Çeşitlilik Özellikleri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Çeşitlilik Özellikleri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

17 Ekim 2022 Evren örneklem tablosu Kartopu Örnekleme yöntemi Nicel araştırma örnekleme yöntemleri 0
Kavramsal Veri Modeli ile Karşılaştırma

Dış Geçerliliğe Yönelik Tehditler

İç geçerlilikte olduğu gibi, sonuçların genellenebilirliğini sınırlayabilecek bir çalışmanın karmaşıklıkları ve özellikleri vardır.

Bu özellikler ve karışıklıklar topluca dış geçerliliğe yönelik tehditler olarak adlandırılır ve örnek özellikleri, uyarıcı özellikleri ve ayarları, deneysel düzenlemelerin tepkiselliği, çoklu tedavi müdahalesi, yenilik etkileri, değerlendirmenin tepkiselliği, test duyarlılığı ve testin zamanlamasını içerir. 

Bu etkileri kontrol etmek, araştırmacıların çalışmanın sonuçlarını diğer koşullara ve popülasyonlara daha güvenle genellemelerine olanak tanır.

Örnek Özellikler

Dış geçerliliğe yönelik bu tehdit, bir çalışmanın sonuçlarının yalnızca belirli bir örneklem için geçerli olduğu bir olguyu ifade eder. Buna göre, sonuçların yaş, cinsiyet, eğitim ve sosyoekonomik durum gibi özelliklere göre değişen diğer örneklere uygulanıp uygulanamayacağı belirsizdir.

Örnek özelliklere bir örnek, dış geçerlilik hakkındaki önceki tartışmamızda bulunabilir. Bu örnekte, örneklemin giriş düzeyinde bir psikoloji sınıfına kayıtlı üniversite birinci sınıf öğrencilerinden oluştuğunu belirtmiştik.

Belirttiğimiz gibi, bu çalışmanın bulgularının lise öğrencileri veya ilkokul çocukları gibi farklı bir örneklem için mutlaka geçerli olacağını varsayamayız. Ek olarak, bulguların genel olarak üniversite birinci sınıf öğrencileri için geçerli olacağını bile varsayamayız.

Daha fazla araştırma yoluyla, müdahalenin yalnızca psikoloji öğrencileri için etkili olduğunu ve giriş seviyesi işletme veya fen dersleri alan birinci sınıf öğrencilerine genelleme yapmadığını keşfedebiliriz. Başka bir deyişle, örneklem özelliklerindeki bu ince fark bile, bir çalışmanın sonuçlarının genellenebilirliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Açıkça, örneklemimize olası her popülasyon özelliğini dahil etmek mümkün veya pratik olmayacaktır, bu nedenle her zaman örneklem özelliklerinin herhangi bir çalışmanın dış geçerliliği için bir karışıklık oluşturma olasılığı ile karşı karşıyayız. Buna göre, bir çalışmanın sonuçlarından çıkarılan sonuçlar, çalışmada kullanılan örneklemin temsil ettiği özelliklerle sınırlı olma eğilimindedir.

Çeşitlilik Özellikleri

Örnek özellikler, en yaygın olanlarından bazıları yaş, cinsiyet, eğitim ve sosyoekonomik statü olmak üzere çok çeşitli özellikleri ve demografik özellikleri kapsayabilir. Yorumcular, çeşitlilikle ilgili bazı özelliklerin çoğu araştırma biçiminde iyi temsil edilmediğini belirtmişlerdir.

Bu alandaki birincil endişe, üniversite öğrencileri gibi bazı grupların aşırı temsil edilmesidir; ve Hispanik Amerikalılar ve kadınlar gibi yeterince temsil edilmeyen ve azınlık gruplarının ilgili, sınırlı bir şekilde dahil edilmesi. Çeşitlilik özellikleri, dış geçerlilik açısından önemli bir konudur ve toplumun tüm katmanları için önemli ve geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilir.

Örneğin, yalnızca Beyaz erkekler üzerinde yürütülen bir ilaç etkinliği çalışmasının sonuçları farklı bir ırk grubu için geçerli olmayabilir. Olası sonuçlar açık olmalıdır.

Benzer şekilde, önemli bir kamu politikası kararı vermek için ihtiyaç duyulan bilgileri sağlamak üzere tasarlanmış bir çalışma, karardan doğrudan etkilenecek belirli bir grubu doğru bir şekilde yakalamak için yeterince çeşitli bir örneklem içermelidir. Bunlar sadece iki örnek olmasına rağmen, tüm araştırma türlerinde çeşitlilik faktörleri göz önünde bulundurulmalıdır.


Evren örneklem tablosu
Nicel araştırma örnekleme yöntemleri
Kritik durum Örneklemesi
Kartopu Örnekleme yöntemi
Nicel araştırmalarda örneklem büyüklüğü nasıl hesaplanır
Amaçlı Örnekleme nedir
Kolay ulaşılabilir durum Örneklemesi
Ölçüt Örnekleme nedir


Uyaran Özellikleri ve Ayarları

Dış geçerliliğe yönelik bu tehdit, çalışmanın belirli özelliklerinin veya koşullarının bulguların genellenebilirliğini sınırladığı çevresel bir fenomene atıfta bulunur. Her çalışma, deneysel düzenlemeyle ilgili benzersiz bir dizi koşul ve koşul altında çalışır.

En sık alıntılanan örnekler, araştırma ortamını ve çalışmaya katılan araştırmacıları içerir. Dış geçerliliğe yönelik bu tehditle ilgili en büyük endişe, bir çalışmadan elde edilen bulguların bir dizi benzersiz koşuldan etkilenmesi ve bu nedenle, diğer çalışma benzer bir örneklem kullanıyor olsa bile, mutlaka başka bir çalışmaya genelleme yapmayabilmesidir.

Sınav kaygısı için müdahaleyi içeren önceki örneğimize tekrar dönelim. Bu çalışma, müdahalenin, büyük bir East Coast üniversitesinde giriş düzeyinde bir psikoloji sınıfına kayıtlı üniversite birinci sınıf öğrencileriyle yapılan sınav kaygısı için etkili olduğunu bulmuştur. West Coast üniversitesinden bir meslektaşım, psikolojiye giriş düzeyinde bir sınıfa kayıtlı üniversite birinci sınıf öğrencilerinden oluşan bir örneklem kullanarak çalışmayı tekrarlamaya karar verir.

Doğu Yakası prosedürlerimizi harfiyen uygulamamıza rağmen, meslektaşımız müdahalenin etkili olduğunu bulamıyor. Bunun için bir takım açıklamalar olmasına rağmen, bir uyarıcı-özellikler-ve-ortam karmaşasının mevcut olması mümkündür.

Müdahalenin yapıldığı ortam, örneğin Batı Yakası’ndaki meslektaşımızın üniversitesinde kuşkusuz farklıdır, örneğin Doğu Yakası ortamımızdan daha az rahat olabilir.

Benzer şekilde, farklı bir kişi müdahaleyi Batı Yakası’ndaki üniversite birinci sınıf öğrencilerine teslim ediyor ve bu kişi Doğu Yakası’ndaki muadilinden daha az yetkin veya daha az ulaşılabilir olabilir. Bunların her biri, uyarıcı özelliklerin ve ortamların potansiyel kaynaklarına birer örnektir.

Deneysel Düzenlemelerin Reaktivitesi

Dış geçerliliğe yönelik bu tehdit, kişinin bir araştırma çalışmasına katıldığını bilmenin yarattığı etkinin bir sonucu olan potansiyel olarak kafa karıştırıcı bir değişkene atıfta bulunur. Başka bir deyişle, katılımcıların bir araştırmaya katıldıklarına dair farkındalıkları, çalışma süresince tutum ve davranışları üzerinde etkili olabilir.

Bu da, çalışmadan elde edilen herhangi bir sonuç üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir ve özellikle katılımcılar çalışmanın amacını veya hipotezlerini bildiklerinde sorunludur. Katılımcıların bir çalışmanın hipotezleri hakkındaki bilgilerini sınırlama stratejilerini tartıştık.

Dış geçerliliğe bir tehdit olarak, katılımcılar üzerinde çalışıldıklarının farkında olmasalardı aynı sonuçların elde edilip edilemeyeceği sorunu ortaya çıkıyor. Dış geçerliliğe yönelik bu tehdit çok yaygın bir tehdittir. Bunun birincil nedeni, etik standartların, katılımcıların çoğu araştırma çalışmasına katılmadan önce bilgilendirilmiş onay vermesini gerektirmesidir.

Örneğin, ergen suçlularda tekrar suç işlemeyi azaltmak için tasarlanmış 10 haftalık bir davranış değiştirme programının etkinliğini değerlendirmek için tasarlanmış bir çalışmayı ele alalım. Deney grubu müdahaleyi (yani bağımsız değişkeni) alır ve kontrol grubu almaz.

Araştırmacılar, deney grubunun kontrol grubuyla karşılaştırıldığında daha düşük düzeyde tekrar suç işleme (yani bağımlı değişken) gösterdiğini bulmuşlardır. Araştırmacılar, bulgulardan müdahalenin sorumlu olduğunu söylemek isteyebilirler; ancak, söz konusu davranışın, katılımcıların müdahaleye karşı uyumlu bir tavır takınmış olmaları nedeniyle gelişmiş olması olabilir.

Alternatif olarak, tedavi grubundaki katılımcılar müdahaleye karşı daha olumsuz bir tutum benimsemiş olsaydı, çalışmanın sonuçları müdahalenin başarılı olmadığını düşündürebilirdi. Her halükarda, her iki sonuç da müdahalenin kendisinin değil, deneysel düzenlemelere yönelik tepkiselliğin sonucu olabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir