Araştırma Projesinin Yönetimi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

 Araştırma Projesinin Yönetimi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

12 Eylül 2022 Araştırma projesi Konuları Araştırma Projesi Nasıl Yapılır Araştırma Projesi örnekleri 0
UYGULAYICI MODEL

 Araştırma Projesinin Yönetimi

Tam veya yarı zamanlı olsun, yüksek veya ileri eğitimdeki öğrencilerden şu veya bu türden projeleri tamamlamaları istenebilir. Bazı durumlarda proje, kursun nispeten küçük bir bölümünü oluşturur; diğerlerinde, proje, neredeyse bir ödülün verildiği temelin tamamıdır.

Her iki uçta da, bir araştırma projesini yeterliliğin bir parçası haline getirmenin birincil amacı, öğrencinin kişisel gelişimini teşvik etmektir. Bir araştırma projesiyle, hangi düzeyde olursa olsun, gündem, öğrenci tarafından sıradan öğretilen derste mümkün olandan daha büyük ölçüde belirlenir. Benzer şekilde, öğrenci projede yer alan öğrenmenin kalitesinden ve nihai yazılı çıktıdan sorumludur.

Öğrenci ister lisans düzeyinde bir rapor, ister okutulan bir yüksek lisans dersinin parçası olarak bir tez ya da araştırma veya doktora düzeyinde bir yüksek lisans tezi yazmak istiyor olsun, akılda tutulması gereken iki temel faktör zaman ve kalitedir.

Bazı durumlarda zaman kısıtlaması esnek değildir. Rapor belirli bir tarihte sunulmazsa, aranan nitelik elde edilmez. Bu nitelikteki son tarihler geçerli olduğunda, bunlara uyulması, etkisiz bir yaklaşımın benimsenmesi durumunda standartların altında kalan içeriğe yol açabilir.

Doktora ve yüksek lisans tezlerinin yüksek kalitede olması gerektiğinin kabul edilmesi, bazen tamamlanması için çok uzun süreler alınmasına neden olur. Gerçekten de, tezleri bitirme görevi birçok öğrenci için çok fazladır ve Birleşik Krallık’ta uzun yıllardır bazı tartışmaların konusu olmuştur.

Birkaç yıl önce gerçekleştirilen yayınlanmamış bir araştırma, sosyal bilimlerde tam zamanlı araştırma yapan öğrencilerin yalnızca yaklaşık yüzde 30’unun daha yüksek dereceler aldığını (bazı durumlarda, başladıktan sonra on yıl kadar) buldu. onların çalışmaları). Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, sorun doğası gereği uluslararasıdır.

Yüksek öğretimde kalite denetimine yönelik baskılar arttıkça, araştırma projelerinin tamamlanmasındaki yersiz gecikmelere ilişkin benzer sorunlar, birçok kurs temelli derece ve diploma programında da ortaya çıkmaktadır.

O halde, tamamlanmadaki bu gecikme sorunu genel bir sorundur ve ilgilendiğimiz başlıca sorunlardan biridir. Kabul prosedürlerinin, öğrenci girişlerinin çalışmalarını tatmin edici bir şekilde tamamlama potansiyeline sahip olduğunu ima ettiği varsayılmaktadır.

Bu nedenle, standart altı çalışmaların sunulmasının veya öğrencilerin tamamlayamamalarının nedenleri nelerdir? Açıklamanın çoğu, öğrencilerin planlama ve kontrol, yani çalışmalarını yönetme konusundaki yetersizliklerinde yatmalıdır.

Hem maddi hem de insan olmak üzere öğrencilere sunulan tüm kaynakların manipülasyonunu kastediyoruz. İnsan kaynaklarının en önemlileri, öğrencilerin kendileri ve birçok durumda çalışmalarını denetlemekle görevlendirilen kişidir.

Amacımız, derece ve diploma öğrencilerine (ve danışmanlarına) uygulanabilir araştırma projelerinin belirlenmesi ve bunların nasıl tamamlanacağı konusunda rehberlik etmektir.

Öğrencilerin zamanlama ve kalite açısından talepleri araştırmanın yapıldığı seviyeye göre büyük ölçüde değişecektir, ancak tüm araştırma projelerinin belirli ortak özellikleri vardır. Mümkün olduğunda, kitap her tür öğrenci araştırmacıya yöneliktir ve genellikle bir “tez, tez veya rapor” yerine “araştırma raporuna” atıfta bulunur.

Açıklamalar özellikle araştırma derecesine yönelikse öğrenci ‘tez’ kullanılacak, ‘tez’ ise lisansüstü öğretilen derslerle bağlantılı olarak üretilen araştırma raporunun türünü ifade etmek için kullanılacaktır.


Araştırma Projesi örnekleri
Araştırma projesi Konuları
Bilimsel araştırma projesi Nedir
Araştırma Projesi Nasıl Yapılır
Bilimsel Araştırma Projeleri
BAP projesi bursiyer ücretleri 2022
Özgün proje örnekleri
Yüksek lisans BAP projesi


Yüksek lisans ve doktora dereceleri için yarı zamanlı eğitim uzun yıllardır mümkün olsa da, bu çalışmanın önceki baskılarını yazarken yarı zamanlı çalışmanın sonraki yirmi yılda nasıl gelişeceğini öngöremezdik. Öğrencilerin diğer çalışmaları bir yeterliliğe götüren çalışmalarla birleştirme yeteneklerinin kabul edilmesinin artması, hem öğretmenler hem de öğrenciler üzerinde derin bir etki yarattı.

Ama meselenin tamamı bu değil. Kampüs dışı çalışma, hem öğrenme yaklaşımını hem de gerçekleştirilebileceği yeri etkileyen İnternet’in ortaya çıkışının bir sonucu olarak oldukça çarpıcı bir şekilde değişti. Bu değişikliklerin projelerin başarılı bir şekilde tamamlanması üzerindeki etkileri, çalışma boyunca dikkate alınacaktır.

Araştırma, her biri açıkça tanımlanmış bir sıranın parçası olan bir dizi farklı adımdan oluşan basit bir süreç değildir. Aynı anda birkaç faaliyeti üstlenme fırsatlarından oldukça ayrı olarak, çıkmaz sokaklar zaman zaman daha önceki bir aşamaya dönüşü zorunlu kılacaktır.

Ancak bu, öğrencilerin çalışmalarına sistematik ve mantıklı bir yaklaşım benimsememeleri için belirsizliğin kaçınılmazlığını bir bahane olarak kullanmaları gerektiği anlamına gelmez. İkincisi, tüm proje çalışmalarının gerektirdiği bir süreç olan planlamanın özüdür.

Bu çalışma, her biri öğrenci araştırmasının geniş bir yönü ile ilgili olan üç bölüme ayrılmıştır. Belirli faaliyetlerin, hangi alanda yapıldığına bakılmaksızın, araştırma için az ya da çok yaygın olduğu iddia edilebilir. Bu nedenle, tüm öğrencilerin bir konu seçmesi (veya en azından bunun sonuçlarını anlaması) gerekir.

Daha sonra araştırmalarının özel doğasının gerektirdiği özel beceri ve teknikleri kullanmaları gerekecektir. Son olarak, çalışmalarının sonucunu bildirmeden önce çalışmalarını belirli bir çevrede üstlenmeleri gerekecektir.

Genel olarak öğrenci araştırmacılara yönelik bir kitapta, öğrencinin araştırmalarının bu aşamalarının her birinde karşılaştığı sorunları ele almanın ne kadar gerçekçi olduğunu gösterir.

Buradan çıkarılacak sonuç, öğrenci araştırmasının hazırlık, üretim ve yayın aşamalarının (belirli bir seviye için) tüm araştırma alanlarında ortak olan birçok şeye sahip olmasıdır. Bir araştırma türünü diğerinden öncelikli olarak ayıran şey, verileri izlemek, toplamak ve analiz etmek için gereken faaliyetlerdir.

Bu faaliyetler, gösterildiği gibi, verilerin analiz edilmesi ve toplanmasına ilişkin bölümleri içerir. Bu bölüme ek olarak,bulunacak diğer bölümler, bir araştırma konusunun seçilmesi ve gerekçelendirilmesi, araştırma projesinin planlanması ve literatür taramasıdır.

Araştırma çıktısı ile ilgili olan araştırmanın yürütülmesini, araştırmada karşılaşılan genel sorunları, süpervizörlerle ilgilenmenin özel konularını ve araştırma sonuçlarını sunmayı kapsar.

Bölüm B, geniş öğrenci araştırmaları alanıyla ilgili olma girişimimizde en büyük zorluğu sundu. Bununla birlikte, veri toplama ve analiz yönetimine odaklandık. Analitik yöntemlerin kapsamımızda sosyal bilimlere yönelik önyargımızın farkındayız, ancak atıfta bulunulan tekniklerin çoğunun, en azından mühendislik gibi çalışma alanlarında yönetim gibi konuların artan önemi nedeniyle daha geniş bir uygulamaya sahip olduğunu iddia edeceğiz. çevresel çalışmalar.

Bu çalışmanın bir seferde baştan sona okunmasını önermiyoruz. Çok şey öğrencinin biriktirdiği deneyime bağlı olacaktır.

Kitabın bölümleri becerileri (literatür araştırmasında ve resmi planlamada ihtiyaç duyulanlar gibi), diğerleri öğrencinin bilgisine katkıda bulunmak için (örneğin, analitik teknikler bölümü) ve yine diğerleri, içinde bulunulan ortamı tanımlamak için tasarlanmıştır. araştırma yapılacaktır (örneğin, araştırma yürütmede karşılaşılan sorunlar). Bu nedenle, kitap, çalışma sırasında aralıklarla alınacak bir referans eser olarak görülebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir