ARAŞTIRMANIN SOSYAL DEĞERİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

ARAŞTIRMANIN SOSYAL DEĞERİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

12 Eylül 2022 Nitel araştırma örneği Problem durumu nasıl ifade edilir Problem durumu örnekleri 0
Data Element

ARAŞTIRMANIN SOSYAL DEĞERİ

Konunun uygulanabilir olduğuna kendilerini ikna eden öğrenciler, daha sonra konunun yeterli sosyal değere sahip olup olmadığını düşünmelidir. Bazı açılardan öğrenci ayrıcalıklı bir konumdadır, çünkü araştırmanın değeri, daha geniş, sosyal faydası önemsiz olmakla birlikte, yalnızca akademik bilgiye katkısına göre değerlendirilebilir.

Lisans veya lisansüstü tez düzeyinde, asıl amaç bir araştırma yeterliliği veya problem çözme yeteneği (örneğin, bir literatür taraması yoluyla) göstermek olabileceğinden, değer sorunu daha da kolay bir şekilde çözülebilir. 

Bununla birlikte, araştırmacıların genel olarak topluluk için görünür bir değeri olmayan konuları seçme hakkı giderek daha fazla sorgulanmaktadır. Örneğin, bilim politikasına ilişkin 1993 BK Beyaz Kitabı, BK Araştırma Konseylerine servet yaratma sürecini desteklemek için kamu tarafından finanse edilen araştırma ihtiyacını dikkate alma görevini yüklemiştir.

Alternatif “önem” konuları belirlenebilirse, görünüşte alakasız ve önemsiz konuları incelemenin pek bir anlamı yoktur. Önemli bir konu üzerinde çalışmanın bir başka avantajı da öğrencinin motive olma olasılığının çok daha yüksek olmasıdır, bu da başarılı bir şekilde tamamlanması için gerekli bir zihin çerçevesidir.

Ayrıca, araştırma sonucu toplum için şüphesiz değere sahipse, süpervizör (ve nihayetinde herhangi bir dış denetçi) muhtemelen daha fazla ilgi gösterecektir. Sosyal değeri çok az olan bir konuyu seçmeyi seçen doktora öğrencisi, günümüz araştırma ortamında araştırmanın bu yönünün sınavda şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla ilgi göreceğini beklemelidir.

Öğrencinin sosyal değere sahip bir konunun tanımlandığına ikna olması, bir çalışmaya kapsamlı bir yaklaşımın göstergesidir. Bu durumun gerçekleştirilmesinde, süpervizör tarafından sunulanlara ek olarak, normalde alandaki uzmanlardan tavsiyeler alınmış olacaktır.

Bununla birlikte, tasvir edilen model idealleştirilmiş bir modeldir ve konuda bir nedenden dolayı (örneğin, uygulanabilirlik) yapılan değişikliklerin, sosyal değer de dahil olmak üzere diğer gereksinimleri karşılama yeteneğini temelden değiştirmesi mümkündür.

Örneğin, başlangıçta bir doktora öğrencisi ile bir danışman arasında, araştırmanın İngiltere’deki yerel yönetimler ile merkezi hükümet arasındaki ilişkiye odaklanacağı konusunda anlaşmaya varılmış olabilir.

Öğrenci, ilgili alan çalışmasının kapsamını değerlendirdikten sonra, yalnızca bir yerel yönetim ile merkezi hükümet arasındaki ilişkiyi incelemeye karar vermiş olabilir. Derinlemesine çalışmaların kendi çekicilikleri ve avantajları olmasına rağmen, tek bir vaka çalışmasının sağladığı sınırlı genelleme kapsamı nedeniyle muhtemelen değer kaybedilecektir. Böyle bir olasılığın önüne geçmek için her yeni aşamada veya yönlendirmede ikinci bir görüşün aranması gerektiği açıktır.

Ne yazık ki, araştırmanın toplumsal değerini ölçmenin kolay bir yolu yoktur ve gerçekten de öğrenci araştırmalarındaki önemi, doktora çalışmaları durumunda çok daha önemli olan faaliyet düzeyi ile ilgilidir. Öğrencilere verilebilecek en iyi tavsiye, muhtemelen, eğer incelenen konu şüpheli sosyal değere sahip görünüyorsa, alternatif bir konu aramaya devam etmeleridir.


Problem durumu örnekleri
Problem durumu nasıl ifade edilir
Alt amaç örnekleri
Araştırmanın amacı örnek
Nitel araştırma örneği
Araştırmanın kapsamı örnek
Nitel araştırma Teknikleri
Nitel ve nicel araştırma arasındaki farklar


ARAŞTIRMA SİMETRİSİ

Bir öğrenci, araştırmanın hem uygulanabilir hem de potansiyel olarak değerli olduğu konusunda tatmin olsa bile, bir konu nihai olarak seçilmeden önce idealize edilmiş sürecin hala geçmesi gereken iki aşaması olduğunu öne sürer. Bu aşamalardan ilki, çalışmanın alternatif çıktılarının belirlenmesini gerektirir.

Araştırma derecesi seviyesinin altında olmasına rağmen, örneğin sadece bir sonuç olabilir, daha ileri araştırmalarda bir literatür araştırması veya bir vaka çalışmasının yazılması iki veya daha fazla sonuç olabilir. Örneğin, bir hipotez kabul edilebilir veya reddedilebilir veya bir deney kesin bir sonuç verebilir veya sonuçsuz olabilir. Tercihen, sonuçların her biri değer bulgularını temsil etmelidir, bu durumda araştırmaya dahil olan risk azaltılacaktır.

Çıktıların benzer değerde olması araştırmanın simetrisinin bir göstergesidir. Araştırma öğrencisi, yüksek simetri vaat eden bir konu seçmeye çalışmalıdır, ancak beklentiler, benimsenen araştırma yaklaşımından etkilenecektir.

Bu nedenle, bilim adamları ve mühendisler tarafından laboratuvarlarda üstlenilen deneysel nitelikteki bazı araştırma çalışmaları oldukça asimetrik olabilir ve nihayetinde olumlu bir sonuç elde etmede başarısız olabilir. Alternatif olarak, bir öğrenci, belki de esas olarak teoriden geliştirilmiş bir ekonometrik modeli doğrulayamayabilir. Bu örneklerin her ikisinde de bu, bir araştırma derecesi verilmesi için hiçbir temel olmamasına yol açacaktır.

Simetri, büyük ölçüde, bir çalışma alanında tutulan bir konu hakkındaki önceki inançlara bağlıdır. Örneğin, tatlı yemenin çocukların dişlerine zarar verdiği görüşü için güçlü bir destek varsa veya ayın evrelerinin iş verimini etkilediğine dair çok az inanç varsa, güçlü bir şekilde savunulan görüşü doğrulayan deneyler, tasarım olsa bile yüksek derecelendirilmeyecektir. ve bu deneylerin yürütülmesi eleştirilemez.

Açıkçası, araştırma bulguları mevcut inançla çelişecek olsaydı, potansiyel bir değere sahip olacaklardı. Simetrik bir araştırma konusuna bir örnek, İşletme Yüksek Lisans (MBA) derecesine ulaşan öğrencilerin kariyer gelişimi üzerindeki etkisi ile ilgili olabilir.

MBA’in kariyer gelişimi üzerinde hiçbir etkisi olmadığı tespit edilirse, bu sonuç, aksi bulgunun olacağı gibi dikkate değer bir değere sahip olacaktır (yine de bir sonraki bölümde tartışıldığı gibi ‘Araştırma Kapsamı’na dikkat edilmelidir).

Araştırmanın olası bir sonucu, bulguların yetersiz olmasıdır. Araştırma öğrencileri, bu tür bir sonucun olasılığının yeterince düşük olduğuna kendilerini ikna etmelidir. Örnek olarak, özel sektördeki birkaç şirketteki araştırmaya dayalı bir liderlik teorisinin kamu sektöründeki yönetime de uygulanabilir olup olmadığını belirlemeye çalışan bir öğrenciyi ele alabiliriz.

Bu etkiyle ilgili bir hipotez doğrulanacak ya da reddedilecekse, her iki bulgu da kayda değer bir değere sahip olabilir. Konu, kesin sonuçlara göre simetrik olsa da, araştırma öğrencisi, kesin olmayan bir sonucun belirgin bir olasılığının olduğunu ve bunun araştırmayı takip etmek için yeterince çekici kıldığını hissedebilir.

Doktora düzeyinde, araştırmanın kendisine uygun olması durumunda simetri tercih edilmelidir, çünkü araştırmanın başarısız bir sonucu olma riskini azaltır.

Bu şekilde, diğer tüm kriterleri karşılayan araştırma, başarılı bir sonuca yol açmalıdır. Bununla birlikte, başarı veya başarısızlığın her zaman simetri içerdiğini ima etmek istemiyoruz. Keşfedici veya betimleyici nitelikte olan araştırma, normal olarak, kabul edilebilir ile kabul edilemez arasında değişen bir ölçekte bir noktada değerlendirilecek olan tek bir sonuca sahip olacaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir