Araştırma Tasarımı – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Araştırma Tasarımı – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

1 Kasım 2022 Araştırma tasarımı Türleri Keşfedici araştırma Tasarımı 0
Temiz Sayfa Modeli Nedir?

Araştırma Tasarımı

Önceki bölümlerde çok sayıda temel ilke, varsayım ve öncül tanıtılmış ve kısaca tartışılmıştır. Birlikte, araştırmacıya neredeyse sınırsız sayıda kombinasyon ve dolayısıyla başlangıçta göz korkutucu görünen seçenekler sunarlar. Araştırmaya yeni başlayanlar (veya kendini bu işin ortasında bulanlar) genellikle araştırmasını doğru bir şekilde tasarlamak için mücadele edecektir.

Önünde ne olduğunu bilmeden doğru zamanda doğru seçimleri yapmak hiç de kolay değil. Bizim için bir tasarım, teorik nosyon ve öğeleri, deneysel materyal toplamaya yönelik yöntem ve tekniklerle desteklenen özel araştırma stratejisine bağlayan belirli bağlamsallaştırılmış yönergelere yol açan (esnek) bir varsayımlar ve düşünceler kümesini tanımlar.

Yine de, sağlam araştırmanın özü, araştırmayı yapılandıran net seçimler yapmaya devam ediyor. Bu araştırma davranışı, belirli bir bağlam (kuruluş ve ortaya koyduğu koşullar) içindeki (açık veya kapalı) soru tarafından başlatılır.

Bir yandan, bu soru, sırasıyla işaret edilen soruna ilişkin uygun bir teori veya teorik kavramların araştırılması ve detaylandırılmasıyla sonuçlanır. Bu konuyu kavramsal bir model oluşturma çerçevesinde ele alacağız.

Öte yandan, soru, o soru ve teoriye uyan bir araştırma metodolojisinin aranması ve detaylandırılmasıyla sonuçlanır. Araştırmacının yaptığı seçimler, araştırmanın tasarımında soru, teori ve metodolojinin en ileri noktasındadır.

Lütfen birçok ders kitabında araştırma tasarımının metodoloji kısmıyla sınırlı olduğunun farkında olun. Bu, genel olarak bağlamı, araştırma sorusunun doğasına ilişkin detaylandırmayı ve seçilen teori ile hiçbir bağlantıyı hesaba katmadan bir tasarıma yol açar. Sağlam bir tasarım bu üçünü birbirine bağlamalıdır!

Araştırmanın başlangıcında bir tasarım yoktur, çünkü soru hakkında yeterli bilgi yoktur ve kasıtlı olarak seçilmiş ve tanımlanmış bir metodoloji şöyle dursun, uygun bir teori henüz geliştirilmemiştir.

Araştırması sırasında, araştırmacı genellikle araştırma tasarımının üç “yapı tuğlasının” birbiriyle nasıl ilişkili ve bağlantılı olduğunu keşfeder. Ancak bu, araştırmacının araştırmasını yürütürken bilinçli ve tutarlı bir şekilde tutarlılık aramasını, ardından ana hatlarını çizmesini ve ardından net bir kontur oluşturmasını engellemez.

Araştırma yürütmek, yalnızca yayınlar şeklinde teori aramayı veya mülakat veya anket gibi seçilen bir teknik aracılığıyla veri toplamayı içermez. Gerçek araştırma yürütmek, bu yapı taşları arasındaki tutarlılığı yavaş ve kademeli olarak kurmak için araştırmacının kendisi ve diğerleriyle (müşteri, süpervizör, yanıtlayanlar) sürekli diyalog içinde olmasını gerektirir.

Araştırma yapmak sürekli akıl yürütmeyi gerektirir. Bu muhakemenin geçici sonuçlarının açık ve iyi tanımlanmış olmasını gerektirir. Bu doğru bir şekilde yerine getirilmişse, araştırmanın metodolojik olarak doğrulanabilir olduğu anlamına gelecektir.

Bu, özellikle, araştırmacı, araştırma konusunda kullanılan teoriyle ilgili olarak araştırma konusuyla ilgili içgörülerin geliştirilmesi veya teorinin test edilmesiyle nasıl uğraştığı hakkında anlaşılır bir şekilde rapor vermeye devam edebiliyorsa, bu özellikle doğrudur.

Burada gündeme getirilen konuların çoğu önceden net olmadığı için, araştırmacıdan araştırma eylemlerinin ve bunları ele alırken yaptığı müzakerelerin sistematik bir kaydını tutmasını talep eder. Sonunda bu sicil kaydı, araştırmacının konuyu nasıl ele aldığını şeffaf bir şekilde göstereceği için en değerli içgörüleri sağlıyor olabilir.

Bu bölüm, metodoloji teriminin bir açıklamasını sağlamıştır.

  • Metodolojinin özü, araştırmanın yönlendirilebileceği bir yol oluşturmaktır.
  • Bir metodoloji seçimi, sorunun doğası ve “bilme” ile ilgili paradigmatik düşünceler tarafından çerçevelenir.
  • Bilmenin iki biçimi ayırt edilebilir: araştırmacının gözünden bilmek ve başkasının gözünden bilmek.
  • Bu ayrım daha sonra pozitivizm ve konstrüktivizm açısından detaylandırılır.
  • Bir metodoloji, belirli (araştırma) adımları aracılığıyla açıkça tanımlanır: yöntemler ve teknikler.
  • Yöntemin daha fazla sonuçlandırılması tekniklerin yardımıyla gerçekleşir. Teknikler, verilerin nasıl üretildiği, toplandığı, sınıflandırıldığı ve analiz edildiği ile ilgilidir.
  • Metodoloji, yöntem ve teknikle ilgili seçimler nitel ve nicel araştırma olarak adlandırılabilir.
  • Seçimler bir araştırma tasarımıyla sonuçlanır

Araştırma tasarımı örnek
Araştırma tasarımı PDF
Araştırma tasarımı Aşamaları
Makalede araştırma Tasarımı Nedir
Nitel araştırma tasarımı
Araştırma tasarımı Türleri
Nitel araştırma tasarımı örnekleri
Keşfedici araştırma Tasarımı


Kavramsal Modeller

Bu bölüm, uygulamalı araştırmalarda kavramsal modellerin kullanımını incelemektedir. İlk olarak, bu modellerin bazı genel özellikleri, çeşitli tanımların arka planına karşı özetlenmiştir. Herhangi bir model teorik varsayımlara dayanır, bu nedenle teorinin ne olduğunu ve araştırma tasarımınızda bir model oluşturmada oynadığı rolü anlamakla alakalı hale gelir.

Bu genel kavrayışlarla donanmış olarak, kavramsal bir modelin araştırma tasarlamadaki rolüne ve işlevlerine ve ayrıca kapalı ve açık bir araştırma sorusu bağlamında nasıl kullanılabileceğine bakıyoruz. Son paragrafta, kendi araştırmanız bağlamında bir modelin inşası için öneriler sunulmaktadır.

Şimdiye kadar ‘model’ kelimesinin kullanımı konusunda oldukça rahat davrandık. Bu kelime günlük dilde ve yönetim konuşmasında oldukça yaygındır. Hemen hemen her şey için modeller var. İş modelleri, yönetim modelleri veya kalite modelleri, paydaş modelleri veya değer zinciri modelleri gibi belirli kategoriler hakkında konuşuyoruz.

Burada kendimizi temel olarak araştırma çerçevesinde modellerin özellikleri ve işlevleriyle sınırlayacağız. Genel olarak kavramsal bir model, gerçekliğin belirli bir parçasını, işlevini, özelliğini veya yönünü algılamayı seçme şeklimizin bir soyutlamasından başka bir şey değildir. Bu sistemin bazı yönlerini veya bir bütün olarak sistemi incelemek için kasıtlı olarak inşa edilmiş bir ‘sistemin’ temsilidir.

Örgütlere ilişkin (kolektif ve örtük) algımızın büyük ölçüde sistem teorisinin davranış veya düşüncesini yönlendirmeye yönelik genel bir kural tarafından şekillendirildiği fikrini pek çok kişiyle paylaşıyoruz. Bu nedenle, bir organizasyon karmaşık bir sistem olarak anlaşılır.

‘Sistem’ kelimesi şu anlama gelir: sıralı bir öğeler bütünü. Sistemler, belirli ve dinamik ilişkilerin bir sonucu olarak öğeler birbirleriyle çeşitli şekillerde etkileşime girdiğinde karmaşık hale gelme eğilimindedir.

Yeni başlayanlar için, bu sınırlamalar ve tanımlar, açık veya kapalı bir araştırma sorusu tarafından yönlendirilen araştırma bağlamında faydalı olabilir. Araştırma tasarımında kavramsal modellerin doğasını detaylandırmadan önce, genel olarak modellerin özelliklerini ve teoriyle nasıl ilişkili olduklarını biraz daha anlamak iyi olabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir