Akademik Sınıflarda Yazma – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Akademik Sınıflarda Yazma – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

16 Aralık 2022 Harf öğretimi Aşamaları ilk okuma-yazma öğretimi aşamaları Okuma Nedir 0
KLİNİK PSİKOLOJİDE BİLİM

Akademik Sınıflarda Yazma

Önceki bölümde, işbirliği yapan yedi öğretmenin sınıflarının, öğrencileri bilimsel bir disiplinde sorgulamanın altında yatan ilkeleri anlamaya yönlendirmekten onlara İngiliz dili ve edebiyatının geleneksel düzenleyici özelliklerini tanıtmaya kadar değişen, biraz farklı merkezi kaygılar tarafından yönetildiğini gördük. 

Bu sınıflarda konu alanı hedeflerini geliştirebilecek yazma etkinliklerini incelerken, bunların benzer şekilde çeşitlilik gösterdiğini gördük. Serbest yazma alıştırmaları veya günlük tutma gibi basit etkinlikler, her öğretmen tarafından farklı şekillerde kullanıldı; daha kapsamlı veya karmaşık ödevler, yapılarını ve hedeflerini meydana geldikleri bağlamlardan almıştır.

Bu bölümde, işbirliği yapan öğretmenlerin sınıflarına yazmanın başarıyla dahil edildiği yolları inceleyeceğiz. Bunlar, öğretmenlerin proje başlamadan önce zaten kullanmakta olduğu etkinliklerin yanı sıra araştırma sırasında tanıtılan yeni etkinlikleri içerir.

Bu bölümde odak noktası, bu faaliyetlerin başarısını anlamak olacaktır – etkili uygulamanın altında yatan ilkeler. Sonraki bölümde, bu etkinliklerin öğretmenlerin hedefleriyle etkileşimini inceleyerek bu sınıfları farklı bir bakış açısıyla yeniden ele alacağız – yazma etkinliklerindeki değişikliğin öğretimin çok daha temelden yeniden tanımlanmasının bir belirtisi olduğu durumlar da dahil olmak üzere. 

Bu yedi sınıftaki etkinlikler çok farklı biçimler alsa da, bu biçimler sınırlı sayıda işlev görmüştür:

1. Yeni faaliyetlere hazırlanırken ilgili bilgi ve deneyimden yararlanmak
2. Yeni bilgi ve deneyimleri pekiştirmek ve gözden geçirmek
3. Bilgiyi yeniden formüle etmek ve genişletmek

Üçü de yazmanın benzersiz işlevlerinden ziyade genel pedagojik işlevlerdir, ancak her biri yazma etkinliklerinin genellikle rahat bir yuva bulabileceği bir bağlam sağlar. Öğretmenlerin amaçlarına bağlı olarak, üçü de öncelikle öğrencilerin bilgi ve becerilerini değerlendirmek veya öncelikle yeni öğrenmenin gelişimini teşvik etmek için kullanılabilir.

İlgili Bilgiden Yararlanmak İçin Yazma

Sınıf etkinlikleri bir yerden başlamalıdır ve çoğu öğretmen, öğrencilerin ilgisini uyandırmak, zaten bildiklerini değerlendirmek (veya onlara hatırlatmak) ve dikkatlerini uygun bir yöne odaklamak için kendi favori rutinlerini geliştirir. Bunlar, uygun şekilde yapılandırılmış yazma görevlerinin yerine getirebileceği işlevlerdir ancak yalnızca öğretmenler, öğrencilerin yazılarında yararlanacakları ilgili ön bilgilere sahip olduklarına inanırlarsa geçerlidir.

İşbirliği yapan öğretmenlerimiz, öğrencilerin konu hakkında çok az şey bildiklerine inandıklarında, bir başlangıç yolu olarak öğrenci yazıları yerine ders anlatımına veya gösterilere yöneldiler. Gördüğümüz gibi, Kathryn Moss kimyayı öğrencilerinin hakkında hiçbir şey bilmediği resmi bir bilgi bütünü olarak yorumladı.

Bu inanç göz önüne alındığında, yazma, bir ünite çalışmasının başında bir hazırlık etkinliği olarak anlam ifade etmiyordu. Projeye katılımı sırasında, öğrencileri bir üniteye başlamadan önce bir serbest yazma etkinliği denedi, ancak aradığı bilginin kanıtını göremediği için bu tür bir etkinliği bir daha asla kullanmadı.

Kısa sınavlara hazırlık olarak bir dizi inceleme-yazma etkinliği geliştirdi ve bunlar onun için iyi çalıştı çünkü öğrencilerin çizim yapabilecekleri bazı resmi kimya bilgilerine sahip oldukları bir noktada tanıtıldı.


ilk okuma-yazma öğretimi aşamaları
Harf öğretimi Aşamaları
Google Akademik
DergiPark
Türkçe Öğretim Programı
Okuma Nedir
Ses Temelli Cümle Yöntemi
Eğitimhane


Buna karşılık, yeni bir konu hakkında çok az bilgiye sahip olduklarında veya hiç bilgi sahibi olmadıklarında bile öğrencilerini hazırlamak için serbest yazma etkinlikleri kullandı (bunlara “beş dakikalık yazma” adını verdi). Öğrenciler bu tür faaliyetlerle ilk karşılaştıklarında sorun yaşamalarına rağmen, zamanla daha iyi sorular sormayı öğrendiler.

Bu tür yazma ödevlerine daha aşina hale geldikçe, öğrenciler buna yanıt vermede daha iyi geliştiler ve yorumlarını biyolojik çalışmanın daha genel bağlamıyla ilişkilendirmeyi öğrendiler.

Hazırlık yazısının kullanılması, öğrencilerin çalışmalarını çerçevelendirmek için ilgili sorulara odaklanmalarına yardımcı olduysa, bu tür yazıları öncelikle motive edici olarak gördü. Kasım ayındaki ilk görüşmemizde bu tür ödevleri nasıl kullandığını oldukça gelişigüzel bir şekilde anlattı.

Sınıfı incelerken, ilk gelişigüzel yorumunun, bu tür yazı kullanımının çok doğru bir yansıması olduğu ortaya çıktı. Örneğin, yılın başlarında, öğrencilerinden dövmeler hakkında bir şiir okumadan önce doğaçlama bir tema (“serbest yazı” olarak adlandırdı) tamamlamalarını istemişti.

Bu ödevden özellikle memnundu, çünkü öğrencilerin başlangıçta güçlü bir şekilde hissettikleri bir şeye dokunuyordu. Öğrenciler “bir tür duygusal, anında yanıt veren her şeyi çok iyi yapabilirler. Ve o zaman yazdıkları hiç de sahte değildir. 

Graves’e göre bu tür hazırlık yazılarının amacı, öğrencilerin ilgisini uyandırmaktı; takip eden edebi çalışmanın ayrılmaz bir parçası değildi. Proje üzerindeki çalışmasında, sınıfındaki her çalışma birimini tamamlayan nihai, resmi makalelere giden yol olarak benzer erken yazma etkinliklerini kullanmaya da çalıştı.

Sınıf zamanı için yarışan talepler arasında hiçbir zaman çok yüksek bir öncelik kazanmamış olsalar da, bu tür etkinliklerde rahattı. Ona göre edebiyat çalışması, öğrencileri hem “kendilerinin dışına yolculuk” hem de “iç yolculuk”a dahil ediyordu.

Kendi dışına yolculuk, bir metindeki fikirler arasındaki ilişkileri, öğrencilerin bireysel deneyimlerinden daha geniş ve daha önemli olan fikirleri anlamayı içeriyordu, ancak bu yolculuk öğrencilerin kendi fikir ve deneyimlerine bağlıydı. Hazırlayıcı yazının sağladığı “iç yolculuk”u, edebiyat çalışmalarının merkezinde yer alan “dışarı yolculuk”a göre ikincil olarak görüyordu.

Bu farklılaşma, Büyük Umutlar üzerine bir ünite için ortaklaşa geliştirilen yazma aktivitelerinde de belirgindi; faaliyetler, “İyi bir ebeveyn bir çocuğa ne sağlamalıdır?” sorusuna odaklanan bir serbest yazı ile başladı. Aynı zamanda ebeveynleri olduğu ikinci bir yazı ödevine de giriş niteliğindeydi.

Periyodun yirmi dokuz dakikasında serbest yazıyı tanıttı. Öğrenciler gramer kitaplarını kaldırırken soruyu tahtaya yazdı. Onlara yaklaşık yarım sayfa yazmalarını ve bitirdikten sonra ertesi gün işlerine devam edebileceklerini söyledi. (Diğerlerinde olduğu gibi bu durumda da, belirli bir yapısı olmayan doğaçlama bir denemeyi tanımlamak için “serbest yazı” terimini kullandı.)

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir