Veri Toplama – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Veri Toplama – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

30 Eylül 2022 Birincil veri toplama yöntem Nitel veri toplama araçları veri toplama ve değerlendirme 0
Veri Ögelerinin İlişkileri

Veri Toplama

Veri toplama beş bileşenden oluşuyordu:

1. Öğretmen günlükleri (İngilizce dil sınıf verileri)
2. Öğretmen görüşmeleri
3. Ders gözlemleri
4. Arka plan bilgi anketleri
5. Ülke raporları (dil eğitimi için mevcut duruma genel bakış)

Öğretmen Günlükleri

Katılan tüm öğretmenler İngilizce dil sınıfı verileri sağladı. Öğretmenlerden, İngilizce öğrenimlerinin dördüncü yılında bir sınıf öğrenci için bir ay boyunca derslerini ve materyallerini takip etmeleri istendi. Öğretmen günlükleri (TL’ler) olarak bilinen basit formlar bu amaçla oluşturulmuştur.

Tutarlılık için, tüm katılımcı sınıflarda ve tüm ülkelerde aynı TL formları kullanıldı. TL formunun genel bilgiler, günlük öğretim etkinlikleri, gerekçeler ve yorumlar gibi kategorilere ilişkin bilgileri kaydetmek için farklı sütunları vardı. Katılımcı öğretmenlere formları doldurmaları için yönergeler sağlandı; Her İngilizce dersi için her kategoride bilgi içeren bir TL formu hazırlanacaktı.

Genel bilgi. TL formundaki genel bilgiler, öğretmenin ve okulun adı, tarih, dersin başladığı saat, dersin bittiği saat ve dersin odağını içeriyordu. Öğretmenler “ders odağını” uygun gördükleri şekilde yorumlamakta özgürdüler; ancak genellikle dersin konusu olan İngilizce dil beceri alanlarını belirtmişlerdir. 

Sınıf etkinlikleri kronolojik sıraya göre listelenmiştir. Her aktivite, üzerinde harcanan zamanla birlikte tanımlanmıştır (genellikle kaba bir tahmin). Öğretmen/Sınıf Etkileşimi. TL’nin bu kısmı, çeşitli etkileşim türlerini belirtmek için kullanıldı (örneğin, öğretmen liderliğinde, bireysel, çiftler halinde çalışma).

  • Gerekçe veya Öğrenme Amacı. Öğretmenlerden derste belirli bir aktiviteye yer vermelerinin gerekçelerini not etmeleri istenmiştir.
  • Düşünceler/Yorumlar. Öğretmenlerden yansımaları ve ek yorumları yazmaları istendi. Bu, öğretmenlere etkinliğin etkisi, dersle ilgili diğer yönler veya araştırmacıların bilmesi için önemli olacağını düşündükleri herhangi bir şey hakkında yorum ekleme şansı veren açık bir kategoriydi.

Bir aylık sürenin sonunda her öğretmen TL’leri kolaylaştırıcıya gönderdi. Her ülkedeki kolaylaştırıcı daha sonra onları analiz için Singapur’a iletti. Toplamda 468 veri toplandı ve analiz edildi.

Öğretmen Görüşmeleri

Mülakatlar, bir aylık ders kaydından (TL tamamlama) sonra mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmiştir. Araştırma kolaylaştırıcısı, protokol nedeniyle ve yerel öğretim durumuna ilişkin arka planı netleştirmeye yardımcı olmak için bu görüşmelerde hazır bulunmaya davet edildi. Görüşmelerin amacı, TL analizinden ortaya çıkan bulguları ortaya çıkarmak ve öğretmenlere görüşlerini ifade etme fırsatı vermekti.

Öğretmen görüşmeleri, sınıftaki etkinliklerle ilgili bir dizi standart soruyla bağlantılıydı. Sorular, görüşmelerden elde edilen bilgiler projenin araştırma amaçlarını ele alacak ve TL’lerde sağlanan bilgileri daha ayrıntılı olarak inceleyecek şekilde de oluşturulmuştur.

Soruların çoğu tüm görüşmelerde ve tüm ülkelerde kullanıldı. Ayrıca TL’lerde ortaya çıkan ülkelere özgü sorunlar bazında her ülke için bazı sorular da ortaya konmuştur.

Ayrıca, TL’lerinde tanımlanan bireysel öğretmenlere özgü özellikleri keşfetmek ve gerektiğinde açıklamayı ortaya çıkarmak için sorular da sunuldu.

Katılımcı öğretmenlerin anılarını tazelemek ve öğretmenlerin ELA’ları, etkileşim kalıpları, gerekçeleri ve yorumlarına ilişkin ilk analizimizi doğrulamak veya onaylamamak için bir fırsat sağlamak için görüşme sırasında TL’lere genel bir bakış ve örnek bir ders kullanıldı. Görüşme sırasında ortaya çıkan diğer konular da incelenmiştir.


Nitel veri toplama yöntemleri
veri toplama
Nitel veri toplama araçları
Birincil veri toplama yöntemleri
Matematikte veri toplama nedir
veri toplama ve değerlendirme


Ders Gözlemleri

Her ülkedeki öğretmenlerle görüşme ziyareti sırasında sınıf ziyaretleri ve gözlemler yapılmıştır. Bu ziyaretler fizibiliteye, öğretmenin istekliliğine ve her okul/ülkedeki düzenlemelere/politikalara bağlıydı. Bu nedenle, her ülkedeki gözlem sayısı değişiyordu (her ülkede bir, iki veya üç).

Arka Plan Bilgi Anketleri

Her sınıf ve okul hakkında bilgi ve öğretmenin mesleki geçmişi, kısa öğretmen anketleri aracılığıyla da sağlandı.

Ülke Raporları

Her ülke için başta İngilizce eğitimi olmak üzere dil eğitiminin mevcut durumuna ilişkin genel bir rapor hazırlandı. “Ülke raporları” olarak bilinen bu raporlar, ülke politikaları ve eğitim sistemi hakkında bilgili araştırmacılar tarafından da hazırlanmıştır.

Ülke raporları, katılan her ülkedeki eğitim, dil ve ekonomik sistemler hakkında önemli bilgiler sağlamak üzere tasarlanmıştır. Başkalarının (yani diğer ülkelerden gelenlerin) dil eğitimini etkileyen ülkeye özgü sistemlerle tanışmalarına yardımcı olmak amacıyla da yazılmıştır.

Ülke raporları aşağıdakiler hakkında arka plan bilgisi sağladı:

• Göç, yabancı nüfus ve etnik gruplar hakkında bilgiler dahil demografik veriler
• Baskın diller, dil kullanım kalıpları ve iki dillilik ve çok dillilik ile ilgili her türlü husus dahil olmak üzere dil bilgisi
• Dil planlaması ve politika çabalarının ve bunların etkilerinin tartışılması
• Mevcut eğitim, dil ve/veya ekonomik sistemleri anlamak için çok önemli olacak tarihsel bilgiler
• Eğitim sisteminin tanımı
• İngilizce eğitiminin tanımı ve eğitim sistemindeki rolü

Ülke raporlarından elde edilen bilgilerin yanı sıra hükümet belgeleri ve haber medyasında yapılan ek aramalar, sosyal bağlam, kültürel faktörler ve dil ve eğitim politikaları hakkında bilgi sağlamıştır.

Öğretmenlerden alınan bilgilere göre bazı TL’ler daktilo edilmiş ve oldukça kolay okunurken, bazıları elle yazılmış; bazıları tam cümlelerle, bazıları ise kısa cümlelerle yazılmıştır. Verilerden anlamlı bileşenleri çıkarmak için, modellerin ve eğilimlerin belirgin hale gelmesi için aşamalı bir veri yoğunlaştırma süreci aracılığıyla TL’lerin analizi de yapıldı.

Bu süreçte ilk adım olarak, her bir sütundaki bilgiler, bilgilerin özünü yansıtan anahtar kelimeleri ve ifadeleri vurgulamak için görsel olarak tarandı. Bu bilgiler daha sonra, aslında tüm kritik bilgileri kısaltılmış, odaklanmış bir belgede yoğunlaştıran bir TL Özetinde tablo haline de getirildi.

Daha sonra, bu TL Özeti, aşağıdaki bölümlerde açıklandığı gibi, sınıf etkinliklerinin analizini ve bu etkinliklere ilişkin öğretmen gerekçelerini ve görüşlerini desteklemek için bir bilgi kaynağı olarak kullanıldı. Orijinal TL’ler açıklama ve çapraz kontrol için kullanıldı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir