Modelleme Türleri

Doğrusal Yaklaşım – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Doğrusal Yaklaşım Doğrusal olmayan f(aj,x) fonksiyonuna aj’deki bir Taylor serisi ile yaklaşmayı düşünelim. Çözüme yakın olduğumuz ölçüde, bunun iyi sonuçlar vermesi gerekir. f(aj,x)’in çok değişkenli açılımı 0, en küçük kareler katsayılarının mevcut değerleri aj civarındadır. χ2’de açıkça lineerdir. Dolayısıyla bu sonuç, χ2’nin minimum değerinde δak’ın sıfır olması koşuluyla χ2 hiperyüzeyine parabolik bir uyumu temsil eder. Denklemlerin…
Devamı


10 Mayıs 2023 0