Sokrates’ten Foucault’ya İroni ve Kendilik Kavramları

Felsefe tarihine baktığımızda, düşünce dünyasının derinliklerinde dolaşan büyük filozofların eserlerinde sık sık karşılaştığımız iki önemli kavram, “ironi” ve “kendilik”tir. Bu kavramlar, farklı dönemlerde farklı filozoflar tarafından ele alınsa da, insanın düşünsel yolculuğu ve özgür düşünceyle ilgili temel soruları ele almada önemli bir rol oynamışlardır. Bu makalede, antik Yunan’dan modern felsefeye uzanan bir yolculukla Sokrates ve…
Devamı


20 Kasım 2023 0