Kavramsal Veri Modeli ile Karşılaştırma

BULGULAR VE TARTIŞMA  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Üçgenleme İşlemleri Bu çalışmada, veri analizi sonuçlarının güvenilirliğini kontrol etmek için ortak değerlendiriciler kullanılmıştır. Eş değerlendiriciler, Bengkulu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Eğitimi bölümünde yüksek lisans öğrencisidir. İlk olarak, Loan ve Prmoolsook’un (2015) çerçevesine dayalı kontrol listesi kullanılarak İngilizce Yüksek Lisans Tezinin tartışma bölümündeki hamle ve adımları nasıl tanımlayacakları konusunda eğitildiler. Daha sonra çalışmanın bütüncesinde yer…
Devamı


20 Aralık 2021 0