EĞİTİM ORTAMLARI – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

EĞİTİM ORTAMLARI – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

3 Ekim 2022 Edr Nedir Eğitim Reformu Girişimi ERG Eğitim İzleme Raporu ERG Eğitime Erişim 0
Data Element

EĞİTİM ORTAMLARINDA EDR’NİN POTANSİYELİ

EDR’nin bu çalışmada belirgin olan ve diğer çalışmalarda da bildirilen birçok avantajı vardır. Bunlar şunları içerir: i) EDR’nin belirli bir bağlama ve paydaşların ihtiyaçlarına yanıt verme yeteneği; ii) uygulamaya doğrudan etkileri olan müdahaleleri tasarlamadaki güçlü yönleri; ve iii) uygulayıcılar ve araştırmacılar arasında işbirliğini geliştirme yeteneği.

EDR, pratikte uygulama yoluyla bir müdahale planını geliştirerek gerçek dünya ortamlarında ve belirli bir bağlamda belirgin olan çok sayıda değişkeni eşzamanlı olarak ele alır. PD programını tasarlarken, PD programının her yönü, bağlam analizi sonuçlarıyla tutarlı olan CTE bağlamlarına, öğretmen eğitimcilerinin ve öğretmen adaylarının ihtiyaçlarına cevap veriyordu.

Örneğin, öğretmen eğitimcileri, fiziksel varlıklarını gerektirmeyen bir PD programına ihtiyaç duymuş ve bu daha sonra PD program kılavuzlarından biri olarak kabul edilmiştir. EDR yaklaşımı, öğretmen eğitimcilerinin teknolojiyi öğretime entegre etmelerini desteklemede etkili olan ve gelecekteki müdahalelerde başarılı bir şekilde kullanılabilecek bağlam temelli bir PD programı ile sonuçlandı.

EDR’yi kullanmak, bağlam analizi yoluyla sorunu çözme fırsatının en üst düzeye çıkarılması anlamına geliyordu. Burkhardt, bir EDR yaklaşımının yeni veya geliştirilmiş müdahale tasarımı ile karakterize edildiğini ve uygulamaya doğrudan etki etmeyi amaçladığını belirtti; Birçok araştırma yaklaşımında belirgin olmayan özellikler. Çoğu ülkede uygulamadaki değişiklikler ile araştırma bulguları arasında bariz bir bağlantı olmadığını söylemeye devam etti.

Bu durumda, EDR, müdahalenin etkisini sınıf uygulamasıyla ilişkilendirmeyi kolaylaştırdı. Bu tür bir bağlantı, yalnızca araştırma makalelerini okumanın bulguları pratik çözümlere dönüştürmesinin pek mümkün olmadığı eğitim ortamlarında özellikle önemlidir.

EDR, işbirlikçi araştırmaya dayalı bir yaklaşım kullanarak profesyonel uygulamanın iyileştirilmesini kolaylaştırır. Araştırmacıların paydaşlar üzerinde araştırma yapmaktan ziyade paydaşlarla işbirliği içinde çalışmasına olanak tanır. Uygulayıcılar ve araştırmacılar, prototip çözümlerin oluşturulmasına ve ardından ilgili herkes için tatmin edici sonuçlara ulaşılana kadar iyileştirmeye yol açan gerçek öğretme ve öğrenme problemlerinin belirlenmesinde işbirliği yapabilirler.

PD programı biçimindeki pratik bir katkıya ek olarak, EDR, belirli bir bağlamda ve paydaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gereken PD programlarının teorik olarak anlaşılmasını sağlar. EDR, belirli bir bağlama ve paydaşların ihtiyaçlarına yanıt veren bağlam tabanlı PD programı geliştirmeye ve tasarlamaya yardımcı olur.

EDR’nin temel bir özelliği, eldeki sorunlara çözümlerin geliştirilmesi ve pratikte test edilmesidir. EDR aracılığıyla tasarlanan PD programları yalnızca varsayımsal değildir, daha çok otantik ortamlardadır ve gerçek sorunları çözmeye yöneliktir.

En önemlisi, EDR süreci, katılanlar için işbirliği, düşünme ve öğrenme fırsatları sunarak pratik bir katkı sağlayabilir ve eğitim araştırmasının pratik uygunluğunu ve etkisini geliştirmek açısından ileriye dönük bir yol önerir.

SOSYAL BİLİNÇİ ARAŞTIRMAK ve YANSITMAK

Bu bölümde, bir spor koçluğu kültürünün eğitim programıyla ilişkili resmi ve gayri resmi menti-menti ilişkilerinde deneyimlenen güç ilişkilerini araştırmak için kullanılan nitel yaklaşımı açıklamaktadır. Bir kültür içindeki güç ilişkilerinin uyumluluğa katkıda bulunabileceğini, yaratıcılığı boğabileceğini ve kayıtsız, uysal uygulamaya yol açabileceğini öne sürüyorlar.

Bu araştırmada, deneyim öyküleri, araştırmacıya menti ilişkilerinin zengin deneyimsel açıklamalarını sağlar ve çok boyutlu bir şekilde kullanılır. Hikayeler, bir iletişim biçimi olarak, deneyimlerden öğrenmeyi kolaylaştırmanın bir aracı olarak, karmaşık sosyal fenomenleri göstermenin bir aracı olarak ve değişimi hızlandırmanın bir aracı olarak kullanılır.


Eğitim Reformu Girişimi
ERG Eğitime Erişim
Eğitim Raporu
ERG Eğitim İzleme Raporu
MEB uzaktan eğitim Raporu
Tedmem Raporu
Eğitim Sektörü Raporu
Edr Nedir


Kişisel hikayelerin mentee ilişkilerinin yapısını ve işlevini değerlendirmek için bir araştırma metodolojisi olarak kullanılması, eğitimde araştırmacı olan bir meslektaşıma deneyim hikayelerini açıkladıktan sonra tesadüfen ortaya çıktı.

Bu meslektaş, deneyimlerle ilgili hikayelerin bana hem daha fazla araştırmayı garanti eden hem de zengin bir veri kaynağı sağlayacak olası yapısal engeller hakkında bir fikir verdiğine dikkat çekti. Bir soruşturmanın kapsamını değerlendirmek için yapılan ön okuma, bu yöntemin neden etkili olabileceğinin üç ek nedenini ortaya çıkardı.

İlk olarak eleştirel nitel araştırmalarda, bir konu hakkında toplumsal bilincin yükseltilmesiyle özgürleşme sağlanabilir. İkinci olarak, bir yansıtıcı uygulama biçimi olarak, böyle bir yaklaşımın kişisel mesleki uygulamayı bilgilendirme fırsatı vardır. Son olarak, uygulamaları hakkında daha eleştirel düşünmek için bir koçluk ve eğitim topluluğunun diğer üyeleriyle rezonansa girmek.

BİR ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ OLARAK HİKAYELER

Bu bölümün dört teması, bir metodoloji olarak hikaye ve spor kültürlerinde hikayenin nasıl kullanılabileceği ile ilgili bilimsel literatür referans alınarak geliştirilmiştir.

Temalar şunlardır:

• Bir iletişim biçimi olarak hikayeler.
• Deneyimlerden öğrenmeyi kolaylaştıran bir araç olarak hikayeler.
• Karmaşık sosyal fenomenleri göstermenin bir yolu olarak hikayeler.
• Değişimi hızlandırmanın bir yolu olarak hikayeler.

Her temayı açıklamak için, okuyucuya bir referans noktası sağlamak için kişisel hikayelerden kısa alıntılar kullanılır. Bu bölümde kullanılan kişisel hikayeler, Avustralya yüzme antrenörü gelişim yolunda mentor ilişkilerinin oynadığı role ilişkin bir araştırmanın parçası olarak geliştirilmiştir.

Kişisel öykülerden alıntılar, tüm sözlü anlatımlar italik ve tırnak içinde olacak şekilde girintili olarak sunulur. Sesler, görüntüler, kokular ve duygular da dahil olmak üzere olayların tüm detayları ve içsel düşünceler, hikaye içinde meydana geldiği gibi ilişkilidir.

Bu bölümde anlatılan kişisel hikayeler, ilk yazarın 20 yıllık bir süre boyunca yüzme sporunda seçkin bir yaş grubu antrenörü olarak deneyimlerini göstermektedir.

Bir İletişim Biçimi Olarak Hikayeler

Bu bölümle ilgili olarak kullanılan vinyetler, seçkin bir yüzme kültürü içindeki mentorluk ilişkilerine ilişkin daha geniş bir araştırma için geliştirilen kişisel hikayelerden alınmıştır.

İlk etapta, sahneyle yeniden bağlantı kurmak için fotoğrafları kullanarak, olabildiğince ayrıntılı bir şekilde yazarak, hafıza yazısını kullandım. Hikâyelerde yüksek derecede bir zenginlik geliştirmek için, okuyucunun “fiziksel ve duygusal referans noktalarından oluşan zengin bir doku” deneyimlemesi için duyusal bilgileri de entegre ettik.

Bunu yapabilmek için her durumun beni nasıl etkilediğini fiziksel, bedensel tepkiler, karşılaştığım manzara, ses ve kokularla anlattım hikayelerde. Amaç okuyucunun kendini sahnenin içinde hissetmesidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir