik:

1. kaliteyi teşvik etmek,
2. bilgi tabanını oluşturmak ve
3. Mesleki gelişimi artırmak.

Bu nedenle, bu rapordaki öneriler bu stratejilerle uyumlu olacak şekilde düzenlenmiştir. Bazı çalıştaylar bu alanları yakından izlese de (örneğin, eğitim okullarındaki doktora programları üzerine olan çalıştay, diğer alanlardan çok mesleki gelişimi ele alır), birçoğu bu alanları keser.

Önerilerin tamamında geçerli olan ana fikir, alandaki insanların bilimsel bakış açıları, eğitim ve geçmişleri ve ırk, etnik köken, cinsiyet ve yaş gibi demografik ve sosyal özellikler açısından çeşitliliğinin çok güçlü olabileceğidir.

Çeşitlilik kaliteyi artırabilir, meşruiyeti artırabilir ve fırsatları genişletebilir, ancak ortak bir çekirdeğe atıfta bulunulmadığında parçalanmaya yol açabilir.

Farklı bakış açılarını barındırma esnekliği olmadan standardizasyon aptallaşmaya yol açar. Ortak bir profesyonel kültürü tanımlamaya ve güçlendirmeye dikkat çekerken, alanın çeşitliliğini kullanmaya ve genişletmeye çalışıyoruz. Biri olmadan diğeri var olamaz ve önerilerimiz bu önermeyi yansıtacak şekilde tasarlanmıştır.

Analizimiz ve önerilerimiz boyunca ikinci ve ilgili bir fikir, profesyonel bir kültürü geliştirmek ve güçlendirmek için çalışan meslektaşların aktif bir alanının önemidir.

İster araştırma finansmanı için tekliflerin incelenmesinde hakem değerlendirmesi süreçleri, ister yayın için el yazmaları, doktora eğitimi veya gayri resmi iletişim ve ilişkiler yoluyla olsun, eğitimde bilimsel araştırmayı ilerletecek olan, araştırmacıların alanı bir bütün olarak güçlendiren faaliyetlere katılımıdır. Ortak hedefleri tanıyarak ve onlara ulaşmak için birlikte çalışarak, alanı ilerletmek için büyük bir potansiyel vardır.

Kaliteyi Teşvik Etmek

Öğrencilerin nasıl öğrendiklerine, okulların nasıl işlediğine, öğretmenlerin nasıl öğrettiğine ve bunların ve ilgili araştırmaların çerçevelendiği farklı kültürel, politik, ekonomik ve demografik bağlamların nasıl olduğuna dair titiz araştırmalar, politika ve uygulamaya ilişkin önemli içgörüler sağlayabilir. Yine de yetersiz araştırma, birçok yönden hiç araştırma yapılmamasından daha kötüdür, çünkü savurgandır ve etkili bilgi üretimi için kusurlu modelleri teşvik eder. Yüksek kaliteli araştırma şarttır.

Açıklandığı gibi, yüksek kaliteli eğitim araştırmasını neyin oluşturduğu ve mevcut bilimin bu standartları ne ölçüde karşıladığı soruları yüksek bir profil kazanmıştır. Aslında cevap sıkıntısı yoktur.

Bilimsel eğitim araştırmalarında kalitenin nasıl tanımlanacağına ilişkin olarak son yıllarda ortaya atılan birçok önemli konunun adil ve kapsamlı bir tanımını yapmak veya komitenin bunları nasıl gördüğüne dair yorum yapmak bu raporun kapsamı dışındadır. 

Bunun yerine, bu bölümde Eğitimde Bilimsel Araştırmadan ipucu alarak kaliteyi nasıl tanımladığımıza dair kısa bir tartışmayla başlıyoruz ve komitenin çalıştaylarında ortaya çıkan seçkin kalite unsurlarının örneklerini sunuyoruz. Tanımsal konuların bu üstünkörü ele alınması, eğitimde yüksek kaliteli bilimsel araştırmayı teşvik etmek için özel mekanizmaların değerlendirilmesi için bağlam sağlamayı amaçlamaktadır.


Hedef kitle türleri
Hedef kitle Örnekleri
Hedef kitle Nedir
Hedef kitle analizi
Instagram hedef kitle isimleri
Metnin hedef kitlesi Nedir
Instagram hedef kitle bulma
Hedef kitle Nasıl Belirlenir


KALİTE UNSURLARI

Eğitimde Bilimsel Araştırma, eğitimde bilimsel araştırma ile ilgili olarak kalite ile ne kastedildiğini ifade etme girişimiydi. Bu kitap, eğitimde bilimsel araştırma da dahil olmak üzere tüm bilimsel çaba alanlarının altında yatan altı ilke sunuyordu:

1. Ampirik olarak araştırılabilecek önemli sorular sorun.
2. Araştırmayı ilgili teoriye bağlayın.
3. Sorunun doğrudan araştırılmasına izin veren yöntemler kullanın.
4. Tutarlı ve açık bir muhakeme zinciri sağlayın.
5. Çalışmalar arasında çoğaltın ve genelleştirin.
6. Profesyonel inceleme ve eleştiriyi teşvik etmek için araştırmayı açıklayın.

Bilimsel eğitim çalışmasında, öğretme, öğrenme ve okullaşmanın çeşitli özellikleri, yol gösterici ilkelerin somutlaştırıldığı yolları şekillendirir (örneğin, öğrenci popülasyonunun hareketliliği).

İlkeler ve özellikler birlikte, bilimsel eğitim araştırmasının kalitesi hakkında düşünmek için bir çerçeve sağlar. Bu çerçeveyi çalışan kalite tanımımız olarak benimsiyoruz.

Son zamanlarda, neden-sonuç ilişkilerinin kurulmasına yardımcı olmak için rastgele saha denemelerine özel bir vurgu yapılarak, eğitim araştırmalarında kullanılan yöntemlere (yukarıdaki üçüncü ilkeyle en yakından ilişkili) çok dikkat çekildi. Yöntemler, araştırmacıların çalışmalarını yürütmek için kullandıkları araçlardır; bunların uygun kullanımı kaliteyi artırmak için esastır.

Eğitimde Bilimsel Araştırma, yöntemlerle ilgili bir dizi önemli argüman ileri sürer. Spesifik olarak, yöntem veya yöntemlerin seçimi, araştırma için sorulan soru tarafından yönlendirilmelidir: ele almak için kullanıldığı soruya atıfta bulunulmaksızın hiçbir yöntem iyi, kötü, bilimsel veya başka türlü olarak değerlendirilemez.

Ayrıca, bilimsel çıkarımlar, birden çok yöntem kullanılarak yapılan testlerle inceleme altında tutulursa güçlendirilir. Kitapta değinilen ilgili ve son bir nokta da, bilimsel çalışma için olgunlaşmış eğitim olguları hakkındaki soru dizisini tam olarak keşfetmek için hem nicel hem de nitel yöntemlerin gerekli olduğudur.

Araştırma, politika ve uygulama topluluklarındaki güncel tartışmalarda niceliksel veya niteliksel yaklaşımlara uyum sağlama eğilimi bu nedenle ne mantıklı ne de yapıcıdır. Gerçekten de, iki tür yöntemi entegre etmek için çalışmak muhtemelen bilimsel ilerlemeyi hızlandıracaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir