Veri Unsurlarını Belirlemek

 Gerçeklik Kontrolü

 Gerçeklik Kontrolü Modeli Nedir? Early Reality Check konu alanı modeli, Application Clean Slate modelini içinde bulunacağı uygulama mimarisi kapsamına sığdıran veri modelidir. Erken Gerçeklik Kontrolü modeli olarak adlandırılır çünkü yeni bir şeyin, geliştirme sürecinin çok erken aşamalarında var olan bir şeyle nasıl uyum sağladığına dair bir genel bakış sağlar. Erken terimi, herhangi bir geliştirme başlamadan…
Devamı


8 Temmuz 2023 0