Data Element

Polinom Yaklaşımı – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Polinom Yaklaşımı, Enterpolasyon ve Ortogonal Polinomlar Son bölümde, bir matrisin öz denkleminin, kökleri matrisin özdeğerleri olan bir polinom olduğunu gördük. Bununla birlikte, polinomlar, sayısal analizde sadece öz değer sağlamaktan çok daha büyük bir rol oynar. Aslında, çoğu sayısal analiz yönteminin temeli, polinomların anlaşılmasına dayanır. Göreceğimiz gibi, sayısal yöntemler genellikle polinomlar için kesin cevaplar üretecek şekilde…
Devamı


30 Mart 2023 0