Bilgi Gereksinimleri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Bilgi Gereksinimleri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

29 Aralık 2022 Açık Erişim Nedir Açık Erişim Nedir? Bilgi gereksinimi nedir 0
UYGULAYICI MODEL

Ulusal Kültürel Farklılıkların Bilgi Gereksinimlerine Etkisi

Kullanıcıların bilgi gereksinimleri üzerindeki kültürel etkilere ilişkin niteliksel bir çapraz ulus çalışması yürüttü. Hofstede tarafından önerilen iki kültürel boyutu benimsediler ve üç ülkede 24 kişiyle görüştüler: Kore, Japonya ve Finlandiya.

Araştırma sonuçları, aynı ülkedeki insanların bilgi gereksinimleri konusundaki tercihler açısından benzer kültürel özellikler gösterdiğini ortaya koymuştur. Hofstede’ye göre, Kore ve Japon toplumları yüksek derecede belirsizlikten kaçınmaya sahipken, Fin toplumunun belirsizlikten kaçınma eğilimi düşüktür.

Görüşme sonuçları, Koreli ve Japon katılımcıların %90’ından fazlasının verimli bir düzen veya alan kullanımını, bir ekran içinde büyük miktarda bilgi, anlaşılır menü etiketleme ve içerikler hakkında ikincil bilgileri tercih ettiğini gösterdi. Buna karşılık, Finlandiyalı deneklerin %90’ı içeriklerle ilgili ikincil bilgileri beğenmedi.

Finli, Koreli ve Japonlar arasındaki farklı sonuçlar, belirsizlikten kaçınma düzeyi yüksek olan ve belirsiz durumlardan kendilerini tehdit altında hisseden kullanıcıların, içerikle ilgili belirsizliği en aza indirmek için daha fazla ve daha net mesajlara sahip olma eğiliminde olduklarını gösteriyor.

Kültürler arası IRM’nin zorluğu, ulusal kültürel farklılıkların bilgi ihtiyaçlarını ve bilgi gereksinimlerini iki şekilde etkilemesidir: bilgi toplama, bilgi işleme, bilgi kullanımı ve bilgi düzenleme ile son derece ilgili olan bilgi miktarı ve bilginin netleştirilmesi.

Bilgi özellikleri (örneğin, içerik, miktar ve biçim) üzerindeki ulusal kültürel farklılıkların etkisini araştırmak için, yönetim muhasebesi bilgi sistemleri tarafından sağlanan bilgileri etkileyen ulusal kültürel farklılıkları keşfetmek için ampirik bir çalışma yürüttü.

Hofstede’nin kültürel boyutlarını kullandı ve Avustralya kültürü Kore kültüründen çok farklı görüldüğü için Avustralyalı ve Koreli firmalardan örnek veriler topladı.

Çalışma sonuçları, Koreli firma tarafından sağlanan büyük miktarda bilginin hem gelişmiş üretim teknolojisinin benimsenmesinin neden olduğu yüksek derecede belirsizlik hem de Kore kültürünün güçlü belirsizlikten kaçınma ile ilgili olduğunu göstermektedir.

Buna karşılık, Avustralyalıların yüksek bireycilik kültürüyle ilgili gibi görünen Avustralyalı firmalar tarafından daha fazla miktarda geleneksel maliyet kontrol bilgisi üretilmektedir.

Bu örnek, kültürler arası IRM’nin ulusal kültürel farklılıklar nedeniyle farklı türde bilgi gereksinimleriyle karşı karşıya kalabileceğini göstermektedir. Başka bir deyişle, insanlar ve işletmeler, farklı ulusal kültürel geçmişlerden geliyorlarsa, farklı bilgi gerekliliklerine ve ihtiyaçlarına sahip olurlar.

Ulusal Kültürel Farklılıkların Bilgi Toplama Üzerindeki Etkisi

Bir Çin üniversitesi ile Çin kültürünün Hollanda kültüründen açıkça çok farklı olduğu bir Hollanda üniversitesi arasındaki kişisel ana sayfa yönetimi karşılaştırıldı.

Çin üniversitesinde kişisel giriş sayfası, personel ofisi tarafından tasarlanmış standartlaştırılmış bir şablondur. Bu şablona göre çalışanlar içeriklerini üniversitenin personel dairesine verirler. Bu bilgiler daha sonra bilgi toplama işlemi tamamlandığında personel ofisi tarafından bilgi yönetim merkezine iletilir.

Bu prosedür zaman zaman standart bir rutin olarak gerçekleştirilir. Hollanda üniversitesinde kişisel ana sayfalar, atanan bağlantılara dayalı olarak çalışanların kendileri tarafından yönetilir. Bu sayede çalışanlar, ana sayfalarının içeriğini güncellemek istedikleri zaman yükleyebilirler.

Çalışanların ana sayfa içeriklerini hazırlamalarına yönelik bir şablon sunulmakla birlikte, çalışanlar kendi şablonlarını tasarlamakta ve ana sayfalarına ne eklemek istediklerine karar vermekte özgürdürler. Ancak burada belirtilmesi gereken kilit nokta, ankette hem Çinli hem de Hollandalı çalışanların ana sayfa bilgilerini yönetmek için kendi yaklaşımlarını kullanmaya istekli olmalarıdır.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Çin üniversitesinin kişisel ana sayfaları, Çin kültür kolektivitesinin özelliklerini yansıtacak şekilde oldukça standartlaştırılmıştır. Bir ana sayfanın standartlaştırılmış düzeni, bir organizasyonun formalitesini ve ciddiyetini sembolize eder.

Buna karşılık, Hollanda üniversitesinin kişisel ana sayfalarının tarzı daha çeşitlidir ve çalışma mesajları, kişisel ilgi alanları ve hobiler ve hatta aile bilgilerini içeren işlevler açısından çok yönlüdür. Bu şekilde, Hollanda kültürünün önemli bir yönünü yansıtırlar: bireyselleşme.

Kişiselleştirilmiş ana sayfa stili, bireysel kimliği ve kişisel ilgiyi temsil edebilir. Bu örnek, farklı ülkelerdeki kökenlerin, ulusal kültürel farklılıklardan dolayı farklı bilgi toplama yaklaşımlarına ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Kültürler arası bilgi kaynaklarını yönetmek için yönetimin zorluğu, doğru bilgi toplama yaklaşımını bulmak ve benimsemektir.


Açık Erişim Nedir
Bilgi gereksinimi nedir
Bilgi nedir kısaca
Bilgi Nedir Felsefe
Bilgi Ne Demek TDK
Bilgi Türleri


Bilginin Tanımlanmasında Ulusal Kültürel Farklılıkların Etkisi

Bilginin/verinin tanımı, kültürler arası IRM için çok önemlidir. Standart veri raporları sağlanabilmesine rağmen, kullanıcılar yine de raporların gelişen bilgi ihtiyaçlarını karşılamadığını görmektedir.

Özellikle Batı uygulamalarında eğitim almamış kullanıcılar, belirli bilgi/veri tanımlarını uygun sonuç ölçümleri olarak kabul etmeyi reddederler. Pek çok kullanıcı sonunda talihsiz kaosu veri yönetimi sisteminin ve bilgi yönetiminin kalitesiz tasarımına bağlar.

Ulusal kültürel farklılıklardan dolayı, bir kültürel geçmişe sahip insanlar, aynı bilgileri/verileri kendilerine özgü ancak farklı bir şekilde tanımladıkları ve kullandıkları için, diğer kültürel geçmişlere ait bilgi/veri tanımlarını kabul etmeyebilirler.

O halde, diğer kültürel geçmişlerden edinilen bilgi/veri tanımlarını yanlış yorumlamak mümkündür. Bu nedenle, kültürler arası IRM bir yönetim sorunuyla karşı karşıya kalabilir: bilgi/veri tanımlarını etkiliyorsa ulusal kültürel farklılıklarla nasıl başa çıkılacağı. Bu, bilgi dağıtımının yanı sıra bilgi işleme, bilgi depolama ve bilgi düzenleme için çok önemlidir.

Kültürel Araştırma Sınırlamaları

Son on yılda, ulusal kültürel farklılıkların bilgi kaynaklarının gelişimi ve kullanımı üzerindeki etkisine ilişkin bilgi sistemleri araştırma literatürüne artan bir ilgi olmuştur. Önceki alt bölümlerde sunulan örnekler, ulusal kültür modeline dayanan IRM’nin çeşitli kültürel yönleriyle ilgilidir.

Modeli, yönetimle ilgili kültürel meseleleri incelemek ve açıklamak için dünya çapında kabul görmüş olsa da, ulusal kültürel değerler ile kültürel olarak etkilenen, işle ilgili değerler ve tutumlar arasındaki ilişkinin önemli olduğunu düşünen bazı akademisyenlerin argümanlarını dikkate almaya değer. 

Dahası, kültür, bir grup veya insan kategorisini diğerinden tanımlayan ve ayıran bir şeydir ki bu, çağdaş antropolojik araştırma literatüründe fazla destek bulan bir görüş değildir.

Bu, IRM araştırmacılarına ve uygulayıcılarına, mevcut ulusal kültür araştırmasının, kültürler arası bir IRM ortamında insanların düşüncelerini, tutumlarını ve davranışlarını açıklamada sınırlı olabileceğini hatırlatır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir