Bilgi Yönetim Stratejileri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Bilgi Yönetim Stratejileri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

29 Aralık 2022 Bilgi Yönetim Sistemi Giriş Bilgi Yönetim Sistemi Nedir Bilgi yönetim sistemleri nelerdir 0
Veri Öğesi Matrisi Nedir?

Bilgi Yönetim Stratejileri

Kültürler arası IRM’nin yönetim zorlukları, ulusal kültürel etkiler açısından incelenmiştir. Önceki bölümlerdeki analizlere dayanarak, ulusal kültürel farklılıkların bilgi yönetiminin her aşamasını etkileyebileceğine inanılmaktadır; yani bilgi analizi, bilgi toplama, bilgi süreci ve bilgi düzenlemesi vb.

Ayrıca, ulusal kültürel farklılıklar da bilgi yönetimi ile ilgili faaliyetleri etkileyebilir; örneğin, bilgi edinme, bilgiyi organize etme, bilgiyi depolama, bilgiyi yayınlama, bilgi ürünleri ve hizmetleri geliştirme vb.

Ulusal kültürel farklılıklar, bilgi yönetiminin her aşamasını ve birçok bilgi yönetimi faaliyetini etkileyebilmesine rağmen, bilgi yönetiminin tüm yönleri, kültürler arası bir ortamda bilgi gereksinimleri ve bilgi gereksinimlerinin dikkate alınmasına dayanmalıdır.

Bilgi kaynaklarının kültürler arası kullanıcılar için faydalı olması muhtemel olması durumunda edinilmesi ve kaynaklara tam zamanında ve kullanımı kolay erişim sağlamaya başlaması özellikle önemlidir.

Bu nedenle, kültürler arası bilgi kaynaklarının doğru bir şekilde yönetilebilmesi için, doğru bilginin doğru biçimde ve doğru zamanda kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlanması, kültürler arası BKY’nin en önemli hedefi olarak kabul edilmelidir.

Bununla birlikte, insanlar bir kültürden diğerine bilginin önemi konusunda çok farklı görüşlere sahiptir, bu hem bilgi sağlayıcı hem de bilgi kullanıcıları ile yakından ilişkili bir gerçektir.

Kültürler arası bir ortamda, bilgi yönetiminin temel zorluğu, bilgi sağlayıcı ile bilgi kullanıcıları arasındaki uyumsuzluktur ve bu uyumsuzluk dört tür olarak özetlenebilir:

• Önemli bilgiler sağlanır ancak kullanıcılar için önemli değildir ve bu nedenle sağlanan bilgilerin kullanıcılar için hiçbir faydası yoktur.
• Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu önemli bilgiler, bilgi sağlayıcılar için önemli değildir ve bu nedenle bilgi kullanıcıları için mevcut değildir.
• Sağlanan önemli bilgiler önemli ve var olmasına rağmen, bilgi sağlayıcı ile kullanıcılar arasındaki tutarsız veya uyumsuz bilgi tanımı ve tanımı nedeniyle bilgi kullanıcıları için anlaşılır değildir.
• Sağlanan önemli bilgiler önemli ve var olmasına rağmen, bilgi sağlayıcının bilgiyi sunma şekli, bilgi kullanıcılarından bilgi edinme şekliyle uyuşmadığından, bilgi kullanıcıları için erişim kolay değildir.

Kültürler arası bir ortamda bilgi kaynaklarının mevcudiyetini, güvenilirliğini, entegrasyonunu ve tutarlılığını sağlamak için, odağımızı paylaşılabilir bir bilgi kaynağına daraltabiliriz.

Bu, aşağıdaki gibi soruları ele almak içindir: Kültürler arası bilgi kaynaklarını yönetmek için mevcut yaklaşım nedir? Kültürler arası çevre nedeniyle bilgi sağlayıcı ile bilgi kullanıcıları arasındaki uyumsuzluğu nasıl azaltabiliriz?

Kültürler arası paylaşılabilir bilgi kaynakları nasıl yaratılabilir? Bu soruları cevaplamak için, kültürler arası IRM için çözümler olarak bazı yönetim stratejileri bulacağız.


Bilgi yönetimi Nedir
Bilgi yönetim sistemleri nelerdir
Bilgi Yönetim Sistemi Giriş
Bilgi Yönetimi Ne is Yapar
Bilgi Yönetim Sistemi Nedir
E-Okul
Bilgi Yönetimi (Açıköğretim)
bilgi yönetimi (2 yıllık)


Yönetim Strateji (1): Bağlantı Gereksinimleri Kültürler Arası Bilgi Kaynağa Bağlama

Kültürler arası bilgi kaynaklarını yönetmek için, model olarak sunulabilecek kültürler arası bir ortam bağlamında BRY aktörü ile bilgi kaynağı arasında verimli bir bağlantı kurmak önemlidir. Modelde beş varlık vardır: yabancı kültür, yerel kültür, IRM aktörü, bilgi içeriği ve bilgi kaydı.

Bu varlıkların anlamı aşağıda kısaca tanıtılmaktadır. Kültürler arası bir ortamda, IRM’de yer alan IRM aktörleri farklı ulusal kültürel geçmişlere sahip olabilir. Ulusal kültürel farklılıklar nedeniyle, bu aktörler çok farklı görüşlere sahip olabilir ve farklı şekillerde davranabilirler.

IRM aktörleri, bilgi yönetimi görevlileri, bilgi yönetimi uzmanları, bilgi sağlayıcılar veya bilgi müşterileri veya kullanıcıları olabilir.

Bazı IRM aktörleri bilgi içeriği (veya verileri) ile ilişkilendirilebilir, bazıları bilgi kaydı (veri kaydı) ile ilgili olabilir ve bazıları hem bilgi içeriği hem de bilgi kaydından yönetime dahil olabilir. IRM, bilgi içeriği yönetimi ve bilgi kaydı yönetimi dahil olmak üzere iki yönetim düzeyiyle ilgilenmektedir. Bilgi kaydı, bilgi içeriğinin dizin mesajından oluşur.

Kültürler arası bir ortamda IRM’yi geliştirmek için kapalı döngü ilkesini kullanmak istiyorum. İlke şu konsepte dayanmaktadır: bilgi sistemlerini (BS) geliştirmek, kullanmak ve sürdürmek, yalnızca ilgili paydaşların bilgi sistemleri yönetimi (ISM) görevlerini uygun bir şekilde yapmak için (doğrudan) teşvikleri olduğu durumlarda başarılı olacaktır. 

En iyi yol, paydaşların ISM’ye dahil olmaları için faydalara (olumlu veya olumsuz teşvikler) sahip olmalarıdır. Varlıkları ile birlikte kapalı döngü ve varlıklar arasındaki ilişkiler tasvir edilmiştir.

Bemelmans’a göre, IS ve paydaşları arasındaki ilişki iki kategoriye ayrılabilir: katkılar ve faydalar. Gerçekte, paydaşlar ilgili IS’ye katkıda bulunur. Katkılar, ancak ve ancak paydaşların bunu yapmak için teşvikler alması durumunda teslim edilecektir.

En iyi motive edici unsurlardan biri, ISM görevlerini belirtilen şekilde yapmak için doğrudan olumlu bir faydadır. Kapalı döngü ilkesi, bir ISM tasarımında tüm paydaşlar için teşvikler yaratmanın önemini vurgular.

Kültürler arası bir IRM ortamında, önemli konulardan biri, IRM aktörleri ile bilgi kaynakları arasında etkili bir bağlantı kurmaktır; Çözüm, kapalı döngü ilkesini kullanmak ve kültürler arası IRM modelini, sunulan kapalı döngü merkezli, kültürler arası IRM modeli olarak uyarlamaktır.

Kapalı döngü merkezli, kültürler arası IRM modelinin uygulanması, kültürler arası IRM için beklenen bir dizi yönetim iyileştirmesini gösterir. İlk olarak, bu model, son kullanıcıların veya tüketicilerin ihtiyaç duydukları türden bilgileri katkılarından elde etmek için kullanışlıdır.

Ayrıca, bilgi kullanıcısının, bilgi kaynaklarında yer alan bilgileri katkılarına göre nasıl kullanmayı amaçladığının öğrenilmesi de yararlıdır. Bu şekilde model, kullanıcıların ulusal kültürel farklılıklarla ilgili olabilecek gereksinimlerini yakalamak için bir iletişim kanalı görevi görür.

İkincisi, kültürler arası IRM bu modelle donatılırsa, bilgi sağlayıcı o zaman bilginin ihtiyaç duyulan şeyi ve ihtiyaç duyulduğunda sağlamasını sağlamaya çalışabilir. Buna karşılık, bilgi kullanıcıları, düşündükleri kadar önemli olan bilgi kaynaklarına erişebilirlerse bundan yararlanacak ve memnun olacaklardır.

Üçüncüsü, model, hem sağlayıcılardan hem de kullanıcılardan gelen sürekli güncelleme katkılarına dayalı olarak kültürler arası IRM’yi kademeli olarak geliştirmek için bir öğrenme yaklaşımı olarak kullanılabilir. Umarız, bilgi sağlayıcılar ve kullanıcılar arasındaki bilgi ve bilgi kaynakları uyumsuzluğu, kültürler arası BKY ortamında geliştirilecektir.

Zaman zaman, bilgi kaynakları, ilgili yönetim yaklaşımı ve tasarım yönelimi, belirli kültürler arası IRM ortamına uyacak şekilde uyarlanacaktır. Buna göre, kapalı döngü merkezli, kültürler arası IRM modelinin ilgili varlıkları birbirine bağlayarak sağlam bir yönetim mekanizması sağladığına inanabiliriz: yerli kültür, yabancı kültür, IRM aktörleri, IRM aktörlerinin katkısı ve faydası ve bilgi kaynaklarıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir