Kaynak Sütunu

Polinom Yaklaşımı – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Polinom Yaklaşımı f(aj,x)’in bir polinom olarak seçilmesi, aj serbest parametrelerinin herhangi bir analizde doğrusal olarak görüneceği anlamına gelir. Daha önceki polinom yaklaşımı ve en küçük kareler yaklaşımlarımızla karşılaştırmayı kolaylaştırmak için, φj’yi xj olarak seçelim ve εmax(x)’i ayrık bir xi noktaları kümesi üzerinden en aza indirmeye çalışacağız. Böylece bir aj kümesi bulmak istiyoruz. (n+1) serbest parametremiz…
Devamı


10 Mayıs 2023 0