Din Felsefesi ve Yahudilik: Tarihin ve İnancın Derinliklerinde

Din felsefesi ve Yahudilik, insanlığın varoluşsal sorgulamaları ve ruhsal arayışlarına ışık tutan iki önemli konudur. Din felsefesi, evrenin doğası, tanrı kavramı, ahlaki değerler gibi konuları felsefi bir bakış açısıyla ele alırken, Yahudilik, tarih boyunca şekillenmiş, İbrani kavminin inançlarına dayanan ve Tevrat’ın temelini oluşturan bir din ve yaşam tarzıdır. Bu makalede, din felsefesi ve Yahudilik arasındaki…
Devamı


2 Nisan 2024 0