Temiz Sayfa Modeli Nedir?

Runge-Kutta Yöntemi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Runge-Kutta Yöntemi Runge-Kutta yöntemi testimizde kullanılan adım boyutlarını araştırmak için bu prosedürü kullanırsak, adım boyutunu kesinlikle çok büyük seçtiğimizi görürüz. h=1 ve h=1⁄2 adım boyutları için hesaplama yaptığımız için bunu ikinci dereceden çözümle doğrulayabiliriz. Elde ettiğimiz denklem reçetesinin ardından, belirtilen sonuçlar için detaylara bakalım. Burada zımnen δy0 = 0.1’lik bir başlangıç toleransı varsaydık. Bu, keyfi…
Devamı


13 Nisan 2023 0