BULGULAR VE TARTIŞMA  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

BULGULAR VE TARTIŞMA  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

20 Aralık 2021 Bulgu ve sonuç arasındaki fark Bulgular nasıl yazılır Bulgular nasıl yazılır Örnek Bulgular Nedir Bulgular ve Tartışma nasıl yazılır Makalede bulgu örneği Tezde bulgu nedir 0
Kavramsal Veri Modeli ile Karşılaştırma

Üçgenleme İşlemleri

Bu çalışmada, veri analizi sonuçlarının güvenilirliğini kontrol etmek için ortak değerlendiriciler kullanılmıştır. Eş değerlendiriciler, Bengkulu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Eğitimi bölümünde yüksek lisans öğrencisidir. İlk olarak, Loan ve Prmoolsook’un (2015) çerçevesine dayalı kontrol listesi kullanılarak İngilizce Yüksek Lisans Tezinin tartışma bölümündeki hamle ve adımları nasıl tanımlayacakları konusunda eğitildiler. Daha sonra çalışmanın bütüncesinde yer alan 20 İngilizce Yüksek Lisans Tezi içinden rastgele seçilen İngilizce Yüksek Lisans Tezlerinin beş tartışma bölümü ve bu tartışma bölümlerindeki hareket ve adımları bağımsız olarak sınıflandırmaları için yeterli zaman verilmiştir.

Eğitim tamamlandığında, hareket ve adımların tanımlanmasında yazışmaları sağlamak için Cohen’s Kappa kullanılarak değerlendiriciler arası güvenilirlik hesaplandı. Cohen kappa’dan, iki puanlayıcının puanlayıcılar arası uyuşması, 0.87 ve 0.84’lük bir kappa değeri gösterdi (sırasıyla ortak değerlendirici ve araştırmacı). Güçlü bir uyum gösteriyor (%81’in üzerinde).

BULGULAR VE TARTIŞMA 

İngilizce Yüksek Lisans Tezinin Tartışma Bölümünde Hareketler ve Adımlar

İlk olarak, analiz sonuçlarından bazı önemli bilgilerin vurgulanabileceğini göstermektedir. İlk olarak, en sık yapılan hamleler 2. Hareket (Sonuçları Raporlama) ve 4. Hareket (Sonuçlar hakkında yorum yapma). Bu hamleler, bu çalışmanın tümcesindeki İngilizce Yüksek Lisans Tezinin 20 Tartışma bölümünün tümünde bulundu ve bu nedenle zorunlu hamleler olarak sınıflandırılırlar.

Bu çalışmada Hareket 2 ve Hareket 4’ün sık sık ortaya çıkması, Loan ve Pramoolsook’un Tartışma bölümünde ‘Sonuçları raporlama’ ve ‘Sonuçlar hakkında yorum yapma’nın en önemli ve sık hareketler olduğuna dair bulgularını doğrulamaktadır. Ek olarak, bu, Yang ve Allison’ın (2003) aynı zamanda en yüksek Hamle 4’ü gösteren çalışmasıyla da uyumludur.

1) İstatistiksel analiz testinden, sonuç 6,90 içe dönük öğrencinin çok iyi puan aldığını gösterdi.
2) 1. döngü ve 2. döngüye dayalı olarak, öğrencilerin ortalama puanı temel verilerden 2. döngüye yükseldi (temel verilerde 25.50’den 1. döngüde 52,50’ye.
3) Öğrencilerin çoğu videoların içeriğini anlamakta zorlandıkları için anlamakta güçlük çekiyor gibi görünüyor.
4) Danan’ın (2004) belirttiği gibi, görsel-işitsel materyaller altyazı veya alt yazı ile zenginleştirilmiştir.

Yukarıdaki örneklerden görülebileceği gibi, çoğu durumda yazarlar araştırma sonuçlarını tartışma bölümünde veya Hareket 2’de sunmak için ‘sonuçlar’, ‘göster’, ‘ortalama puan’ vb. gibi belirli sözlükleri kullanırlar. Sonuçları veya Move 2’yi sunduktan sonra, yazarlar bunları kendi bulgularıyla karşılaştırmak veya karşılaştırmak için ilgili çalışmaların bulgularına atıfta bulunur veya araştırma bulgularının ne anlama geldiğini veya ima ettiğini yorumlar ve kendi yorumlarını desteklemek için alıntı kullanır.


Bulgular nasıl yazılır
Bulgular nasıl yazılır Örnek
Tezde bulgu nedir
Bulgu ve sonuç arasındaki fark
Makalede bulgular nedir
Bulgular Nedir
Makalede bulgu örneği
Bulgular ve Tartışma nasıl yazılır


İkinci olarak, Tablo 1’de görüldüğü gibi, Hareket 3 (Sonuçları özetleme) ve Hareket 5 (Çalışmayı özetleme), Tartışma bölümlerinde bulunan ikinci en baskın hareketlerdir. Bu hareketler, çalışmada tutarsız bir şekilde yüksek oranda gerçekleştikleri için (sırasıyla %75 ve %60) geleneksel hareketler olarak kategorize edildi. Bu hareketi tanımlamak için kullanılan dilsel ipuçları, özetlemek, özetlemek, özet olarak ve kısaca gibi fiilleri/isimleri/ifadeleri özetlemekti. Aşağıda, çalışmanın tümcesinden alınan Hareket 3 ve Hareket 5 örnekleri verilmiştir.

5) Kısacası, yazmak öğrencilerin geribildirim aldıklarında fikirlerini geliştirmelerine yardımcı olur.
6) Sonuç stratejisinin ürettiği testten toplanan verilerden sonuca varmak.
7) Bu çalışmadan, çevreye duyarlı öğrencilerin dışa dönük başarı ile yakından benzer şekilde daha iyi başarı elde ettikleri sonucuna varılmıştır.
8) Araştırmacı, öğretmenin dolaylı geribildirim stratejisinin, SMAN 1 Bengkulu Tengah’ın XIPA 1. sınıfındaki öğrencilerin açıklayıcı metin yazma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olduğu sonucuna varmıştır.

Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı gibi, sonuçları özetleme ifadesi, özetleme fiillerinin varlığı ile ‘kısaca veya sonuçlandırmak’ ile gösterilir. Bu dilsel ipuçları, başlangıçta, verilerin belirli sonuçlarını özetlemeye odaklanan araştırmacıdan gelir. Başka bir deyişle, sonuç ifadesini özetlemek, Tartışmaların bir sonraki hareketinde bilgileri düzenlemeden önce köprü fikri gibidir.

Benzer şekilde, yazarlar, sonuç olarak ‘sonuçlandı’ kelimelerini sunarak çalışmalarını özetlediler. Ardından, genel sonuçlara ilişkin belirli ifadeler takip edildi. Bu hareket çok sık tartışmaların sonunda bulunur. Ancak, bu hareket mevcut çalışmada geleneksel olarak kategorize edildi.

Üçüncüsü, Tablo 1 ayrıca 6. Adım (Çalışmanın Değerlendirilmesi), 1. Adım (Tartışma bölümünün tanıtımı) ve 7. Adımın (Çalışmadan Çıkarım) sırasıyla %55, 40 ve 35 sıklıkta meydana gelen isteğe bağlı hareketler olduğunu gösterir. Move 6, yazarlar tarafından çalışmalarını önemi, sınırlamaları, sınırlamaları, genellenebilirliği, yeniliği, güçlü ve zayıf yönleri açısından değerlendirmek için kullanılır.

Sınırlamayı belirten (Hareket 6 Adım A) ve anlamlılığı belirten (Taşı 6 Adım B) olmak üzere iki adımla gerçekleştirilmiştir. Mevcut analizin sonuçları, bu hareketin tartışmaların %11 veya %55’inde ortaya çıktığını ortaya koydu. Bu hareketi belirtmek için hem şimdiki hem de geçmiş basit zamanlar kullanıldı. Aşağıda, çalışmanın tümcesinden alınan bir Hareket 6 örnekleri verilmiştir.

9) Bu çalışmanın sonucunu daha önceki diğer araştırmacılarla karşılaştırarak, bu çalışma güçlüdür. Bu çalışma, öğrencilerin sadece konuşma yeterliklerini değil, aynı zamanda her bir bileşeni incelemeye odaklanmıştır.
10) Aksine, bu çalışmanın bazı sınırlılıkları vardır.

Yukarıdaki örneklerde gösterildiği gibi, yazarlar, az araştırılan çalışmayla ilgili gücün yanı sıra önemi de ele almaktadır. Bu hareketi ya çalışmanın sınırlılığını vurgulamak ya da okuyucuyu sunulan çalışma hakkında ikna etmek için son bir çaba sarf etmek için çalışmanın önemini belirtmek için kullandılar.

Daha önce belirtildiği gibi, araştırma soruları gibi bazı ana ifadeler, çalışmanın amaçları ve amaçları, teorik arka plan veya yerleşik bilgiler ve çalışmanın araştırma metodolojisi 1. Hareket’te yer almaktadır. 1. Hareket (Tartışma bölümünün tanıtımı) bu mevcut çalışmada isteğe bağlı bir hareketti ve bu çalışmada %40’lık bir sıklıkta gerçekleşti. İngilizce Yüksek Lisans Tezinin tartışma bölümü. Bu hareketi gerçekleştirmek için hem aktif hem de pasif sesler şeklinde hem şimdiki hem de geçmiş basit zamanlar kullanılmıştır. Aşağıda, çalışmanın tümcesinden alınan bir Hareket 1 örnekleri verilmiştir.

11) Bu araştırma, 10. sınıf İngilizce Derslerinde Bilimsel Öğrenme Yaklaşımının öğretmenleri tarafından uygulanmasını betimlemek amacıyla yapılmıştır.
12) Bu araştırmadaki ilk soru, genel olarak öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmek için akvaryum stratejisinin ne kadar etkili olduğudur.

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, 1. Hareket, çalışma ile ilgili paragrafın başında amaç ve araştırma sorusu ile ilgili cümlenin bulunması ile gösterilir. Bu örnekte, okuyucunun ilgisini çekmek ve çalışmanın odağını ve yönünü belirlemek için açılış cümlesi olarak belirtilen amaç ve araştırma sorusu hakkında bir ifadedir.

13) Öğretmenlerin işbirlikli öğrenme yoluyla anlamsal haritalamayı kullanabilmeleri önerilmektedir.
14) İngilizcenin diğer yönlerindeki tutarlılık, tematik ilerleme ve tutarlılık kalitesinin analiz edilmesi sonraki çalışmalar için önemlidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir