Yenilik Etkileri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Yenilik Etkileri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

17 Ekim 2022 Yeniliğin insanların yenilik aracılığıyla Yeniliğin ortaya çıkması için işletmenin tüm birimlerinin Yenilik cümle içinde kullan Yenilik sürecinde yenilikleri destekleyerek yeni fikirlerin 0
Kullanımdaki Tanım Kontrol Listesi

Çoklu Girişimi

Dış geçerliliğe yönelik bu tehdit, (1) katılımcılara aynı çalışma içinde birden fazla deneysel müdahalenin (veya bağımsız değişkenin) uygulandığı veya (2) aynı bireylerin birden fazla çalışmaya katıldığı araştırma durumlarını ifade eder.

Tedavi-sonuç çalışmalarında en yaygın olmasına rağmen, birden fazla deneysel koşulu veya bağımsız değişkeni olan herhangi bir çalışmada da yaygındır. Bu tehdidin en önemli anlamı, araştırma sonuçlarının, araştırmanın sunduğu bağlam veya koşullar dizisi nedeniyle olabileceğidir.

İlk araştırma durumunda, eşzamanlı veya sıralı olarak uygulanan bağımsız değişkenler bir etkileşim etkisi üretebilir. Genel olarak, aynı çalışmada uygulanan birden fazla bağımsız değişken, gözlenen sonuçlardan hangisinin sorumlu olduğunu belirlemeyi zorlaştıran bir kafa karıştırıcı olarak hareket eder.

İkinci durum, katılımcıların göreceli deneyimine ve karmaşıklığına işaret etmektedir. Araştırmaya aşinalık, katılımcıların davranışlarını ve yanıtlarını etkileyebilir, bu da çalışmanın sonuçlarını doğru bir şekilde yorumlamayı yine zorlaştırır.

Örneğin, çoklu tedavi müdahalesinin meydana gelebileceği yaygın bir durumu ele alalım. 12 haftalık bir tedavi çalışması, hem psikodinamik hem de bilişsel terapinin unsurlarını kapsayan depresyon tedavisine yönelik birleşik bir yaklaşımın etkinliğini değerlendirmek için tasarlanmıştır.

Katılımcılar rastgele bir kontrol grubu ve bir deney grubu olarak ikiye ayrılır. Her iki grup da semptom şiddetini belirlemek için değerlendirilir. Deney grubu daha sonra 6 haftalık psikodinamik terapi ve ardından 6 haftalık bilişsel terapi alır. 12 haftanın sonunda hem kontrol hem de deney grupları semptom şiddeti açısından yeniden değerlendirilir.

Değerlendirmenin sonuçları, deney grubunun önemli ölçüde semptom azalması yaşadığını, kontrol grubunun ise yaşamadığını göstermektedir. Araştırmacılar, birleşik psikodinamik bilişsel terapi modelinin depresyon tedavisinde etkili bir yaklaşım olduğu sonucuna varmışlardır.

Durum gerçekten böyle olsa da, kesinlikten uzaktır ve pek çok cevaplanmamış soru vardır. Örneğin, önce bilişsel terapi uygulansaydı, tedavi bu kadar etkili olur muydu?

6 haftalık psikodinamik veya bilişsel terapi tek başına benzer sonuçlar doğurur muydu? Her iki tedavi yönteminin de varlığı genel müdahalenin etkililiğini gerçekten azalttı mı?

Çalışma semptomlarda önemli iyileşmeler sağlasa da, her iki tedavi şekli de kullanılmamış olsaydı daha da iyi sonuçlar verebilirdi. Bunlar, tartışılan belirli araştırma tasarımları aracılığıyla en iyi şekilde kontrol edilen çoklu tedavi etkilerinin yönleridir.


Yenilik cümle içinde kullan
Yenilik Ekonomisi nedir
Yeniliğin ortaya çıkması için işletmenin tüm birimlerinin
Yenilik Türleri
Yeniliğin insanların yenilik aracılığıyla
Yenilik nedir
Yenilik sürecinde yenilikleri destekleyerek yeni fikirlerin
Yenilik neden önemlidir


Yenilik Etkileri

Dış geçerliliğe yönelik bu tehdit, bağımsız değişkenin etkilerinin, müdahalenin kendisinden değil, kısmen uyaranın veya durumun benzersizliği veya yeniliğinden kaynaklanabileceği olasılığını ifade eder. Hawthorne etkisine benzer, çünkü yeni veya olağandışı tedaviler veya deneysel müdahaleler, durumun veya durumun yeniliği geçtikten sonra kaybolan sonuçlar üretebilir.

Başka bir deyişle, müdahalenin veya durumun yeniliği kafa karıştırıcı bir değişken olarak hareket eder ve sonuçların gerçek açıklaması bu yeniliktir (bağımsız değişken değil). Dış geçerliliğe yönelik bu tehdit, çok çeşitli ortamlarda ve deneysel tasarımlarda yaygındır.

Örneğin, araştırmacıların kronik depresyon öyküsü olan bireyler için yeni bir terapi müdahalesinin etkinliğini belirlemeye çalıştıkları bir durumu ele alalım. Bu yeni müdahaleye “gülümseme terapisi” adını vermeye karar verdiler çünkü terapist, olumlu bir ruh hali ve hayata bakış açısını teşvik etme umuduyla müşteriye düzenli bir şekilde gülümsemek üzere eğitildi.

Depresyon belirtileri değerlendirilir ve ardından katılımcılar rastgele olarak bir kontrol grubuna veya üç deneysel koşuldan birine atanır. Üç deneysel koşul, gülümseme terapisi, bilişsel-davranışçı terapi ve kişilerarası terapiyi içerir.

Tüm katılımcılar 4 hafta boyunca kendi tedavilerine tabi tutulur ve ardından depresyon şiddeti açısından yeniden değerlendirilir. Araştırmacılar, gülümseme terapisinin kronik depresyon belirtileri üzerinde hem bilişsel-davranışçı hem de kişilerarası terapiden daha etkili olduğunu bulmuşlardır.

Şimdiye kadar, burada bir sorun olabileceğini anladınız çünkü bir yenilik etkisi de sonuçları açıklayabilir. Bu hayali çalışmadaki popülasyonumuz, kronik depresyonu olan bireylerden oluşmaktadır, bu nedenle, birçok tedavi yöntemini denemiş olmaları veya en azından bir yöntemle önemli bir süre tedavi görmüş olmaları muhtemeldir.

Bu modaliteler biraz farklı olsa da, hiçbiri terapistin katılımcıya müdahale olarak gülümsemesini içermez. Gülümseme terapisi bu nedenle benzersiz veya yenidir ve tek başına depresyondaki iyileşmeleri açıklayabilir.

Buradaki bir diğer husus ise müdahalenin 4 hafta boyunca gerçekleşmiş olmasıdır. Bu bulgular bir yeniliğin sonucu olsaydı, gülümseme terapisinin yeniliği azaldıkça tedavi etkisinin zamanla ortadan kalkmasını beklerdik.

Dört hafta, yeniliğin azalması için yeterli bir süre olmayabilir ve 12 haftalık çalışmanın sonuçları, bu yeni tedavi biçimi için önemli bir bulgu ortaya koymamış olabilir. Bir yenilik etkisinin varlığı, araştırmacının bu çalışmanın sonuçlarını aynı etkinin olmadığı durumlara veya bağlamlara genelleme yeteneğini sınırlayacaktır.

Bu etki, tedavi-müdahale alanının dışında da görülebilir. İki farklı organizasyon ortamında üst düzey yöneticiler için ekip çalışmasını ve ilgili üretkenliği artırmak için tasarlanmış bir müdahalenin etkinliğini belirlemek istediğinizi varsayalım. Çalışmanızı iki ayrı ortamda rastgeleleştirmeden yürütmenizin yarattığı iç geçerliliğe yönelik bariz tehditleri bir kenara bırakarak, yenilik etkisinin sonuçlarını daha fazla inceleyelim.

Araştırmacılar, her iki kuruluştaki üst yöneticileri belirler ve müdahaleyi yönetir. Kuruluşlardan biri bir imalat şirketi, diğeri ise büyük bir finansal yönetim firmasıdır. Araştırmacılar, müdahalenin üretkenliği ve ekip çalışmasını artırdığını, ancak bunun yalnızca finansal yönetim firmasında olduğunu buldu. Araştırmacılar bu nedenle müdahalenin etkili olduğu, ancak yalnızca bir ortamda olduğu sonucuna varıyorlar.

Bununla birlikte, bulgunun müdahalenin kendisinden değil, bir yenilik etkisinden kaynaklanması da mümkündür. Bazı ek ilgili bilgiler ekleyelim. Ya üretim şirketinin bir toplam kalite iyileştirme programı yürüttüğünü bilseydiniz? Bu programlar, günlük olarak yüksek düzeyde ekip çalışması ve grup etkileşimi içerir.

Ayrıca finansal yönetim firmasının geçmişte ekip çalışması veya grup üretkenliği konusuna hiç değinmediğini de keşfedersiniz. Bu nedenle, önemli bulgu, ekip çalışması müdahalesinin kendisinden değil, daha önce hiç düşünülmemiş bir ortama ekip çalışmasının getirilmesinin yeniliğinden kaynaklanıyor olabilir.

Tersine, kuruluş modeli şirket kültürüne zaten dahil ettiğinden, müdahale imalat şirketinde etkili olmayabilirdi. Müdahaleyi zaten bir ekip yaklaşımı uygulayan bir finansal yönetim firmasında denesek ne olur?

Yine, müdahalenin etkili olmadığını görebiliriz. Eğer durum gerçekten böyle olsaydı, o zaman genellenebilirlik açısından, daha doğru ifade, müdahalenin, ekip oluşturma müdahalelerine hiç maruz kalmamış finansal yönetim şirketlerinde etkili olduğu olabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir