Kötülüğün Kökeni Üzerine Felsefi Tartışmalar

Kötülük kavramı, insanlık tarihi boyunca filozoflar, düşünürler ve bilim insanları tarafından derinlemesine incelenmiş ve farklı açılardan ele alınmış bir konudur. Kötülüğün kaynağı, insan doğası, etik değerler ve toplumsal faktörler gibi birçok farklı boyutuyla felsefi tartışmalara konu olmuştur. Bu makalede, kötülüğün kökenini ve felsefi tartışmalarını inceleyeceğiz. Kötülüğün Tanımı Kötülük, genellikle insanların ahlaki değerler ve etik normlara…
Devamı


22 Kasım 2023 0