Kavramsal Veri Modeli ile Karşılaştırma

Veri Gruplandırması 

Veri Gruplandırması  Önceki yazılarımızda kutular veya sıralar halinde gruplandırılmış verileri tartışmaktan özenle kaçındık. Ancak, kavram deney tasarımının merkezinde yer alır, bu nedenle kavram hakkında onu dahil etmenin nedenlerini ve bunun sonucunda ortaya çıkan bazı karmaşıklıkları belirtmeye yetecek kadar konuşacağız.  Ancak, verilerin bu şekilde gruplandırılmasından kaynaklanan istatistiksel analizleri tartışmaktan kaçınmaya devam edeceğiz ve öğrenciyi istatistik üzerine…
Devamı


22 Mayıs 2023 0