Araştırma Soruları  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Araştırma Soruları  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

12 Ekim 2022 Araştırma soruları örnekleri EĞİTİMLE ilgili araştırma soruları Tez araştırma sorusu örnekleri 0
Mantıksal ve Fiziksel Veri Modelleri

Araştırma Soruları 

Araştırma sorusunu yanıtlamak için hangi istatistiksel yaklaşımların en iyi şekilde kullanılabileceği konusunda bir belirsizlik olduğunda bir istatistik uzmanına danışılmalıdır. Son olarak, bu yaklaşım çalışmanın sonuçlarının iletilmesinde faydalı olabilir çünkü birden fazla yazar, bulguların kavramsallaştırılmasına, yorumlanmasına ve uygulanmasına daha çeşitli bir bakış açısı getirir.

Deneyci yanlılığının etkisini daha da en aza indirmemize izin veren başka metodolojik yaklaşımlar da vardır. Önceki paragraflardan, araştırma hipotezleri ve deneysel manipülasyonun doğası hakkındaki bilgilerin, bir çalışmanın sonucunu uygunsuz bir şekilde etkileme veya önyargılı olma potansiyeline sahip olduğunu hatırlayın.

Bu bilgiyi sınırlamanın (belirli araştırma tasarımı izin veriyorsa) çalışmadan çıkarılan sonuçların geçerliliği üzerinde olumlu bir etkisi olabileceği sezgisel olarak mantıklıdır, çünkü deneyci etkilerinin potansiyel etkisini daha da en aza indirmeye yardımcı olabilir.

Araştırmacıların, test edilen hipotezlerin, deneysel manipülasyonun ve hangi katılımcıların deneysel manipülasyonu alıp almadıklarının doğasına ilişkin bilgilerini sınırlamak için üç ana yaklaşım veya prosedür vardır.

Bu prosedürlerin her biri, araştırmacının katılımcılar ve hangi deneysel koşullara atandıkları hakkındaki bilgilerini azaltmayı veya en aza indirmeyi amaçlar.

İlk yaklaşım, deneyci beklentisini ve ilgili yanlılığı kontrol etmek için en güçlü yöntem olan çift kör teknik olarak adlandırılır. Bu prosedür, ne katılımcıların ne de araştırmacıların, katılımcıların hangi deneysel veya kontrol koşuluna atandığını bilmemesini gerektirir.

Bu genellikle çalışmanın, ana araştırmacılara durumları hakkında bilgi vermeden katılımcıların atamalarını izleyen bir kişi tarafından denetlenmesini gerektirir. Bu bilgi olmadan, diğer araştırmacıların kasıtlı veya kasıtsız olarak deneyci yanlılığını araştırmaya dahil etmesi çok zor olacaktır.

Çeşitli nedenlerle, çift kör bir prosedürün kullanılması genellikle pratik veya uygun değildir. Bu bizi deneyci yanlılığını kontrol etmek için en etkili ikinci yaklaşımın tartışmasına götürür: kör teknik. Kör teknik, araştırmacının, katılımcıların hangi tedavi veya kontrol koşullarında olduğu konusunda “kör” veya saf tutulmasını gerektirir.

Çift kör tekniğinde olduğu gibi, araştırmacı dışında bir kişi, bilgileri araştırmacıya açıklamadan katılımcıları gerekli kontrol veya deney koşullarına atar.

Çift-kör veya kör teknik uygun değilse veya pratik değilse, araştırmacı deneyci yanlılığını en aza indirmek için üçüncü bir yaklaşıma başvurabilir. Bunu başarmanın son yöntemi, kısmi kör tekniği olarak bilinir; bu teknik, kör tekniğe benzer, ancak araştırmacının çalışmanın sadece bir kısmı için katılımcı seçimi konusunda naif tutulması dışındadır.

En yaygın olarak, araştırmacı, katılımcı seçimi ve ya kontrol ya da deneysel koşullara atama sırasında saf tutulur.

Araştırmacıların Katılımcı Ataması Bilgisini Sınırlandırmaya Yönelik Yaklaşımlar

• Çift-kör teknik: Araştırmacı beklentisini ve ilgili yanlılığı kontrol etmek için en güçlü yöntem olan bu prosedür, ne katılımcıların ne de araştırmacıların araştırma katılımcılarının hangi deneysel veya kontrol koşuluna atandığını bilmemesini gerektirir.
• Kör teknik: Bu prosedür, katılımcıların hangi tedavi veya kontrol koşullarında bulunduğu konusunda yalnızca araştırmacının “kör” veya saf tutulmasını gerektirir.
• Kısmi-kör teknik: Bu prosedür, araştırmacının çalışmanın sadece bir kısmı için katılımcı seçimi konusunda naif tutulması dışında kör tekniğine benzer.


Araştırma soruları örnekleri
Araştırma sorusu nasıl yazılır
araştırma soruları örnekleri
Tez araştırma sorusu örnekleri
EĞİTİMLE ilgili araştırma soruları
Makalede araştırma sorusu nasıl bulunur


Katılımcı Etkileri

Az önce tartışıldığı gibi, deneyci etkileri herhangi bir araştırma çalışmasında potansiyel bir yanlılık kaynağıdır. Araştırmacılar önemli bir yapaylık ve yanlılık kaynağı olabilirse, bir araştırma projesinde yer alan katılımcıların da önemli bir yapaylık ve yanlılık kaynağı olabileceği hem sezgisel hem de pratik anlamda mantıklıdır.

Buna göre, şimdi bir araştırma kusuruna önemli karışıklıklar getirebilecek ikinci bir yaygın yapaylık ve yanlılık biçimini tartışacağız. Bu artefakt ve yanlılık kaynağına en yaygın olarak “katılımcı etkileri” denir.

Adından da anlaşılacağı gibi, bir araştırma çalışmasına katılan katılımcılar önemli bir yapaylık ve yanlılık kaynağı olabilir. Tıpkı araştırmacılar gibi, araştırma ortamına kendi benzersiz önyargılarını ve algılarını getirirler.

Basitçe söylemek gerekirse, katılımcı etkileri, katılımcıların herhangi bir araştırma çalışmasına getirdiği benzersiz güdüler, tutumlar ve davranışlarla ilgili çeşitli faktörlere atıfta bulunur. Örneğin, katılımcı süreçle ilgili endişeli mi, araştırmacıyı memnun etmeye istekli mi, yoksa katılım için kendisine ödeme yapılması gerçeğiyle mi motive oluyor?

Katılımcılar çalışmanın amacını anladıklarını düşünüyorlar mı ve buna göre hareket ediyorlar mı? Başka bir deyişle, katılımcılar bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışlarını araştırma ortamının taleplerine göre değiştiriyor mu?

Bu bağlamda, katılımcı etkileri deneyci etkilerine çok benzer, çünkü bunlar sadece bir araştırma tasarımı bağlamına dayatılan bireysel farklılıkların, yatkınlıkların ve önyargıların ifadesidir. Çoğu zaman, katılımcılar dikkatli bir şekilde kontrol edilen bir araştırma çalışmasının bağlamı bir yana, günlük yaşamlarında kendi tutumlarının, yatkınlıklarının ve önyargılarının bile farkında değillerdir.

Katılımcı etkilerinin etkisi kapsamlı bir şekilde araştırılmış ve iyi belgelenmiştir. En geniş kavramsallaştırma düzeyinde, araştırma, katılımcı motivasyonunun ve davranış seviyesinin, kişinin bir araştırma çalışmasına dahil olmasının bir sonucu olarak değiştiğini öne sürer.

Bu fenomen en yaygın olarak Hawthorne etkisi olarak adlandırılır. “Hawthorne etkisi” terimi, katılımcıların davranışlarını yalnızca gözlemlenmeye bir yanıt olarak ve araştırmacıya yardımcı olmak için değiştirdikleri önermesine destek veren bir dizi çalışmanın sonucu olarak ortaya çıktı.

Katılımcı etkilerinin kendilerini bir araştırma tasarımı bağlamında gösterebileceği çok sayıda, daha spesifik yol vardır. Bu tezahürlerin çoğu, bir katılımcının araştırma çalışması bağlamında üstlenebileceği farklı rollerle doğrudan ilişkilidir.

Bir an için araştırma çalışmalarına katılanların çoğunun gönüllü olduğunu düşünün. Bu nedenle bu bireyler, katılmamaya karar veren veya araştırmaya katılma fırsatı bulamayan diğer kişilerden farklı olabilir. Bu, giriş düzeyindeki psikoloji derslerine kayıtlı üniversite lisans öğrencileri üzerinde önemli miktarda araştırma yapılması gerçeğiyle daha da karıştırılmaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir