Kullanımdaki Tanım Kontrol Listesi

Yenilik Etkileri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Çoklu Girişimi Dış geçerliliğe yönelik bu tehdit, (1) katılımcılara aynı çalışma içinde birden fazla deneysel müdahalenin (veya bağımsız değişkenin) uygulandığı veya (2) aynı bireylerin birden fazla çalışmaya katıldığı araştırma durumlarını ifade eder. Tedavi-sonuç çalışmalarında en yaygın olmasına rağmen, birden fazla deneysel koşulu veya bağımsız değişkeni olan herhangi bir çalışmada da yaygındır. Bu tehdidin en önemli…
Devamı


17 Ekim 2022 0