Talimatlar – Tez İncelemesi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Talimatlar – Tez İncelemesi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

18 Ocak 2022 Adım adım tez nasıl yazılır Genel Tez çalışma Planı Tez çalışma planı nasıl HAZIRLANIR Tez planı örneği Yüksek Lisans Tez çalışma planı örneği 0
UYGULAYICI MODEL

Derece İçin Talimatlar

Felsefe Doktoru

(1) Doktora tezi, Üniversitede dokuz dönem tam zamanlı denetimli eğitime (veya yarı zamanlı veya yarı zamanlı ve tam zamanlı karma eğitime devam eden adaylar için eşdeğer kabul edilen bir süreye) ve sınava dayanır. – erlerin tez ile ilgili raporlama yaparken bunu dikkate almaları rica olunur. Kontrolörler, tavsiyelerini yaparken, adayın tatmin edici olarak değerlendirildiği aşağıdaki kriterleri ve gereksinimleri dikkate almalıdır:

(a) Özgün araştırmaları yürütürken ve kendisine veya başkalarına ait fikirleri test ederken belirgin yetenek gösterilmelidir.
(b) Adayın ilişkiyi anladığını göstermesi beklenir. Tezin özel temasının daha geniş bir bilgi alanına gönderilmesi ve konuyla ilgili daha önce yayınlanmış çalışmalara aşina olması gerekir.
(c) Tez, bilgiye özgün bir katkı içermelidir. Yayınlanmaya değer bir konu içermelidir, ancak olması gerekmemektedir. Yayına uygun bir biçimde gönderilir.
(d) Tez açık, özlü, iyi yazılmış ve düzenli olmalıdır. Onun ön cümle, genel düzenleme ve üslup tatmin edici olmalıdır.
(e) Aday, tez konusu ve ilgili konularda sözlü olarak sınava alınır. sözlü sınav sonuçları tatmin edici olmalıdır.

Derece İçin Talimatlar – 2

(1) Gerekli standart (D.Phil.) Kontrol pilotlarından, sunulan çalışmanın önemli önemine ilişkin yargılarının, üç veya en fazla dört yıl sonra yetenekli ve çalışkan bir öğrenciden makul olarak ne beklenebileceğini dikkate almaları gerektiğini akıllarında tutmaları istenir. tam zamanlı eğitim. (Muhtemel kesintiler ve öngörülemeyen zorluklar, elbette, genellikle kabul ile teslim arasında üç veya dört yıldan fazla zaman geçtiği anlamına gelir.)

D.Phil derecesinin verilmesi Sınav Kararnameleri, fakülte kurulunun, sınav görevlileri aşağıdaki koşullarda ortaklaşa rapor vermedikçe, adayın Felsefe Doktoru derecesi için yalvarmasına hiçbir durumda izin vermeyeceğini belirtir:

(iv) adayın, tez konusunun içine girdiği belirli bir öğrenme alanı hakkında iyi bir bilgiye sahip olması;
(v) adayın, tez konusunun içine girdiği belirli öğrenme alanında önemli ve önemli bir katkı yapmış olması;
(vi) tezin anlaşılır ve bilimsel bir tarzda sunulması;
(vii) kendilerine göre tezin Felsefe Doktoru derecesini hak ettiğini; ve
(viii) adayın tezin tatmin edici bir özetini sunmuş olması.

Bu ‘talimatların’ kurumların kılavuzlarının farklı bölümlerinde ortaya çıktığı belirtilecektir: Lancaster ve Durham’ın özellikle farklı yüksek dereceler için kriterleri tanımlamayı amaçlayan bölümleri varken, Oxford bunu özellikle ‘Tavsiyeler’ ile ilgili bölüme dahil etmektedir. Bu, elbette, sınav görevlilerini bireysel kılavuz setlerini çok dikkatli bir şekilde okumaları konusunda uyarır. Sadece daha yüksek dereceler için mevcut sınıflandırmalar kurumlar arasında önemli ölçüde farklılık göstermekle kalmaz, aynı zamanda değerlendirildikleri kriterler aralığı açısından da farklılık gösterir.


Tez çalışma Planı
Tez planı örneği
Tez çalışma planı nasıl HAZIRLANIR
Tez taslağı pdf
Yüksek Lisans Tez çalışma planı örneği
Tez anahat planı örneği
Adım adım tez nasıl yazılır
Tez çeşitleri


Tüm bu kurumlar, tezin kalitesinin, araştırma ve üretim için mevcut olan sürenin uzunluğuna (yani üç veya en fazla dört yıl) göre değerlendirilmesi gerektiği konusunda birleşirken, ‘özgünlük’ konuları üzerinde dururlar. , ‘yayınlanabilirlik’ ve ‘alanla ilgili katkı/bilgi’nin tümü biraz farklı şekillerde kalibre edilir. Gerçekten de, en titiz standartlara sahip olması beklenebilecek kurumlardan biri olan Oxford’un “özgünlük” veya “yayınlanabilirlik”ten hiç bahsetmediği belirtilecektir.

Elbette, sınav görevlilerinin kurumdan kuruma geçerken kişisel değerlendirme kriterlerini ayarlamaları konusunda resmi bir zorunluluk yoktur, ancak her zaman değişkenleri kontrol etmeye değer. İşlerin ters gitmesi gibi talihsiz bir durumda ve bir adayın üniversitesine karşı bir dava açması durumunda, bunlar önemli olmaya başlayabilir.

İki yıllık araştırma merkezli M.Phil’i değerlendirmek için kullanılan kriterler hakkında son bir söz gerekiyor. Lancaster Üniversitesi’nin aşağıdaki spesifikasyonlarından görüleceği gibi, bu, hem yürütülen araştırmanın derinliği ve genişliği hem de (en önemlisi) projeyi tamamlamak için gereken süre bakımından doktoradan farklı bir niteliktir.

M.Phil ödülü için kriterler

Derecesi, adayın araştırmasının sonuçlarını içeren bir tezin incelenmesi üzerine verilir. Sözlü sınav gereklidir. Dereceye yönelik çalışma esas olarak araştırma ve yönlendirilmiş çalışmadan oluşacaktır; adaydan ayrıca kurs çalışması istenebilir ve derecenin verilmesi, o kursta tatmin edici performansa bağlı olabilir.

M.Phil derecesi için başarılı bir aday, iki yıl veya en fazla üç yıllık tam zamanlı eğitim veya eşdeğeri içinde tamamlanabilecek bir ölçekte, çalışma alanına uygun araştırma tekniklerini ikna edici bir şekilde kavrayacaktır.

Araştırmanın sonuçlarını somutlaştıran tez, en azından bağımsız eleştirel fakültenin çalışmasında özgünlük kanıtı göstermeli ve argüman ve sunumda yüksek bir yeterlilik standardı sağlamalıdır. Tez, form, teslim ve tevdi şartlarına uygun olmalıdır.

Üç yerine iki yıllık azami süre dışında, bu yeterliliği doktoradan ayıran en önemli şey, araştırmayla ilgili özgünlük derecesidir. Bazı kurumlar için özgünlük üzerinde ısrar etmek bir doktorayı bir yüksek lisanstan ayıran şey olsa da, Lancaster Üniversitesi’nin (değiştirilmiş biçimde de olsa) bazı bağımsız ve özgün düşünce öğelerine tutunma arzusu açıkça şunu sağlama girişimidir: bu derecenin kendisi, araştırma ile (orijinal düşünce için hiçbir iddiada bulunmayan) MA derecelerinden ayırt edilir.

Lancaster Üniversitesi’nin düzenlemelerinde bir kurs bileşenine yapılan gönderme, Birleşik Krallık’taki başka bir değişkene işaret ediyor. Lancaster gibi bazı kurumlar, hem araştırma odaklı hem de kurs odaklı M.Phil’leri bir derece kategorisinde yakalamaya çalışırken, diğerleri ikisi arasında ayrım yapacaktır. Örneğin, Birmingham Üniversitesi’nde birkaç farklı M.Phil türü için eğitim almak mümkündür.

M.Phil kategorileri

1 60.000 kelimelik bir tez uzunluğunda ‘ana faaliyetin uygun eğitimle birlikte araştırma üstlendiği’ iki yıllık bir M.Phil.
2 Bir yıllık M.Phil (Mod A) ‘ana faaliyetin araştırma üstlendiği ve uygun eğitimle birleştirildiği’ 40.000 kelimelik bir tez uzunluğunda olmalıdır.
3 20.000 kelimelik bir tez uzunluğunda “araştırma becerilerinin kazanılmasına vurgu yapan” (yani daha fazla öğretilen kurslar ve yönlendirilmiş çalışma) bir yıllık M.Phil (Mod B) olmalıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir