Bilgi Üretimi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Bilgi Üretimi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

21 Aralık 2022 Belirli bir sektörde meydana gelen bilgi birikimi Belirli bir sektörde meydana gelen bilgi birikimine ne denir Bilgiye ulaşmak için kullanılan başlıca yöntem 0
Kavramsal Veri Modeli ile Karşılaştırma

Bilgi Üretimi 

Bilgi üretiminin temel mekanizmaları, ister dahili ister harici araştırmaya dayalı olsun, temelde bir konfigürasyon süreci veya belki de daha doğrusu yeniden konfigürasyondur. Yeni bilgi olarak kabul edilebilecek dahili veya harici mevcut bilginin yapı taşlarının yeni bir konfigürasyonudur.

Bu yaklaşımların, yalnızca kesinlik, nesnellik ve kodlanabilirlik çağrışımları varsa, bilginin değerli olduğu varsayımına dayandığına dikkat edilmelidir. Örtülü bilginin önemi, ancak yönetilebilir ve kontrol edilebilir bir forma dönüştürülebildiği zaman teğetsel olarak fark edilir.

Bilgi kodlama süreci, mevcut bilgiyi alır ve başkaları tarafından transfer ve kullanıma uygun bir biçimde kodlar. Buradaki bilgi yönetimi görevi, bilgiyi kodlamak için uygun formatları, kuralları ve medyayı belirleme görevi haline gelir. Bilgi kodlandıktan sonra, bilgi transferini kolaylaştırmak için bir araca ihtiyacımız var.

Altta yatan fikir, kodlanmış bilginin değer yaratmak için kullanılabilecek bir varlık olduğu ve bu nedenle değer yaratmak için onu uygulayabilen (kullanabilen) kuruluş içindeki kişilere erişilebilir hale getirilmesi ve aktarılması gerektiğidir.

Bu, yaygın bilgi transferi için mekanizmaların kurulmasına ilişkin bir sonraki bilgi yönetimi görevine yol açar. Buradaki odak noktası, veritabanları, bilgi depoları, uzman dizinleri ve en iyi uygulamalar biçimindeki teknoloji tabanlı depolama ve arama çözümleridir.

Nihayetinde, birinci dereceden bilgi yönetimi, üretkenliği kolaylaştırmada önemli oldukları düşünüldüğünden, insani ve sosyal sermayeyi geliştirmek için bilgi tanımlama, üretme (veya daha doğrusu yapılandırma), kodlama, yakalama ve aktarma gibi bilgi süreçlerine dayanır. 

Beşeri ve sosyal sermayenin altında yatan kavramlar, yeni bilgi, yetenekler ve örgütsel yenilik potansiyelini temsil ettikleri için değerli olsa da, sermaye teriminin kullanılması talihsiz bir durumdur. Ekonomik veya finansal sermaye çağrışımlarına sahiptir ve sonuç olarak odak, birikebilecek bir sermaye stoğu fikrine kayar.

Bu, sürekli değişen ilişkiler kavramını ve dolayısıyla beşeri ve sosyal sermayenin ardında saklı olan potansiyelle ilgili altta yatan bir dinamizmi önemsiz gösterir. Ayrıca, ekonomik sermaye ile olan ilişki, kullanıldıkça tükenebilecek bir stok çağrışımına sahiptir, oysa bilginin kullanıldıkça gerçekten değer kazanabileceği yaygın olarak kabul edilmektedir.

Ekonomik ve finansal sermayeyle ilgili geri bildirim mekanizmaları ve bilgi yaratmayla ilgili olanlar çok farklıdır ve dinamik ilişkiler de eşit derecede farklıdır. Beşeri ve sosyal sermayeye odaklanma, beşeri ve sosyal sermaye için muhasebe tipi ölçümlerle meşgul olmayla sonuçlanmıştır.

Sonuç olarak sosyal sermaye, müşteri sermayesi, yatırımcı sermayesi ve çalışan sermayesi hakkındaki fikirlere indirgenir. Özellikle toplumsal ilişkilerde yerleşik olan güven gibi konularda zenginliğini kaybeder.

Şimdiye kadarki BY tartışması, esas olarak BY süreciyle ilgilidir, ancak BY içeriğine ilişkin çok az içgörü sağlar. Yöneticiler, idareciler ve uygulamacılar, üretilmesi gereken uygun bilginin ne olduğunu ve geniş çaplı transfer için hangi bilginin kullanıma sunulması gerektiğini nasıl tanımlar?

Bu soruya birinci dereceden KM’nin yanıtı, organizasyonun hem süreç hem de içerik unsurlarını kapsayacak bir KM stratejisine ihtiyaç duymasıdır. Gerekli KM içeriği de iş stratejisine bağlı olacaktır. Bu nedenle dikkatimizi iş stratejisine çevirmemiz gerekiyor. Stratejiye yönelik geleneksel yaklaşımlar, öncelikle stratejik seçim perspektifleri olarak adlandırılabilecek şeylere dayanmaktadır.

Bu, karar alıcıların ve yöneticilerin dış çevreyi analiz edebilecekleri ve daha sonra böyle bir ortamda örgütsel başarı sağlayacak uygun bir strateji seçip tasarlayabilecekleri anlamına gelir. Stratejik bir seçim yaklaşımı, bir kuruluşun bilgi yönetimi stratejisinin genel iş stratejisinin bir unsuru haline gelmesini ve bilgi yönetimi stratejisi ile iş stratejisi arasında bir uyum olması gerektiğini belirtir.


Belirli bir sektörde meydana gelen bilgi birikimi
Belirli bir sektörde meydana gelen bilgi birikimine ne denir
Bilgi Nedir
İnovasyon Nedir
Bilgiye ulaşmak için kullanılan başlıca yöntem
Bilimsel gelişmelerin ürünü olarak ortaya çıkan kavram
Bilgi birikimine ne denir


Bu perspektifteki etkili kelimeler uyum ve hizalamadır. Organizasyon stratejisi veya iş stratejisi çevre ile ilgili uyum sağlamalı ve bilgi stratejisi iş stratejisi ile uyumlu olmalıdır. Hem süreç hem de içerik öğelerini kapsayacak bir KM stratejisi.

Gerekli KM içeriği de iş stratejisine bağlı olacaktır. Bu nedenle dikkatimizi iş stratejisine çevirmemiz gerekiyor. Stratejiye yönelik geleneksel yaklaşımlar, öncelikle stratejik seçim perspektifleri olarak adlandırılabilecek şeylere dayanmaktadır.

Bu perspektifteki etkili kelimeler uyum ve hizalamadır. Organizasyon stratejisi veya iş stratejisi çevre ile ilgili uyum sağlamalı ve bilgi stratejisi iş stratejisi ile uyumlu olmalıdır.

Birinci dereceden bilgi yönetimi ve önceki paragraflarda ifade edildiği şekliyle iş stratejisiyle ilişkisi kabul görmüş bir bilgelik haline geldi ve eleştirel olarak sorgulanmamış bir dizi varsayıma dayanıyor. Çok durağan bir bilgi anlayışına yol açar ve bu, BY’nin bir yönetim modası olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasının nedenlerinden biridir.

Stratejik yönetim literatürünün temel olarak teorik yaklaşımların içerik ve süreç akışlarına nasıl ayrıldığını dikkate alarak BY’yi inceler. İçerik yaklaşımının “statik bir yaklaşım benimsediği, rekabeti sıfır toplamlı bir oyun olarak gördüğü ve stratejilerin üretildiği, seçildiği ve uygulandığı bağlamı ve süreçleri ihmal ettiği” şeklinde eleştirilebilir.

Literatürün süreç akışının, “bilginin evrensel, nesnel, aktarılabilir (kodlandığında) ve genel olarak kontrol edilebilir olduğunu varsayması nedeniyle ağ ilişkilerinde bilgi yönetimine oldukça statik bir yaklaşım kullandığını” vurgulayarak devam ediyor. oysa bilgi aslında dinamik ve özneldir.

Bir sonraki bölümde, birinci dereceden BY’nin, BY’yi bir yönetim hevesine indirgemesi muhtemel varsayımlara dayandığı iddiasına destek sağlamak için yönetim geçici heveslerinin doğasını inceliyoruz.

Daha sonra, bu teorik yaklaşımların bize nasıl daha kalıcı bir şekilde sistemik değişime yol açabilecek şekilde BY’yi farklı bir şekilde yeniden kavramsallaştırma imkanı sunduğunu göstermek için sistem düşüncesi ve karmaşıklık teorisinden yararlanmaya devam edeceğiz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir