Araştırmada Veri Eksikliği – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Araştırmada Veri Eksikliği – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

6 Kasım 2022 Nicel araştırma Yöntem Nitel veri Analizi Programlar Nitel veri toplama yöntemler 0
Data Element

Araştırmada Veri Eksikliği

Araştırmasına kapalı bir soru ile başlayan bir araştırmacı, bu arada gönderdiği üç yüz anketten iki yüzünü aldı. Başlangıçta, %60’ın üzerinde bir yanıt oranına sahip olduğu için memnun. Bu, güvenilirlik ve geçerlilik açısından iyi bir başlangıç ​​sağlamayı vaat ediyor.

Yine de, daha fazla düşünüldüğünde, ankete katılanların yarısından fazlasının anketi tam olarak doldurmadığı görülmektedir. Araştırmacı bu veri eksikliğiyle nasıl başa çıkacak? Başlangıçta N 1⁄4 200, eksik anketler nedeniyle N 1⁄4 50’ye düşüyorsa, araştırmacı hala popülasyon hakkında herhangi bir açıklama yapabilir mi?

Bu, geçerlilikle ilişkilendirildiğinde genellenebilirlik için ne anlama gelir? Anketlerin daha ileri analizi, orijinal hedef popülasyon içinde soruların çoğunu yanıtlayan ve anketlerin çoğunu orantılı olarak geri gönderen baskın bir alt popülasyon olduğunu göstermektedir.

Bu sonuçlar ne anlama geliyor ve araştırmacı bunu nasıl haklı çıkaracak? Örnekte görüldüğü gibi, burada birçoğu önceden çözülemeyecek her türlü sorunla kolayca karşılaşılabilir. Bunları gerçek araştırma sürecinde çözmek sadece bir yetkinlik ve deneyim meselesi değil, aynı zamanda zaman, para ve alternatiflerin mevcudiyeti gibi araçlardır.

Ayrıca ortaya çıkan problemlerin teknik anlamda aşılmaz olması da söz konusu olabilir. Bu, araştırmacının çözmesi gereken bir ikilemle karşı karşıya olduğu anlamına gelir.

Belirli bir konuyu araştırmak için (açık bir soru ile) sözleşme yapan bir şirkette birkaç ay süren zorlu araştırmadan sonra, varsayımsal araştırmacımız bulgularını bir raporda özetleyerek çalışmayı sonuçlandırmak zorundadır. Araştırma sırasında mümkün olan her türlü desteği aldı.

Şimdi sıra, bazı düzgün sonuçlar formüle etmek, uygun tavsiyelerde bulunmak ve her şeyi okunabilir bir formata koymak meselesidir. En faydalı ve en hızlı yol (yani bitirme projesini bir an önce bitirmek için) tüm materyalleri alıp üçüncü şahısların müdahalesi olmadan raporu yazmaktır.

Ancak araştırma sırasında araştırmacı, insanları organizasyona dahil etmek için büyük çaba sarf etmiştir. Bu katılımı projesinin son aşamasında da nasıl gerçekleştirebilir? Sonuçların açık, anlaşılır ve alakalı bir şekilde formüle edilmesini ve raporun aşırı akademik bir tarzda yazılmamasını nasıl sağlayacak?

Önceki örnekler, farklı anlarda farklı kriterler ve gereksinimler olduğunu göstermektedir. Ayrıca, araştırma sürecinde değişebilirler. Kriterler, araştırmadaki kasıtlı eylemler, araştırmacının kullandığı araçlar ve bunlarla nasıl başa çıktığı ve sonuçları ile ilgilidir.

Kriterlerin seçilen metodolojiye bağlı olduğu ve birbirinden önemli ölçüde farklılık gösterebileceği ve hatta bazen çatışabileceği de artık açık olmalıdır. İlgililer için anlaşılabilirlik için çabalayan herkes, bir tür geçerlilik veya genellenebilirlik ile kolayca karışabilir!

Hem açık bir soruyla başlayan araştırmacı hem de kapalı bir soruyla başlayan araştırmacı güvenilirlik için çaba gösterebilir. Yine de, “güvenilirlik” teriminin anlamı, araştırma başladığında tamamen farklı bir anlam kazanabilir.

Genel olarak, sağlıklı araştırma gereksinimleri nitel ve nicel araştırmalara göre sınıflandırılır. Bu sınıflandırma şimdiye kadar örtük olarak kullanılmıştır. Aşağıda, genellikle bu iki araştırma geleneği ile ilişkilendirilen kriterleri yansıtan daha kısa bir genel bakış verilmiştir.


Nitel veri toplama araçları
Nitel veri analiz yöntemleri
Nitel veri Analizi Programları
Nitel araştırma Desenleri
Nitel veri toplama yöntemleri
Nitel araştırma Yöntemleri PDF
Nicel araştırma Yöntemleri
Nitel araştırma Nedir


Sayısal Gereksinimler

Bu araştırma dizisi için temel kriterler söz konusu olduğunda dört odak soru olduğunu düşünüyoruz: (a) Araştırmayı baştan yapsaydın ne olurdu? (b) Ulaşmak istediğinizi başardınız mı? (c) Araştırma sonuçları ilgili durumda uygulanabilir mi? (d) Bilgi birikimine, yani (mevcut) teoriye bir katkı yaptınız mı? Bu durum güvenilirlik ve geçerlilik sorunlarını gündeme getirmektedir.

Araştırma, ancak ikinci kez benzer sonuçlar sağlayabiliyorsa güvenilirdir. Güvenilirliği artırmak ve daha sonra bunu göstermek için ‘nirengi’ kullanılır. Üçgenlemenin özü, benzer sonuçların elde edilebileceğini göstermek için çeşitli veri kaynaklarının veya yöntemlerin uygulanması ve birleştirilmesidir.

Üçgenleme, farklı veri türleri (video görüntüleri, görüşme raporları ve gözlemsel veriler) kullanılarak gerçekleştirilebilir. Üçgenleme, diğer araştırmacıların katılmasına izin vererek (örneğin birkaç görüşme) ve (veya) aynı soruyu sormak için farklı yollar (dolayısıyla farklı yöntemler) kullanarak da gerçekleştirilebilir. Son olarak, nirengi yoluyla bir fenomeni farklı teoriler aracılığıyla gerçeklikte incelemek mümkündür.

Ölçmek istediğiniz şeyi ölçtüğünüzde, araştırmanın geçerli olduğu varsayılır. Ancak, geçerlilikle ilgili soru, yalnızca ölçme yöntemiyle ilgili bir yargıdan daha fazlasını içerir. Geçerlilik, bir bütün olarak araştırmayı da ilgilendirmektedir. Geçerlilik, ampirik bulguların ve teorik düşüncelerin argümantasyonun yeterliliğini ne ölçüde desteklediğinin bütünsel bir değerlendirmesine dayanır.

Kavramların geçerliliği, yapı geçerliliği, içerik geçerliliği, iç geçerlilik ve dış geçerlilik gibi birçok geçerlilik türü vardır. Kavramların geçerliliği: Teorik çerçeveye ilişkin ifadelerde kullanılan kavramların, kullanıldıkları (ampirik) fenomenin doğru bir yorumu olması gerekecektir.

İç geçerlilik: Kavramsal modelin ifadelerindeki kavramlar arasında varsayılan anlamsal ilişkiler, gerçekte bulunan incelenen fenomenler arasındaki tutarlılıkların doğru bir yorumu olmalıdır. Dış geçerlilik, zaman, yer ve nüfus açısından genellenebilirlikle ilgilidir.

Açıkçası, araştırma kontrol edilebilir olmalıdır. Biz buna “şeffaflık” demeyi seviyoruz. Bu amaçla, araştırmacı verileri değerlendiriciler veya gerekirse diğer paydaşlar için erişilebilir ve erişilebilir hale getirmek zorunda kalacaktır.

İş araştırmasında bu, bazı verilerin olası erişilebilirliği, gizliliği ve dolayısıyla güvenilirliği göz önüne alındığında karmaşık ve hatta yanıltıcı bir kriter olabilir. Yardımcı programa odaklanılırsa, yalnızca uygunluk önemli olmakla kalmaz, aynı zamanda doğruluk da önemli bir rol oynar. Araştırmacı, bu sonuçların kimin için geçerli olduğunu unutmamalı mı?

Niteliksel Gereksinimler

Açık bir soruya yanıt bulmaya odaklanan araştırma, biraz farklı gereksinimlere sahiptir. Araştırmacı, bulduğu cevapların sorusunu detaylandırmak için gereken bilgileri sağlayıp sağlamadığını sürekli olarak düşünmek zorunda kalacaktır.

Yine de, cevapları veren tek kişi o değil. Araştırmaya dahil olan kişiler de bu soruyu cevaplayacaklardır ancak farklı sonuçlar ortaya çıkabilirler. En azından hangi sonuçların çıkarıldığını anlamaları gerekir.

Nitel araştırmanın değeri, araştırmacı araştırmayı nasıl ve nerede yürüttüğünü (yine şeffaflık) anlaşılır kılmayı başardığında daha da artar. Bu nedenle, ara sonuçların iletilmesi esastır. Nicel araştırma yaklaşımına kıyasla en az onun kadar önemli olan şey, araştırmacının kendisinin güvenirliğidir.

Kapalı bir nicel yaklaşımla, araştırmacının rolü tarafsız olarak kabul edilir, hatta bazıları “araçsal” bile diyebilir. Aslında, araştırmacının görünmez olması gerekecektir. Açık bir nitel yaklaşımla, araştırmacının rolü başlı başına tarafsız değildir. Araştırmacının yorumu aslında arama sürecine katkıda bulunabilir ama aynı zamanda davranışı yoluyla da önyargılı olabilir. Bu nedenle araştırmacının güvenirliği açıkça vurgulanmaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir