Veri Analizi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Veri Analizi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

3 Ekim 2022 Nitel veri analiz yöntemler Veri analizi araştırma Yöntemleri Veri analizi programları 0
Kaynak Sütunu

Veri Analizi

EDR uygulayan bir araştırmacının, bu çalışmada olduğu gibi nicel ve nitel yöntemleri ve birden fazla aracı bir arada kullanarak veri toplaması gerektiği belirtilmiştir. Anketlerden ve gözlem kontrol listelerinden elde edilen veriler, ortalamalar, frekanslar, standart sapmalar, Cohen’in d etki büyüklüğü ve bağımsız örnekler t testleri kullanılarak analiz edildi.

Bu hesaplamalar için Statistical Package for Social Sciences (SPSS) programı kullanılmıştır. Cohen’in d etki büyüklükleri, iki ortalama arasındaki standartlaştırılmış farkı ve dolayısıyla PD programının öğretmen eğitimcilerinin teknoloji bütünleştirilmiş matematik öğretimi bilgisi üzerindeki etkisinin büyüklüğünü gösterir.

Nitel veri analizi, verileri araştırma sorularıyla ilgili aynı konuyu ele alan kümeler halinde gruplandırarak ve kategorilere ayırarak yapılmıştır. Son olarak, O’Cathain, Murphy ve Nicholl tarafından önerilen bir karma yöntem yaklaşımı kullanılarak, nitel veriler ve nicel sonuçlar birleştirildi ve anlamlı bir bütün oluşturmak için üçgenleştirildi.

Bazı karma yöntem çalışmalarının benzersiz bir yönünün, aynı vakalara ilişkin hem nitel hem de nicel verilerin mevcudiyeti olduğunu belirtmişlerdir. Her bir vaka için detaylı olarak incelenen veriler birleştirildi; örneğin, katılımcıların bir ankete verdikleri yanıtları görüşme transkriptleriyle karşılaştırmak. Daha sonraki aşamada, tüm veri seti, gözden geçirilen teorik literatürle karşılaştırıldı ve karşılaştırıldı.

EDR’DEKİ ZORLUKLAR

EDR kullanan araştırmacıların karşılaştığı bir takım zorluklar tespit edilmiştir. Bu zorluklar arasında veri kullanımı, nesnellik sorunları, araştırma sürecinde araştırma katılımcıları ile işbirliği ve araştırma projesini tamamlamak için gereken süre sayılabilir. Bunların her biri, bu özel çalışmada nasıl ele alındığına atıfta bulunularak aşağıdaki bölümlerde tartışılmaktadır.

Veri kullanımı

Birden fazla enstrümanın ve veri kaynağının kullanılması büyük miktarda veri üretti. Vurgulanacak ve vurgulanacak yönlerle ilgili seçimler yapılmalıdır. Bu durumda, önerildiği gibi, araştırma sorularında yer alan araştırma temalarını ele alan veriler seçilmiştir. Bu, toplanan verilerin sadece küçük bir kısmını kullandığımız anlamına gelmiyordu. Bunun yerine, tüm tasarım sürecini belgeledik ve çoklu veri toplama yöntemlerinden kaynaklanan önemli bulguları bildirdik.

Nesnellik

Araştırma sürecindeki ikinci zorluk, epistemolojik sürekliliğin neresinde araştırmacının rolünü öznel tarafa ya da nesnelci bir duruşa daha yakın bir yere yerleştireceği sorusuydu. Van den Akker ve meslektaşlarına göre, araştırmacı, nesnel gözlemciler gibi davranmak yerine, incelenen fenomenleri etkileme ve şekillendirmedeki rolünü dikkate almaya dikkat etmelidir.

Bu çalışmada, yazarlar araştırmacılar ve tasarımcılardı; ilk yazar araştırma bağlamına dalmış ve katılımcılarla yoğun bir etkileşim içindeydi. Hem araştırma süreçlerinin yönetilmesinde hem de PD programının katılımcılarla işbirliği içinde tasarlanıp uygulanmasında nesnelliği ve tarafsızlığı en üst düzeye çıkarmak için, bu süreçlerin önerildiği şekilde sistematik olarak yürütülmesi önemliydi.

McKenney ve Reeves tarafından tarif edilene benzer bir şekilde PD programının mevcut bilimsel bilgi, bağlam analizi ve ampirik testi ile bilgilendirilmiş bir PD programı geliştirmek ve önermek için yaratıcı bir etkinlik yapıldı. Araştırmanın her aşamasında araştırmacıların katılımını gösterir. Bunu, bunların her birinin açıklaması izler.

PD program tasarımcısı. Wang ve Hannafin’e göre, EDR’deki tasarımcılar, birden fazla kaynaktan mevcut literatürü kullanarak proje ihtiyaçlarıyla ilgili kaynakları belirler ve uygun bir müdahale tasarlamak için bağlam analizi yapar.

Sonuç olarak, bağlamın yoğun analizinden sonra, Smith ve Ragan tarafından daha önceki bölümde tartışıldığı gibi önerilen prosedür izlenerek, PD program kılavuzları önerildi. Araştırmacıların 1. Aşamadaki (bağlam analizi) konumu nispeten nesneldi. Bu yönergeler, değişiklik süreciyle geliştirilen ve iyileştirilen PD programının ilk lansmanını destekledi.


Veri analiz yöntemleri PDF
Nitel veri analiz yöntemleri
Veri analizi programları
Veri analizi Nedir
Veri analizi araştırma Yöntemleri
Veri analizi örneği
Makale analiz yöntemleri
Üretimde veri analizi


PD Programı Kolaylaştırıcısı

Kolaylaştırma rolü, müdahale süreciyle alakalıydı ve ilk PD tasarımı için bir tartışma platformu düzenlemeyi, ilk PD toplantısını başlatmayı ve müdahale süreci boyunca tartışma ekipleri oluşturmayı içeriyordu. Bir araştırmacının EDR’ye araştırma fikirlerinin kolaylaştırıcısı ve başlatıcısı olarak dahil edilmesi, EDR’nin özel bir özelliğidir.

Bu, araştırmacıların, sonraki aşamalarda araştırmacının rolünün ne olabileceği konusunda katılımcıları bilgilendirerek, PD programının başlangıcından önce araştırma sürecindeki rollerini açıkça ifade etmelerini gerektirir. Örneğin araştırmacı, alternatif fikirler ve destekleyici literatürler sunarak teknoloji entegreli dersler tasarlarken öğretmen eğitimcilerine gerekli destekleri sağlamıştır. Bu aşamada, araştırmacı özellikle sürece daldı ve bu nedenle önceki aşamaya göre daha öznel bir pozisyon aldı.

PD program değerlendiricisi. PD’nin öğretmen eğitimcilerinin teknoloji entegre öğretimi üzerindeki etkinliği, Kelly’nin önerdiği prosedür izlenerek değerlendirildi. Bu rolde, müdahalenin tasarlanmış araçlar kullanılarak önceden belirlenmiş özellikleri ne ölçüde karşıladığını belirlemek için titiz veriler ve literatür kullanıldı.

Özetleyici değerlendirme, PD programının öğretmen eğitimcilerinin teknoloji bütünleşik matematik öğretimi uygulamaları üzerindeki etkinliğini, PD program sürecine katılımlarının ardından önceki ve sonraki sonuçları karşılaştırarak belirlemek için yapılmıştır. Bu aşamada araştırmacı bağlamdan geri adım atıyordu ama yine de konuya çok aşinaydı.

İşbirliği Oluşturma

Öğretmenleri yeni bir öğretim yaklaşımı oluşturmaya ne kadar derinden dahil etmenin zor olduğunu anlattı. Eğitim sürecinin başlangıcında, öğretmen eğitimcileri, öğretimlerinde BİT kullanımını gerektiren yeni bir yaklaşıma geçmek ve derinden dahil olmak yerine, genellikle kendilerini olgunlaşmış öğretim yaklaşımlarına bağlamayı tercih ederler.

Öğretmen eğitimcilerini, PD programının gözden geçirilmesine ve iyileştirilmesine dahil etmek ve program boyunca teknolojiyle bütünleştirilmiş matematik öğretimi uygulamak gibi araştırma sürecinin her etkinliğine dahil etmek zaman aldı.

Zaman kısıtlayıcıları

EDR genellikle uzun bir zaman alır, böylece bir PD programı yinelemeli bir tasarım süreci yoluyla geliştirilebilir ve rafine edilebilir ve öğretmen uygulamaları üzerinde maksimum etkiyi araştırabilir. Zaman kısıtlamaları, benzer bir PD programı için önerilerin yapılabileceği temelinde “ilerleme üzerine bir çalışma” içeren çalışma ile PD tasarımı için birden fazla prototip yapamadığımız anlamına geliyordu.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir