Kaynak Sütunu

Veri Analizi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Veri Analizi EDR uygulayan bir araştırmacının, bu çalışmada olduğu gibi nicel ve nitel yöntemleri ve birden fazla aracı bir arada kullanarak veri toplaması gerektiği belirtilmiştir. Anketlerden ve gözlem kontrol listelerinden elde edilen veriler, ortalamalar, frekanslar, standart sapmalar, Cohen’in d etki büyüklüğü ve bağımsız örnekler t testleri kullanılarak analiz edildi. Bu hesaplamalar için Statistical Package for…
Devamı


3 Ekim 2022 0