Ana Kategorileri Belirlemek – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Ana Kategorileri Belirlemek – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

25 Temmuz 2022 İçerik Analizi Kodlama cetveli nasıl yapılır Tez çalışma Takvimi örneği Yüksek lisans tez araştırma Yöntemler 0
Konu Alanı Analizi

Ana Kategorileri Belirlemek

Ana kategorileri belirlemek bir numaralı iştir, çünkü bunlar makalenizin temel taşlarıdır. Araştırma dosyalarınızın varsayılan olarak bu kategorilere karar vermesine izin vermeyin. Bu geri kalmış. Kategorilere tez sorunuz ve argümanınız ışığında bilinçli olarak karar vermelisiniz. Biraz entelektüel düzen empoze edin. Ardından, kategorileri oluşturduktan sonra, kanıtları sıralamak için bunları kullanın.

Ana kategorileri ve sıralarını anlamak bazen zordur. Ne de olsa, kendinizi ayrıntılı bir araştırmaya kaptırdınız ve büyük soruları ve büyük cevapları gözden kaçırmak çok kolay. Şimdi kanıtlardan geri adım atma ve sorularınız, cevaplarınız ve argümanlarınız üzerinde kafa yorma zamanı. Açık ve basit bir şekilde ifade edebilmek için argümanınızı (veya ana noktayı) gözden geçirin. Ardından kendinize şunu sorun: “Argümanımın mantıklı olması için okuyucunun kesinlikle bilmesi gereken nedir?”

Yanıtınız ayrıntılara değil, ana unsurlara odaklanmalıdır, böylece en makul ilerlemeyi yakalayabilirsiniz. Yapmak istediğiniz şey, hedefinize giden bir yolu izleyerek okuyucularınızı argümanınız boyunca büyük adımlarla ilerletmektir. Makaleyi hazırlamadan ve destekleyici ayrıntıları doldurmadan önce bu yolu kendiniz işaretlemek istiyorsunuz. Bu yolu belirlemek, önyazımdaki ilk büyük hedefinizdir.

Yol boyunca attığınız her büyük adım, ana kategorilerinizden biri olacak ve araştırmanızı bu kategoriler arasında paylaştıracaksınız. Doğal olarak, kategoriler ve sıralamaları birbirine sıkı sıkıya bağlıdır, bu nedenle diğerini düşünürken birini aklınızda tutmanız gerekir.

İpucu: Makalenizin ana kategorilerini (veya bölümlerini) belirlemek için kendinize şu soruyu sorun: “Argümanımın temel yapı taşları nelerdir?”

Bu kategorilerde çok fazla araştırma yapılacağından, birkaç adımda sıralamanız gerekir. Bunu, şu sırayla dört soru sorarak ve yanıtlayarak yapabilirsiniz:

1. Argümanım ve kanıtım göz önüne alındığında uygun kategoriler (veya makale bölümleri) nelerdir? (Bunlar bir taslakta büyük harfle yazılmış Romen rakamlarıdır.)
2. Bu kategorileri sıralamak ve okuyuculara sunmak için en iyi sıralama nedir?
3. Kitap notu veya kişisel yorum gibi belirli bir araştırmayı hangi kategoriye koymalıyım?
4. Bir kategoriyi tamamen gözden kaçırarak veya bir kategori hakkında çok az araştırma yaparak, istemeden argümanımda herhangi bir boşluk bıraktım mı?

Bu dört adımı sırayla atmak istiyorsunuz: (1) ana kategorileri ayarlayın; (2) bunları mantıklı bir sıraya göre sıralayın; (3) tek tek öğeleri doğru kategoride dosyalayın; ve (4) sırayla herhangi bir delik olup olmadığını kontrol edin.

Giriş ve sonuç dışında, genellikle dört veya beş ana kategori vardır, ancak daha fazlası olabilir. Bunlar, makalenizin orta bölümleridir, projenizi ayrıntılı olarak açıklamak ve argümanınızı inandırıcı kılmak için ağır kaldırmayı yaptığınız bölümlerdir. Whitman’ın şiirlerini gerçekten yorumladığınız, Kurosawa’nın filmlerini eleştirdiğiniz, Avrupa Birliği’nin neden kurulduğunu açıkladığınız veya Dell’in nasıl bu kadar verimli ürettiğini analiz ettiğiniz yerdir. Bu bölümlerde yöntemlerinizi açıklar, materyallerinizi yorumlar ve kanıtlarınızı analiz edersiniz.


Akademik
İçerik Analizi Kodlama cetveli nasıl yapılır
Tezde yöntem örnekleri
Tezde içerik analizi nasıl yapılır
Kodlama Cetveli Örneği
Tez çalışma Takvimi örneği
Yüksek lisans tez araştırma Yöntemleri
Tezde araştırma Yöntemleri nelerdir


İlk ön yazma göreviniz, bu bölümlerin (veya kategorilerin) ne olması gerektiğini bulmaktır. İkinci göreviniz onları sırayla sıralamak. Sıra önemlidir çünkü argümanınızın mantığını yakalar. Materyallerinizi bu şekilde kağıda sunacaksınız. Seçiminiz, nihayetinde, araştırmanızı ortaya koymak ve okuyucuların anlayabilmesi için argümanınızı desteklemek için en iyi sıralama hakkındaki kararınıza bağlıdır.

İpucu: Makalenin ana kategorilerini belirledikten sonra, onlar için en iyi sırayı belirleyin.

Tarih makaleleri için sıralama neredeyse her zaman kronolojiktir. Diğerleri için, keşfetmekte olduğunuz belirli sürece bağlıdır. Örneğin bu kitapta, önyazıyı tartışmadan önce bir tez konusunun nasıl seçileceğini tartışmak mantıklıdır. Her ikisi de düzenlemeyle ilgili bir bölümden önce gelmelidir. Kategorilerimi bu şekilde belirledim. Diğer projeler için sıra, argümanın temel mantığına bağlı olabilir.

Alanınızda nasıl yapıldığını görmek için tez araştırması için okuduğunuz birkaç makaleye bakmanız yeterlidir. Nasıl düzenlendiklerine yakından bakın ve her bölümün daha önce gelenler üzerine nasıl inşa edildiğini görün. En iyi makaleler, kendi çalışmanızı nasıl organize edeceğiniz konusunda size fikir verecektir.

İpucu: Tezinizi nasıl organize edeceğinize dair örnekler için, >alanınızdaki makalelere bakın. Genel konularını nasıl bölümlere ayırdıklarını ve bölümleri ve kanıtları nasıl sıraladıklarını görün.

Hangi sırayı seçerseniz seçin, okuyucularınıza argümanı ilk sunduğunuz giriş bölümünde kısaca açıklamalısınız. (Giriş ve sonuç, ön yazının ana unsurları değildir.) Şimdilik, makalenin orta bölümlerine, argümanınızı geliştirdiğiniz ve kanıtlarınızı sunduğunuz bölümlere odaklanalım.

Örnek

Diyelim ki argümanınız şu temel forma sahip: “Eğer A ve B ise, o zaman C.” Bu durumda, ilk kategoriniz argümanın mantıksal temellerini oluşturmalıdır. “Eğer A ve B ise, o zaman C” gerçekten doğru mu? Mantığınızın sağlam olduğunu göstermeniz ve her türlü açık itiraza karşı onu savunmanız gerekir.

Bunu yaptıktan sonra, ikinci ana kategoriniz A, B ve C’nin var olduğuna (veya incelemekte olduğunuz özel durumda var olduklarına) dair ampirik kanıtlar sunmalıdır. Kanıtınızı nasıl elde ettiğinizi, ne kadar güvenilir olduğunu ve nasıl analiz edeceğinizi açıklamak için buraya metodolojik bir bölüm de ekleyebilirsiniz.

Son kategori, A ve B’nin sadece teoride değil, pratikte de C’ye yol açtığına dair nedensel iddianızı destekler. Kanıtınız istatistiksel ilişkiye, nedensel sürece veya her ikisine de odaklanabilir.

Buradaki amaç, nedensel mekanizmanın gerçek dünyada nasıl çalıştığını ve tam olarak argümanınızda söylediğiniz gibi çalıştığını göstermektir. (Görünüşe göre, kanıt ilk argümanınızla çelişiyorsa, dürüstçe sunun. Asla geçiştirmeyin. Sorunun ne olduğunu, ne anlama geldiğini ve argümanınızın nasıl değiştirilmesi gerektiğini açıklayın. Bu bir başarısızlık değil. Bir argümanın nasıl olması gerektiğini göstermek değiştirilmesi başlı başına önemlidir.)

Ana kategorileri ayarlarken danışmanınız bu aşamada size çok yardımcı olabilir. Özellikle kategorilerinizi ve bunları sunmayı düşündüğünüz sırayı tartışmak için bir toplantı yapmanızı tavsiye ederim. Tüm toplantılarınızda olduğu gibi, önce biraz yazı yazmalısınız. Bu durumda, ana kategorileri sırayla listeleyerek bir sayfa kadar getirmeniz yeterlidir. Her kategorinin yanına, neyi başarması gerektiğini söyleyen birkaç cümle eklemek yardımcı olabilir. Bu, danışmanınızla görüşmenizi kolaylaştıracaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir