UYGULAYICI MODEL

Talimatlar – Tez İncelemesi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Derece İçin Talimatlar Felsefe Doktoru (1) Doktora tezi, Üniversitede dokuz dönem tam zamanlı denetimli eğitime (veya yarı zamanlı veya yarı zamanlı ve tam zamanlı karma eğitime devam eden adaylar için eşdeğer kabul edilen bir süreye) ve sınava dayanır. – erlerin tez ile ilgili raporlama yaparken bunu dikkate almaları rica olunur. Kontrolörler, tavsiyelerini yaparken, adayın tatmin…
Devamı


18 Ocak 2022 0