İç Geçerliliğe Yönelik Tehditler  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

İç Geçerliliğe Yönelik Tehditler  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

17 Ekim 2022 Dış Geçerliği etkileyen Faktörleri Dış geçerlilik Nedir örnekler Nitel araştırmalarda iç Geçerlik 0
Data Element

DIŞ GEÇERLİLİK

Dış geçerlilik, bir araştırma çalışmasının sonuçlarının genellenebilirliği ile ilgilidir. Araştırma tasarımının tüm biçimlerinde, çalışmanın sonuçları ve sonuçları, çalışmanın ana hatlarıyla tanımlanan katılımcılar ve koşullarla sınırlıdır. Dış geçerlilik, araştırma sonuçlarının diğer koşullara, katılımcılara, zamanlara ve yerlere genellenme derecesini ifade eder.

İç Geçerliliğe Yönelik Tehditler

• Geçmiş: Çalışmanın nihai sonucu üzerinde (yani, bağımlı değişken üzerinde) istenmeyen ve kontrol edilemeyen etkileri olabilecek, çalışma süresince meydana gelen küresel dahili veya harici olaylar veya olaylar.
• Olgunlaşma: Katılımcıların içinde genellikle zamanın geçmesiyle ilgili içsel değişiklikler.
• Enstrümantasyon: Bağımsız değişkenin değerlendirmesinde, genellikle zaman içinde ölçüm aletindeki veya ölçüm prosedürlerindeki değişikliklerle ilgili değişiklikler.
• Test Etme: Testin bir kerede alınmasının, testin sonraki uygulamalarında sahip olabileceği etkiler. En sık olarak, katılımcıların zaman içinde aynı değişkenler üzerinde tekrar tekrar ölçüldüğü boylamsal araştırmalarda karşılaşılır.
• İstatistiksel regresyon: Bir ölçümdeki aşırı yüksek veya düşük puanların tekrarlanan testlerle dağılımın ortalamasına dönme eğiliminde olduğu ön test ve son test tasarımlarında yaygın olan istatistiksel olgu.
• Seçim yanlılığı: Katılımcıların deneysel koşullara atanmasındaki sistematik farklılıklar.
• Yıpranma: Grupların orijinal kompozisyonunu değiştirebilecek ve çalışmanın geçerliliğini tehlikeye atabilecek araştırma katılımcılarının kaybı.
• Tedavinin yayılması veya taklidi: Bir kontrol grubunun yalnızca deney grubuna yönelik bir müdahaleye kasıtsız olarak maruz kalması veya deney grubunun amaçlanan müdahaleye maruz bırakılmaması. Bu karışıklık en yaygın olarak tıbbi ve psikolojik müdahale çalışmalarında ortaya çıkar.
• Özel muamele veya kontrol tepkileri: İç geçerliliğe yönelik, ya (1) kontrol koşuluna özel ya da telafi edici muamele ya da dikkatin verildiği, ya da (2) kontrol koşulundaki katılımcıların, yaptıklarının bir sonucu olarak, nispeten yaygın tehditler. performanslarını iyileştirecek veya başka bir şekilde değiştirecek şekilde atamak, tepki vermek veya telafi etmek.


Dış geçerlilik Nedir
Dış geçerlilik Nedir örnek
İç ve dış geçerlilik Nedir
İç geçerlilik Nedir
Dış Geçerliği etkileyen Faktörler
İç Geçerliği etkileyen Faktörler
Nitel araştırmalarda iç Geçerlik
İç Geçerlik


Ekolojik ve Zamansal Geçerlilik

“Ekolojik geçerlilik” ve “dış geçerlilik” terimleri bazen birbirinin yerine kullanılsa da, ikisi arasında net bir ayrım yapılabilir. İkisinden dış geçerlilik daha genel bir kavramdır.

Araştırma sonuçlarının diğer koşullara, katılımcılara, zamanlara ve yerlere genellenme derecesini ifade eder ve nihai olarak bağımsız değişkenler arasındaki çıkarsanan nedensel ilişkinin gücü hakkında çıkarılabilecek sonuçlarla ilgilenir. ve deneysel olarak çalışılanların ötesindeki koşullara bağımlı değişkenler. Ekolojik geçerlilik, laboratuvar ortamında elde edilen bulguların gerçek dünyaya genelleştirilmesini ifade eden daha spesifik bir kavramdır.

Geçici geçerlilik, geniş ölçüde dış geçerlilikle ilgili olan başka bir terimdir. Bir çalışmanın sonuçlarının zaman içinde ne ölçüde genellenebileceğini ifade eder. Daha spesifik olarak, bu geçerlilik türü, çalışmanın bulgularının genelleştirilebilirliğini etkileyebilecek mevsimsel, döngüsel ve kişiye özgü dalgalanmaların etkilerini ifade eder.

Bu nedenle, sonuçlar çalışma örneğinin ötesinde diğer popülasyonlara, ortamlara ve koşullara genellendiğinde bir çalışma daha fazla dış geçerliliğe sahiptir. Dış geçerlilik, bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki çıkarsanan nedensel ilişkinin gücü hakkında, deneysel olarak çalışılanların ötesindeki koşullar hakkında çıkarılabilen sonuçlara atıfta bulunur.

Başka bir deyişle, çalışmamızın sonuçları farklı popülasyonlar, ortamlar veya durum kümeleri için geçerli olacak mı? Eğer öyleyse, çalışmanın güçlü bir dış geçerliliği vardır.

Örneğin, sınav kaygısı için yeni bir müdahalenin etkinliğini belirlemek için tasarlanmış bir çalışmayı ele alalım. Yine müdahale bağımsız değişken, sınav kaygısı ise bağımlı değişkendir.

Çalışma, büyük bir Doğu Yakası üniversitesinde yürütülmektedir ve katılımcılar, şu anda giriş düzeyinde bir psikoloji dersi alan üniversite birinci sınıf öğrencileridir. Bu ilk bakışta gerçekçi görünmese de, kolay ulaşılabilir olması ve kolaylık örnekleri oluşturması nedeniyle birçok çalışma üniversite öğrencileri ile yapılmaktadır.

Öğrenciler sınav kaygı düzeylerini belirlemek için değerlendirilir ve ardından ya tedavi uygulanmayan bir kontrol grubuna ya da müdahaleyi alan bir deney grubuna atanır. Yeni terapi oldukça etkilidir ve deney grubundaki sınav kaygısını önemli ölçüde azaltır.

Araştırmacılar, müdahalelerini sınav kaygısı için genel olarak etkili bir tedavi olarak hemen pazarlarlar. Araştırmacılar, çalışmalarının sonuçlarına dayanarak iddialarını destekleyebilirler mi? Umarım, bu çalışmanın iç geçerlilikle ilgili ciddi kusurları olduğunu zaten fark etmişsinizdir, ancak bunu bu örneğin amaçları için bir kenara koyalım ve yalnızca dış geçerliliği çevreleyen konulara odaklanalım.

Dış geçerliliğin, araştırma sonuçlarının diğer koşullara, katılımcılara, zamanlara ve yerlere genelleme derecesi olduğunu unutmayın. Sonuçlar diğer popülasyonlara, ortamlara ve koşullara genellendiğinde, bir çalışmanın dış geçerliliği vardır.

Örneğimizde, araştırmacılar müdahalelerinin sınav kaygısını etkili bir şekilde azalttığını bulmuşlardır ve bunun çok çeşitli ortamlarda ve popülasyonlarda etkili olduğunu varsaymaktadırlar. Doğru olabilirler, ancak bu çalışmanın tasarımı birkaç nedenden dolayı güçlü bir dış geçerliliğe sahip değildir, bu da müdahalenin diğer popülasyonlar için etkili olduğu iddiasını baltalamaktadır.

İlk olarak, çalışma, giriş düzeyinde bir psikoloji dersine kayıtlı üniversite birinci sınıf öğrencilerinden oluşan bir örneklemle yürütülmüştür. Bu çok dar bir örnektir; Sonuçlar ilkokul çocukları, lise öğrencileri veya üniversite son sınıf öğrencileri gibi daha geniş popülasyonlar için geçerli mi? Sonuçlar, giriş seviyesi psikoloji sınıfına kayıtlı olmayan üniversite birinci sınıf öğrencileri için geçerli mi? Bu kişiler çalışmada kullanılan örneklemde yer almadıkları için kesin olarak bilemiyoruz.

İkincisi, sonuçlar farklı üniversiteler, liseler, sınıflar ve iş ortamları gibi diğer ortamlar için geçerli mi? Müdahalenin etkinliği, çalışmanın yapıldığı ortamla sınırlı olabilir. Örneğin, sonuçların Batı Yakası’ndaki üniversitelere veya liselere genellenmediğini görebiliriz.

Başka bir deyişle, müdahalenin etkinliği, çalışmada kullanılan örneklem tarafından temsil edilen popülasyona özgü olabilir.
Üçüncüsü, çalışmanın koşulları hakkında benzersiz bir şey var mı? Örneğin, araştırma, kaygı düzeylerinin alışılmadık derecede yüksek olabileceği ara sınavlar veya final sınavları etrafında mı yürütüldü? Çalışma sömestr boyunca farklı bir zamanda gerçekleşmiş olsaydı, müdahale bu kadar etkili olur muydu?

Daha önce de belirtildiği gibi, cevap kesin olarak bilmediğimizdir. Dış geçerlilik açısından, varsayımsal çalışmamızın sonuçlarından yapılabilecek en doğru ifade, müdahalenin, büyük bir East Coast üniversitesinde giriş seviyesi psikoloji derslerinde üniversite birinci sınıf öğrencileri için etkili olduğudur.

Diğer sonuçların desteklenmesi zorunlu değildir ve diğer sonuçları desteklemek için farklı zamanlar, yerler ve koşullar arasında ek araştırmalar gerekli olacaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir