Din Felsefesi ve Din Felsefesi Anarşizmi: Otorite Karşıtı Bir Dinî Düşünce

Din, insanlık tarihinin en eski ve etkili kurumlarından biridir. Ancak, dinin otoriter yapısı ve sık sık otoriteyle ilişkilendirilmesi, bazı düşünürleri ve hareketleri dinî otoriteye karşı çıkmaya yönlendirmiştir. Din felsefesi anarşizmi, dinî otoriteye karşı çıkan ve dinî inançların ve pratiklerin özgürlükçü bir şekilde yorumlanmasını savunan bir yaklaşımdır. Bu makalede, din felsefesi ve din felsefesi anarşizmi arasındaki…
Devamı


14 Nisan 2024 0