Data Element

Kesitsel Tasarım – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Kesitsel Tasarım Kesitsel bir tasarımı izleyen tipik bir etkililik çalışması, genellikle bir ülkedeki bir dizi okuldaki öğrencilerin başarı sonuçlarını ölçer. Öğrenci özellikleri (örneğin, SES, cinsiyet), öğretmen özellikleri (örneğin, öğretmen tarafından sınıfta bildirilen politika veya davranış, öğretmen deneyimi/bilgisi) ve okul özellikleri (örneğin, , öğretim üzerine okul politikası, okul öğrenme ortamı). Farklı türde istatistiksel analizler (regresyon analizi…
Devamı


27 Ekim 2022 0