Araştırma Yürütmek – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Araştırma Yürütmek – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

1 Kasım 2022 Nitel araştırma konular Tez Araştırma Yöntemleri Nelerdir ? 0
Mantıksal ve Fiziksel Veri Modelleri

Araştırma Tasarımında Kavramsal Modelin İşlevleri

Belki önceki iki bölüm biraz soyut ya da ‘teorik’ dediğimiz gibi oldu. Burada yapılacak olan, araştırma tasarımında kavramsal bir modelin temel işlevlerini ana hatlarıyla belirtmek için bir yanda modellere ve diğer yanda teoriye ilişkin farklı özellikleri, varsayımları ve tartışmaları bir araya getirmektir.

Bu, kavramsal modellerin rolünü nicel veya nitel bir yaklaşımla detaylandırmamızı sağlayacaktır.

1. Kavramsal bir modelin ilk işlevi, araştırmayı mevcut literatürle ilişkilendirmektir. Kavramsal bir modelin yardımıyla bir araştırmacı, araştırmasının fenomenine ne şekilde baktığını gösterebilir.

Kavramsal modeli oluşturmak için kullanılan teorik kavramlar bir perspektif sunar: ampirik fenomenlere bakmanın bir yolu. Bilimsel kavramları kullanmak, dünyaya kavramsallaştırmadan önce olmayan belirli bir düzen ve tutarlılık sağlar.

(Adanmış) bir model kullanarak, hangi faktörleri dikkate alacağını ve dolayısıyla önemli olduğunu düşündüğü şeyi göstermediğini belirtir. Daha sonra, kendi muhakeme çizgisi için argümanlar sağlayan (ek) literatür aramaya başlayabilir, dolayısıyla yeterli referans vermenin önemi.

Bunu yaparken araştırmacı, araştırmasını araştırma sonuçları ve başkalarının teorileriyle de ilişkilendirir. Bu, teorik düzeyde gerekçelendirmeyi mümkün kılar. Bu muhtemelen kavramsal bir modelin en önemli işlevidir.

2. İkinci işlev, bir model oluşturmanın sorunu yapılandırmada, ilgili faktörleri belirlemede ve ardından sorunu haritalamayı ve çerçevelemeyi kolaylaştıran bağlantıları sağlamada yardımcı olabileceğidir. Düzgün yapılırsa model, incelenen olgunun doğru bir temsilidir.

Ayrıca model, dahil edilmesi gereken özelliklerin sayısını azaltarak sorunu basitleştirmeye yardımcı olacak ve böylece esaslara odaklanmayı kolaylaştıracaktır.

3. Kavramsal bir modelin üçüncü ve son işlevi, onu sistem teorisine bağlamaktır. Bu, sistem teorisinde tanımlandığı şekliyle bir “sistem”in özelliklerinin bazı önemli yönlerinden yararlanmamızı sağlayacaktır.

Çoğu sistem teorisinde bir sistem iki bileşen içerir: elemanlar ve elemanlar arasındaki ilişkiler. “Bir sistemi anlamak şu anlama gelir: sistemin öğelerini tanımlamak, öğeler arasındaki ilişkileri tanımlamak ve öğelerin ve ilişkilerin sistemin farklı durumlarına neden olacak şekilde dinamik olarak nasıl etkileşime girdiğini anlamak.”

Bir sistemin özellikleri ile kavramsal bir modelin önceki tanımı arasında açık bir benzerlik vardır. Uygulamalı araştırma için aşağıdaki özellikleri kullanabiliriz:

(a) Birincisi, bir sistemde öğelerin temel nedenlerden sonuçlara kadar farklı bölgelerde sıralanmasıdır. Bir sistemin öğeleri, bir öğe ikincisine neden olacak şekilde sınıflandırılır ve ilişkilendirilir, böylece nedensellik gösterilir.

Lütfen burada her zaman düzenin mantığının ve hangi ilişkilerin sisteme dahil edilip hangilerinin dahil edilmediğine dair bir soru olduğunu unutmayın. Bu bir kez daha teorik gerekçe(ler) gerektirir.

(b)İkinci özellik, araştırmadaki öğelerin gömülü olup olmadığı sorusuyla ilgilidir. Gömülülük, odaklanmayı veya sistem açısından yakınlaştırmayı ve uzaklaştırmayı mümkün kılar. Örgütsel durumlarda, yerleşikliğin doğasını ve derecesini araştırmak bir ön koşul değilse de oldukça kullanışlıdır.

Doğa, araştırmadaki gözlemlenebilir öğelerin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu ifade eder. Derece, fenomenler arasında daha güçlü veya daha zayıf “bağlara” işaret eder. Araştırmada fenomenlerin gömülülüğünün fiili uygulamasını gözlemlemek için, yakınlaştırıp uzaklaştırarak farklı düzeyler üzerindeki etkisini araştırın.


Nitel araştırma tez örnekleri
Yüksek lisans tez araştırma Yöntemleri
Nitel araştırma Desenleri
Nitel araştırma Yöntemleri
Tez Araştırma Yöntemleri Nelerdir
Nitel araştırma konuları
Nitel araştırma makale
Nitel araştırma Türleri


Bu gömülülük kavramlarını (doğa, derece ve etki) her türlü durumda kullanabiliriz. Kavramsal bir model oluşturma sürecinde bu kavramların farkında olmak önemlidir. Karakteristikleri farklı düzeylerle ilişkilendirmek, bu özellikleri kesin olmasa da kesin bir nedensel düzende sınıflandırmayı gerektirir. Bunu sorumlu bir şekilde yapmak teori gerektirir.

Yukarıdakiler, kapalı veya açık bir araştırma sorusu tarafından yönlendirilen araştırma bağlamında kavramsal bir modelin rolünü göstermektedir. Kapalı bir soruyla başlayarak, araştırmacı hangi yönlerin dikkate alınıp hangilerinin alınmadığına dair net bir resim verir.

Ayrıca bu unsurların birbirleriyle ve araştırılan olguyla nasıl ilişkili olduğunu da belirtir. Daha sonra kavramsal bir model, niteliklere sahip birimlerden ve bu nitelikler arasındaki ilişkilerden oluşur. Araştırmada, niteliklere ‘kavramlar’ denir. Bu model daha sonra araştırma faaliyetlerinin geri kalanını yönlendirir.

Araştırma açık bir soru ile belirlenmişse, araştırmacı bu net resimle başlayamaz. Açık bir sorunun kullanılması bir ilke (ve) (veya) uygulama sorunu olabilir: araştırmacı kuruluşta neler olup bittiğini bilmez ve bu nedenle açık bir soruyla başlar.

Böyle bir durumda, kavramsal bir modelin hemen başlangıçta inşa edilmesinin, araştırma sürecinin kendisinin ilerlemesine değer katmadığını hayal etmek zor değil. Araştırma sürecinde, araştırmacı hangi kavramların ve hangi ilişkilerin alakalı olabileceğini bulmayı umar. Açık bir soru ile araştırmanın ‘ürün’ bu nedenle oldukça sık kavramsal bir modeldir.

Araştırma Yürütmek İçin Farklı Başlangıç ​​Noktaları

Bir araştırmacı, bir hastanede hastaların tedavisinin yeni yollarla nasıl düzenlenebileceğini öğrenmek isterse, mevcut literatürü okuyarak başlayabilir, ancak aynı zamanda bir hastaneye giderek ve bir dizi açık görüşme ile başlayabilir. bireysel veya toplu) fiili tedaviyi organize eden ve yürütenlerle.

Araştırmacı, mevcut literatüre ve kavramlara bakmak yerine, bazı gösterge niteliğindeki kavramlarla (duyarlılaştırıcı kavramlar olarak adlandırılır) başlamayı seçer. Bu başlangıç ​​noktasından itibaren tedaviyi organize etmenin yeni yolları hakkında fikir ve bilgi geliştirebilir.

Kavramsallaştırmanın Olası Yan Etkileri

Bazen bir model oluşturma süreci ve bunun bir organizasyonda sunulması sorunu çözmek için yeterli olabilir. Yöneticiler problemlerin kendi versiyonlarını bir araştırmacıya verir ve araştırmacı bu hikayeleri tutarlı bir modele çevirebilir. Model daha sonra bir ayna gibi çalışır. Olası tepkiler: “Ah, eğer böyle görürseniz ne yapacağımızı biliyoruz”. Yönetimsel açıdan, insanlar yarattıkları modele göre hareket edebildikleri için sorun çözülür.

Çok uluslu bir şirketteki birkaç iş biriminin sonuçlarını karşılaştırmayı içeren bir proje hayal edin. Gömülülük açısından, çeşitli iş birimlerine ve (karşılaştırılabilir) işletmeler düzeyine bakabiliriz. Bir araştırmacı olarak çok uluslu şirketlerin veya iş birimlerinin seviyesine veya her iki seviyeye de dikkat edebiliriz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir